0
0
0
s2smodern

In de regio Utrecht Zuidwest is het nieuwe netwerk Water & Klimaat van start gegaan. Hierin willen zeventien partijen op een integrale manier de gevolgen van klimaatverandering aanpakken. Er lopen al verschillende initiatieven.

Het regionaal netwerk Water & Klimaat is afgelopen vrijdag opgericht tijdens de Utrechtse klimaattop in het bijzijn van deltacommissaris Peter Glas. Aan de samenwerking doen veertien gemeenten (Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Wijk bij Duurstede, De Bilt, Zeist, Houten, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Woerden, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Lopik), de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht mee. Zij stellen onder meer een regionale adaptatiestrategie op, die volgend jaar wordt afgerond.

De krachtenbundeling in de regio Utrecht Zuidwest is een jaar geleden in gang gezet, vertelt woordvoerder Heleen Röling van het netwerk Water & Klimaat. “Bij de regionale klimaattop in 2018 hebben de bestuurders aangegeven dat zij willen samenwerken bij alles wat met water en klimaat te maken heeft. Sindsdien hebben we de koers bepaald en financiële en organisatorische afspraken gemaakt. Die zijn nu formeel bekrachtigd door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.”

Twee werelden verenigd
In het netwerk zijn twee eerdere regionale samenwerkingsverbanden opgegaan: het Water Innovatie Netwerk en de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie. “De twee werelden van de afvalwaterketen en de ruimtelijke adaptatie hebben we in elkaar gevlochten”, zegt Röling. “Het is voor de regio echt een stap voorwaarts. Deze combinatie is eigenlijk niet meer dan logisch voor de zeventien partners.”

Sonja de Goede, stimulator Water & Klimaat, spreekt van een vliegende start. “Wij staan met zijn allen aan de lat om de regio leefbaar te houden. Dat is precies waarom we bezig zijn met de regionale adaptatiestrategie. In deze gebiedsgerichte strategie kijken we breder tegen vraagstukken aan. Water en klimaat zijn de rode draden in het netwerk, maar we zoeken ook de aansluiting met thema’s als biodiversiteit, bouwopgave, circulaire economie en energietransitie.”

Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen, voegt De Goede eraan toe. “Dat geldt onder meer voor bedrijven, woningcorporaties, overheden en bewoners. De belangrijkste boodschap van Peter Glas op vrijdag was dat het echt nodig is dat we bij alle fysieke ingrepen rekening houden met klimaatverandering en deze ingrepen dus klimaatadaptief uitvoeren met z’n allen.”

Gevarieerd landschap
Utrecht Zuidwest wordt als gevolg van de klimaatverandering vaker geconfronteerd met hitte, extremere regenval, aanhoudende droogte en een toenemende kans op overstromingen. Geen verrassend lijstje met uitdagingen maar de grote variatie in het landschap maakt de regio bijzonder. Röling: “Het landschap gaat van de Utrechtse Heuvelrug tot het veenweidegebied met in de kern ons stedelijk gebied en rivierenlandschap. Door onderzoek en gevarieerde projecten doen we een breed palet aan ervaringen op. Daarvan kan heel Nederland leren.”

Dit aspect noemde de deltacommissaris, vervolgt Röling. “Hij zei dat onze ervaringen erg waardevol zijn voor andere regio’s, omdat ons landschap zo divers is. Dit was een belangrijke reden waarom wij eerder een rijkssubsidie van ruim acht ton kregen voor projecten met klimaatbestendige wijken in vijf gemeenten. Deze projecten worden gemonitord door de Universiteit Utrecht.”

Website voor inwoners
Een ander initiatief van de partners is de website Klimaatklaar voor inwoners, vertelt Röling. “Hierop staan handige tips en toelichtingen over wat mensen zelf kunnen doen in hun huis en tuin. We benadrukken met dit informatieve platform dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering.”

 


MEER INFORMATIE
Start netwerk bij regionale klimaattop

Klimaatadaptatie in regio Utrecht
Projecten voor klimaatbestendige wijken
Website Klimaatklaar voor inwoners

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.