secundair logo knw 1

De beoordeling bestaat uit negen categorieën, variërend van G tot A++ I foto: Jonas Heide / Unsplash

Hoeveel neerslag kan een particulier terrein bergen? Daarvoor hebben STOWA en Stichting RIONED een uniforme scoringsmethodiek ontwikkeld. Zij zorgen hiermee voor een heldere onderbouwing van het hemelwaterlabel.

Dit label bestaat al langer en is een variant op het welbekende energielabel. Het hemelwaterlabel is inmiddels toegepast bij bijna twee miljoen woningen. Probleem was dat er werd gewerkt met een voorlopige scoringsmethodiek. Het kenniscentrum STOWA en Stichting RIONED hebben nu gezorgd voor een goede hydrologische basis van het label.

Zij hebben een landelijk uniforme scoringsmethodiek gemaakt voor maatregelen tegen wateroverlast op particulier terrein. Hierbij werkten STOWA en Stichting RIONED samen met de bedenkers - het onafhankelijke genootschap De Waag van waterexperts – en gebruikers van het hemelwaterlabel. De nieuwe meetlat is bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden, vertelt Bart Palsma, onderzoekscoördinator waterketen bij STOWA. “Het uitgangspunt is de berging van regenwater: hoeveel water wordt op een perceel opgevangen en verwerkt? Daarmee is de nieuwe scoringsmethode communicatief goed te behappen.”

Het gaat om de hoeveelheid neerslag die een perceel kan bergen en laten infiltreren bij een piekbui die een uur duurt. De nieuwe beoordeling bestaat uit negen categorieën, variërend van G (geen berging op eigen terrein) tot A++ (minstens 110 millimeter berging). Er wordt gekeken naar de gemiddelde waterberging op het hele perceel. De berging kan daarom ondergronds, in de tuin of op het dak zijn aangebracht.

“De categorieën zijn elegant en simpel”, zegt Palsma. “Woningeigenaren kunnen gemakkelijk zien wat maatregelen opleveren. Zo is het plaatsen van een regenton niet het ultieme redmiddel zoals soms wordt gedacht, maar wel een goede eerste stap. Dan gaat het label van G naar F. Wil je veel beter scoren, dan kun je bijvoorbeeld denken aan een ondergrondse waterberging.”

Gemeenten en waterschappen hebben volgens Palsma baat bij het vernieuwde hemelwaterlabel. Zij kunnen dit gebruiken bij het formuleren van hun beleidsambities. “Je kunt op het niveau van een buurt, wijk of stad zien hoe het staat met de afvoer van regenwater en of extra actie nodig is. Een mogelijkheid is extra communicatie om mensen te stimuleren maatregelen op eigen terrein te nemen. Je kunt ook overwegen om bij de rioolheffing rekening te houden met de mate van waterberging op een perceel.”

Het hemelwaterlabel valt nu onder de verantwoordelijkheid van het wateradvies- en IT-bureau Nelen & Schuurmans. Palsma zou willen dat in de toekomst een onafhankelijk organisatie zich hierover ontfermt. “Zoals ook het geval is bij het energielabel. Dan wordt het hemelwaterlabel nog volwassener.”

 

MEER INFORMATIE
STOWA over de scoringsmethodiek
Website hemelwaterlabel 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.