secundair logo knw 1

Vertrekkend deltacommissaris Wim Kuijken heeft op het Deltacongres in Zwolle vandaag de Uniepenning van de Unie van Waterschappen ontvangen.

''Wij zullen hem altijd blijven zien als onze deltaman’’, zei voorzitter Hans Oosters van de Unie, die de onderscheiding uitreikte als blijk van grote waardering voor de jarenlange inzet van Kuijken voor het waterbeheer in Nederland en de goede samenwerking met de waterschappen.

''Wim Kuijken was de drijvende kracht achter de realisatie van een deltacommunity waarin voor iedereen die wil bijdragen aan de leefbaarheid van onze delta een plek is’’, sprak Oosters, die zelf begin volgend jaar vertrekt om commissaris van de Koning in de provincie Utrecht te worden.

Volgens hem heeft Kuijken op inspirerende wijze de basis gelegd voor het interbestuurlijke samenwerken tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. ''Daarvoor zijn wij hem dank verschuldigd.’’

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bedankte Kuijken. ''Nederland staat er dankzij jou heel goed voor’’, zei ze. ''Dank voor alles, dank voor jouw topinzet.’’

Nederland is voor zover bekend het enige land ter wereld met een deltacommissaris en Wim Kuijken is de eerste die dit ambt, ruim acht jaar lang heeft bekleed. Hij moest daarom pionieren, kennis vergaren, een apparaat opbouwen en in het bestuurlijk-politieke bestel een positie verwerven. In het begeleidende persbericht roemt de Unie de wijze waarop de voormalige topambtenaar invulling heeft gegeven aan deze opdracht.

Als wapenfeiten worden genoemd de Deltabeslissing Waterveiligheid, met een nieuw stelsel van normen voor de waterveiligheid, en  het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, met handvatten voor overheden om het proces richting een klimaatbestendig Nederland te versnellen en te intensiveren.

Kuijken gaat eind dit jaar met pensioen en wordt per 1 januari opgevolgd door Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen en watergraaf van waterschap De Dommel. Tijdens het Deltacongres droeg hij alvast zijn oranje wegwerkersjas, helm en laarzen aan Glas over.

Meer informatie

Peter Glas nieuwe deltacommissaris

Deltacommissaris gaat met pensioen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.