secundair logo knw 1

Samen met gemeenten en provincies roept de Unie van Waterschappen de Tweede Kamer op veertien praktische maatregelen te nemen om de energietransitie te versnellen.

"De energietransitie wacht op niemand," claimen de overheden in het pamflet. Daarom vragen ze nu - in aanloop naar de begrotingsbehandelingen, aanvullend op het regeerakkoord en vooruitlopend op het te sluiten Bestuursakkoord, Nationale Klimaatakkoord of Klimaatwet, om actie van de Tweede Kamer. De veertien acties waar de drie overheden nu om vragen, sluiten aan bij de gezamenlijke investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland', die ze eerder dit jaar publiceerden.

Tot de gewenste maatregelen behoort het verruimen van de SDE+-subsidieregeling. "Op dit moment valt een aantal zeer interessante technieken niet onder deze regeling," legt Renier Romijn van de Unie van Waterschappen uit. "Met name de ontwikkeling van thermische energie uit oppervlaktewater kan een boost krijgen als ook hier subsidie op te verkrijgen is. Overigens moet er dan ook wel sneller duidelijkheid komen over de ontwikkeling van warmtenetten om het echt grootschalig te kunnen benutten."

De Unie vraagt in het pamflet ook de mogelijkheid om meer waterschappen meer energie te laten opwekken dan ze zelf gebruiken. "Waterschappen kunnen in potentie meer energie opwekken dan ze zelf nodig hebben. Ze zijn echter terughoudend om deze potentie te benutten, want de regelgeving laat nog onduidelijkheid bestaan over wat wel. Dat is zonde."

Een andere belangrijke wens van de Unie van Waterschappen draait om Europese aanbestedingsregels. Bij het uitvoeren van de projecten rond de energietransitie lopen de waterschappen namelijk tegen de grenzen van de aanbestedingsregelgeving aan. Dit maakt de projecten volgens Romijn complex en juridisch gezien zeer uitdagend. "Het naleven van deze regelgeving wordt daarom steeds vaker als belemmerend en vertragend ervaren. Het vraagt ook veel inzet van mensen en middelen om deze projecten tot een goed einde te brengen. Goede ondersteuning en begeleiding vanuit de Rijkoverheid is daarbij gewenst."

De overige wensen van provincies, gemeenten en waterschappen leest u in het pamflet: Versnellen naar een duurzaam Nederland.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.