secundair logo knw 1

De Unie van Waterschappen heeft besloten om de plannen voor een nieuw stelsel voor de waterschapsbelasting aan te passen. Over een aantal weken moet er een aangepast voorstel liggen waarin de reactie van de 21 waterschappen wordt meegenomen. Critici van de plannen, met name agrariërs en natuurbeheerders, willen nu een eigen, alternatief plan presenteren.

De Unie van Waterschappen presenteerde eerder dit jaar een voorstel om de waterschapsbelastingen aan te passen. Het nieuwe stelsel zou de kosten voor waterbeheer volgens de Unie ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdelen. Bovendien zou het nieuwe stelsel ruimte bieden aan maatwerk, zodat in de kostendoorberekening recht kan worden gedaan aan grote regionale verschillen. Het was de bedoeling dat de ledenvergadering van de Unie op 12 oktober een besluit zou nemen over de plannen, maar dat is nu tot december uitgesteld.

Zowel op de inhoud van de plannen als op het door de Unie van Waterschappen gekozen ‘proces’ ontstond vrijwel meteen kritiek. Agrariërs noemden de plannen 'geldklopperij' en natuurbeheerders vonden het een 'black box.' Waterschap Vechtstromen concentreerde zich op het proces en liet al in een vroeg stadium weten meer tijd te willen om de plannen te beoordelen. Het lijkt erop dat dit verzoek nu navolging heeft gekregen. Op haar website schrijft de Unie van Waterschappen dat de schriftelijke reacties van de 21 waterschappen in het aangepaste voorstel meegenomen zullen worden. De Unie wil op dit moment niet toelichten om welke aanpassingen de waterschappen hebben gevraagd en of dit fundamentele wijzigingen zijn.

Op dat laatste hopen de grootste critici van de nieuwe plannen, agrariërs en natuurbeheerders, wel. Beide groepen zouden volgens de nieuwe rekenmethode beduidend meer waterschapsbelasting moeten gaan betalen. Geert Dubben, bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) kreeg inzage in de nieuwe rekenmethode. “Daaruit blijkt dat de lasten voor akkerbouwers met 25 tot 30% zouden stijgen. En daar zijn andere dure plannen van de waterschappen, denk aan dijkverzwaring of het vergroten van duurzaamheid, nog niet eens in meegenomen. Dat is echt onacceptabel. Het uitstel laat zien dat de waterschappen het niet eens zijn, het is dus echt een moeilijke bevalling.”

Piet Koomen ziet liever dat er helemaal geen bevalling komt. Koomen, van de FPG (de vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden, landgoederen, bossen en natuurterreinen) en de VBNE (de vereniging van Bos- en Natuureigenaren): “Het huidige systeem heeft kinderziektes. Maar de Unie grijpt niet naar een paracetamolletje, maar naar euthanasie door een heel nieuw stelsel voor te stellen. Iedere volwassene zou toch moeten begrijpen dat een nieuw stelsel ook weer kinderziektes krijgt. Ze moeten gewoon teruggaan naar de basis en kijken hoe ze de problemen binnen het huidige stelsel op kunnen lossen.” Die mening wordt gedeeld door Geert Dubben. "De NAV pleit er al langer voor om het huidige systeem van waterschapsbelastingen te behouden en waar nodig te verbeteren."

Koomen wil daarom om tafel met andere critici om samen een alternatief te maken. “Iemand moet nu het voortouw nemen om te laten zien dat het mogelijk is om het huidige systeem te verbeteren en eerlijker, duidelijker en duurzamer te maken. Precies wat de Unie van Waterschappen beoogden, maar niet bereikten, met hun voorstel.”

Meer informatie:
Grondeigenaren: belastingvoorstel waterschappen is black box
Vechtstromen wil meer tijd om op belastingplannen te reageren
Nieuw stelsel waterschapsbelasting: ‘Het blijft geldklopperij’
Nieuw belastingstelsel moet kosten waterbeheer ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdelen
Akkerbouwers boos over voorgenomen stelsel waterschapsbelastingen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....