secundair logo knw 1

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Mark Harbers in Brussel gaat pleiten voor afschaffing van het ‘one out, all out’-principe in de Kaderrichtlijn Water. Een motie daartoe van Hidde Heutink (PVV) is vanmiddag aangenomen. 

De motie kreeg steun van PVV, VVD, NSC, ChristenUnie, SGP, CDA, JA21, FVD en BBB. Daarmee roepen de partijen Harbers op in Brussel te pleiten voor afschaffing van het principe en over de uitkomst voor het zomerreces te rapporteren aan de Kamer.

Heutink diende de motie vorige week in bij het wetgevingsoverleg water. Hij memoreerde in dat debat dat het 'one out all out'-principe de kans op gerechtelijke procedures zal vergroten als Nederland in 2027 de doelen van de KRW niet haalt - milieuorganisaties zijn, zo zei hij, al aan het voorsorteren op rechtzaken.

Met het ‘one out all out’-principe krijgt een KRW-waterlichaam pas de classificering ‘goed’ als alle parameters op orde zijn. Op het ogenblik voldoet geen enkel van de 745 KRW-waterlichamen in Nederland aan dat principe. 

In het debat hekelde Heutink dat bij overschrijding van één stof het hele water wordt afgekeurd. “De minister geeft zelf aan dat het heel ingewikkeld wordt om de doelen te halen. Dan moeten we toch in ieder geval één ding doen en dat is als de wiedeweerga in Brussel gaan onderhandelen om dat ‘one out all out’-principe van tafel te krijgen. Het principe zegt niks over de waterkwaliteit en we moeten ons ook niet in een juridisch moeras wurmen, waar we niet meer uitkomen met alle gevolgen van dien.”

In het debat stelde Harbers dat aandringen op loslaten van het principe niet tot veel krediet zal leiden in Brussel. Bovendien achtte hij de kans niet groot dat het met de Europese Commissie en de 27 lidstaten gaat lukken om van het principe af te stappen. “We zetten wel in op verbreding van het vraagstuk, omdat ‘one out all out’ niet voldoende zegt over de voortgang die lidstaten maken.”

Daarnaast schetste hij dat er ‘legitieme uitzonderingsmogelijkheden’ zijn op het halen van de KRW-doelen als met ‘een goede onderbouwing’ duidelijk kan worden gemaakt dat maatregelen op tijd zijn ingevoerd en dat er na 2027 nog sprake is van een ‘ecologisch naijleffect’ die leiden tot verbetering van de waterlichamen. “Dan mag het doelbereik tot na 2027 gefaseerd worden bereikt en dat zijn gewoon Europese afspraken. Maar je moet het wel goed onderbouwen en ook duidelijk maken dat er geen aanvullende maatregelen mogelijk waren om het doelbereik eerder te halen.”  

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
People in conversation:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Huub van 't Hart · 2 months ago
  Er wordt weer alles op gericht om zich onder de KRW uit te wurmen i.p.v. op het voldoen aan de wet. Stel je voor dat we dit ook met het strafrecht gaan doen. Ja, zij is wel een beetje vermoord, maar niet helemaal, dus moet hij maar een beetje straf krijgen.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
   Jan Boester · 2 months ago
   @Huub van 't Hart Daarom is het goed om de wet aan te passen. Dat moet trouwens voor heel veel onderwerpen die niet op te lossen zijn door verstikkende Europese wetgeving. 
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Johan Raap · 2 months ago
  Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker. 
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Michiel Scholtes · 2 months ago
  Waar blijft Heutings motie over bijvoorbeeld de veiligstelling van schoon en veilig drinkwater? Of voor strenger en doelmatiger handhaven van regelgeving omtrent uitstoot van vervuilende bedrijven? Blijkbaar is het anti-Europese sentiment hier veel sterker dan de zorg om de gezondheid van de Nederlandse bevolking, dat weer samenhangt met de gezondheid van het milieu.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  H. Laros · 2 months ago
  Het zou ook zeer informatief zijn om een overzicht te geven voor Nederland met de KRW-normen voor de diverse wateren waarbij duidelijk wordt aangegeven KRW - EU en KRW - Nederland/waterschap.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.