Colors: Blue Color

Langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden slib vormt de grootste bedreiging voor de overlevingskansen van mosselen. Voor het herstel van mosselbanken is het vooral van belang natuurlijke mosselbanken te beschermen. Dat concluderen onderzoekers op basis van meetgegevens uit de Eems-Dollard over de periode 2006-2021.

Hoeveel grondwater is er wereldwijd beschikbaar voor landbouw en welke maatregelen moeten genomen worden om duurzaam met de grondwatervoorraden om te gaan? Op deze vragen zoekt Inge de Graaf van de WUR antwoorden. Ze kreeg een Europese beurs om een model te ontwikkelen waarin de beschikbaarheid van grondwater wordt gekoppeld aan de landbouwproductie in de wereld.

De aanleg van de vismigratierivier bij Kornwerderzand vordert gestaag. Afgelopen week werd de damwand verwijderd die de twee bouwkuipen in de coupure in de Afsluitdijk scheidde. De bouwers kunnen nu vanuit één bouwkuip verder werken aan de doorgang voor de vismigratierivier.

De nieuwe ontziltingsinstallatie in de Vlaamse kustplaats Nieuwpoort produceert voor het eerst drinkwater uit Noordzeewater. Het pilotproject startte vorig jaar na de zomer. Tegen 2025 moet er een nieuwe fabriek staan die jaarlijks tot 4 miljoen kubieke meter drinkwater produceert.

De NAM wil het productiewater dat afkomstig is van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek in lege olie- en gasvelden in de omgeving gaan injecteren. Het wordt nu naar Twente getransporteerd, waar het in een leeg gasveld bij Oldenzaal gepompt wordt. Daartegen is veel protest.

De rivieren in het Verenigd Koninkrijk zijn er slecht aan toe. Volgens een onderzoek van het Britse parlement behoren ze tot de meest vervuilde van Europa. Geen enkele rivier in het land is nog gezond en dat is het gevolg van jarenlange bezuinigingen op watermanagement en waterzuivering.

Blijft ammonium een specifieke verontreinigende stof met daaraan gekoppeld een landelijke norm? Of wordt de stof straks aangemerkt als een parameter die de biologie ondersteunt, waarbij er voor elk watertype specifieke normen voor ammonium komen? Deze voor waterschappen en Rijkswaterstaat belangrijke vraag staat centraal in het nieuwe Actieprogramma ammonium. De bedoeling is om begin 2023 een keuze te maken.

De coronapandemie heeft weliswaar op het ogenblik de wereld in haar greep, maar experts zien dat toch niet als het grootste risico voor de wat langere termijn. Een gebrek aan actie in verband met de klimaatverandering staat op nummer één, gevolgd door twee andere milieurisico’s: extreem weer en het verlies aan biodiversiteit.

In kustgebieden over de hele wereld bevinden zich enorme hoeveelheden zoet water in de zeebodem. Deze zouden kunnen dienen als tijdelijke zoetwaterbron in kustgebieden met waterschaarste. Het totale volume wordt geschat op 1,1 miljoen km3.

De medewerkers van decentrale overheden kunnen een grote rol spelen bij de transitie naar een circulaire economie, maar beseffen dat vaak onvoldoende. Dat is de reden voor de organisatie Circularities om samen met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de campagne de Verschilmakers te houden. Iedereen die meer wil weten over praktische circulaire oplossingen, kan zich opgeven.

Jaarlijks steken de waterschappen tientallen miljoenen in de monitoring van de waterkwaliteit. Maatregelen om die kwaliteit te verbeteren, vragen veel investeringen. Ondanks deze inspanningen worden in Nederland de doelen niet gehaald. Dat rechtvaardigt volgens Stowa de ontwikkeling van een nieuw beoordelingssysteem.

Voor de uitbreiding van renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Retranchement moet waterschap Scheldestromen 3,2 miljoen euro meer uittrekken dan voorzien. Door snel en sterk stijgende prijzen, te lage ramingen en aanpassingen in het ontwerp vallen de kosten veel hoger uit dan geraamd. Deze stijging is voor het dagelijks bestuur geen reden om af te zien van renovatie en te kijken naar nieuwbouw: die is naar verwachting nog 3 keer duurder.

In het West-Brabantse Kruisland begint Brabant Water deze maand met de voorbereidingen voor een pompproef. Daaruit moet blijken of het gebied geschikt is voor drinkwaterwinning. Brabant Water wil hier dan jaarlijks 3,5 miljoen kubieke meter oppompen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

In het eerste jaar is de visdeurbel in Utrecht meer dan 100.000 keer ingedrukt, zodat wachtende vissen in het vismigratieseizoen de Weerdsluis konden passeren. De gemeente en de waterschappen spreken van een groot succes en willen het project dit jaar daarom voortzetten.

De druk op de drinkwatervoorziening is zo groot, dat het niet meer altijd vanzelfsprekend is dat inwoners en bedrijven in Overijssel drinkwater krijgen. Dat schrijft drinkwaterbedrijf Vitens aan Gedeputeerde Staten van de provincie. De brief is een noodkreet. Het drinkwaterbedrijf doet een dringende oproep aan de provincie om ‘alles op alles te zetten’ om het huidige tekort aan drinkwaterbronnen op te lossen en het belang van drinkwatervoorziening voorop te stellen.

De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir maakt 15 miljoen euro vrij voor innovatieve projecten in Vlaanderen die zich richten op het bestendig maken van gebieden tegen extreme droogte en wateroverlast. De initiatieven hebben een integrale opzet, waarbij overheden, waterbeheerders, natuurverenigingen en boeren samenwerken.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Misschien een (domme) vraag, maar kappers lozen ook ammoniak in het rioolwater met het permanent vloeistof met als ingrediënten: aqua ~ ammonium thioglycolate ~ cyclomethicone ~ ammonium bicarbonate ~ urea ~ ammonium hydroxide ~ amodimethicone ~ ethylhexanediol ~ etidronic acid ~ potas sium cocoyl hydrolyzed collagen ~ polyquatern ium-6 ~ parfum ~ CI 61565 ~ CI 12700) en een fixeer proces met als ingrediënten( aqua ~ hydrogen peroxide ~ cocamine oxide ~ phosphoric acid ~ polyquaternium-6 ~ cetrimonium chloride ~ methylparaben ~parfum.
Heeft dit ook nog invloed op de ammoniumnorm?
Pieter Patje
Adviesgroep Duurzame Kappers
Wat is het risico voor Nederland tgv de waterwinning?
Ik ben bang voor dijkinstabiliteit en gevaarlijke grond zakkingen net als de aardbevingen in Groningen.
Erik
We profileren ons wereldwijd als waterland, hebben de grootste rivieren van Europa door ons land lopen, we zitten vol met de meest innovatieve watertechnologie leveranciers van de wereld en staan aan alle kanten (tot boven ons hoofd) in het water. Dat wij als een van de modernste en rijkste landen in de wereld nog dit soort berichten nodig hebben om de maatschappij wakker te schudden is schrijnend.
Er is geen enkel gebrek aan water in Nederland, noch aan technologie en bedrijven (waarvan Twente een aantal van de beste heeft) om dit zelf gecreëerde probleem op te lossen. Het enige dat ontbreekt is (politieke) daadkracht en visie om duurzame waterkringlopen te maken, nieuwe bronnen te vinden, te hergebruiken en valoriseren, met innovatieve en klassieke technologieën en eigen bedrijven. Maar als het allemaal, ook lekker Nederlands, niets mag kostten, dan is dit het zoveelste onderwerp waar we als braafste jongetje voorin de klas zitten, maar eigenlijk alleen maar dikke onvoldoendes halen.
Ik zie deze berichten al jarenlang elke nieuwe lente/zomer in alle (vak)bladen staan; het is onwil en niet onbekwaamheid dat ze blijven. BV Nederland staat te popelen om deze, en andere dossiers op te lossen met de mooiste innovatieve technologieën en nieuwe business modellen. Wanneer we de knop omzetten van "kan niet" naar "wil wel" dan zijn wij binnen no time echt het wereldwijde watertechnologie toonbeeld dat we nu al internationaal pretenderen te zijn.
L.S.
In artikel kom ik passage tegen waarin de penetratie van het wadiwater in grondwaterstand word aangegeven, ik kan niet lezen op welke afstand van het midden van de wadi die punten hebben gemeten. Ook de hoek van de wadi en dus het totaal beschikbaar oppervlak per strekkende meter wadi kan ik niet vinden.
In hoofstuk Veldobservatie
"De grondwatermetingen lieten zien dat het grondwater in de grondverbetering niet tot het maaiveld steeg. De drain was dus niet limiterend voor de infiltratie, maar de doorlatendheid van de bovenste grondlaag (zoals beoogd in het ontwerp). De peilbuizen naast de drains (peilbuis 1 en 4) reageren met 1,7 tot 8,5 cm. Aan de rand van de wadi’s (peilbuis 3) is een stijging van 13,2 tot 29,2 cm te zien. Buiten de wadi is de grondwaterstijging beperkt tussen de 1,8 en 4,6 cm (peilbuis 5). Een voorbeeld van alle metingen in een grafiek wordt gegeven in..."
Is op basis van deze studie een voorspelling te doen omtrent de hoogte variatie van grondwater bij vrij laten uitstromen van een hemelwater afvoer op maaiveld voor een gemiddelde bodemstructuur?

MVG, Wim

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.