secundair logo knw 1

St. Monica’s Senior High school TAHMO station | Foto TU Delft

Parallel aan de waterconferentie van de Verenigde Naties in New York houdt TU Delft twee ‘side events’. “We willen activeren en we willen laten zien welke bijdrage de wetenschappelijke wereld kan leveren aan het oplossen van internationale watervraagstukken.”

2023 waterconference 180 kader Onder de universiteitsbrede paraplu ‘TU Delft Global Initiative’, richt het programma ‘Water for Impact’ zich op internationaal onderzoek met een praktische focus, de zogeheten ‘actionable science’. Water for Impact organiseert twee evenementen tijdens de waterconferentie van de Verenigde Naties.

Op donderdag 23 maart is er een besloten evenement in het VN-gebouw voor deelnemers aan de conferentie. Twee dagen eerder, op dinsdag de eenentwintigste is er al een openbaar toegankelijke sessie met Columbia University en Barnard College, waarop verbindingen met hubs in Delft, Zürich, Nairobi en Sao Paolo tot stand worden gebracht. In het Nederlands paviljoen is verder nog een tentoonstelling over internationale waterprojecten waarbij de TU Delft betrokken is.

Get-up, Stand-up Session
In het hoofdkantoor van de Verenigde Naties organiseert TU Delft een interactieve ‘Get-up, Stand-up Session’ voor deelnemers aan de VN-conferentie. Er is een paneldiscussie en via stellingen over drie onderwerpen (water en gezondheid, water en voedsel en water en klimaat) worden alle deelnemers fysiek verdeeld door de zaal. De bedoeling is dat er zo een ‘human spectrogram’ ontstaat.

“We willen echt een activerende bijeenkomst organiseren”, vertelt Doris van Halem. Zij is hoogleraar Drinkwaterkwaliteit & Zuivering aan de TU en vanuit die positie ook betrokken bij Water for Impact. “De conferentie zal voor een groot deel in het teken staan van de Water Action Agenda. Die is heel breed, er moet heel veel. Maar niet alles kan tegelijkertijd. Deze bijeenkomst is ook bedoeld om de prioriteiten helder te krijgen.”

De discussies die naar aanleiding van de stellingen ontstaan, kunnen helpen om de plannen uit de Water Action Agenda te concretiseren, denkt Guus Wiersma, projectcoördinator Water for Impact. “Het human spectrogram is wel een beetje tekenend voor de inclusieve manier waarop wij werken, gericht op wetenschap en discussie. Van daaruit willen we in deze bijeenkomst de sprong maken naar de vraag ‘hoe nu verder?’

Van Halem en Wiersmab

Water we waiting for?
Twee dagen voor deze bijeenkomst bij de Verenigde Naties, organiseert TU Delft samen met de gerenommeerde onderzoeksinstellingen Colombia University en Barnard College ook al een informatiebijeenkomst. Deze is openbaar en zowel ter plaatse in New York als online te volgen. Tijdens deze bijeenkomst is ruim aandacht voor concrete doelstellingen van de wateragenda.

Waterprojecten worden gepresenteerd via onlineverbindingen met Nairobi en Sao Paolo en vanuit Delft en Zürich krijgen studenten de kans om mee te praten. “We wilden niet alleen vanuit New York praten over de internationale wateruitdagingen, maar andere plekken ook als het ware naar New York brengen”, legt Van Halem uit. “Dat biedt ook de gelegenheid om politici uit bijvoorbeeld Nairobi bij de conferentie te betrekken, iets dat in ander format niet mogelijk was geweest.”

Van Halem en Wiersma hopen dat het tijdens deze bijeenkomst lukt om een concrete toezeggingen te krijgen over de aanleg van weerstations in tien landen ten zuiden van de Sahara. “Boeren zijn daar grotendeels afhankelijk van regenwater”, legt Wiersma uit. “Dus het hebben van goede neerslagkaarten is cruciaal. Door het project in Kenia te showcasen, hopen we draagvlak te creëren om dit project verder uit te rollen.”

Wetenschap
Volgens Van Halem is het flankerend programma bij de VN-waterconferentie een belangrijk moment om te laten zien welke bijdrage de wetenschappelijke wereld kan leveren aan het oplossen van internationale watervraagstukken. “Wetenschap is belangrijk bij het oplossen van dit soort complexe problemen. Tegelijkertijd lopen er binnen de wetenschap veel enthousiastelingen rond, maar ontbreekt soms de organisatie om de sprong van theorie naar praktijk te maken.”

En juist daarin kan Water for Impact volgens haar een belangrijke rol spelen. “Wij hebben de afgelopen jaren een structuur opgebouwd binnen het TU Delft Global Initiative waarvan ook andere wetenschappelijke instellingen kunnen profiteren om de oplossing van de grote uitdagingen op ons werkgebied dichterbij te brengen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.