0
0
0
s2smodern

Het natuurgebied Trintelzand, dat het afgelopen jaar langs de Houtribdijk in het Markermeer is aangelegd, wordt uitgebreid met nog eens 155 hectare (circa driehonderd voetbalvelden). Het nieuwe deel zal voornamelijk bestaan uit zandplaten.

Daarmee krijgt het een ander karakter dan het huidige Trintelzand, een moerasgebied gemaakt met slib, zo meldt Rijkswaterstaat (RWS). Het gehele gebied is straks 532 hectare (circa duizend voetbalvelden) groot.

Trintelzand hoort bij het project Versterking Houtribdijk, dat onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De Houtribdijk van Enkhuizen naar Lelystad is het afgelopen halfjaar over een lengte van 10 kilometer versterkt met zandoevers.

Het zand daarvoor was afkomstig uit zandwinputten in het Markermeer. Opgezogen bodemmateriaal dat niet geschikt was voor dijkversterking is gebruikt voor Trintelzand, dat ligt ter hoogte van de Trintelhaven, een vluchthaven met restaurant.

Kraamkamer voor vissen
Het natuurgebied is een van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de ecologie van het Markermeer verbetert. Met dat doel zijn ook de Marker Wadden aangelegd en is vismigratie mogelijk gemaakt.

Het eerste deel van Trintelzand is inmiddels grotendeels gerealiseerd. Het moerasgebied wordt beschermd door stenen dammen en moet zich ontwikkelen tot een kraamkamer voor vissen, zoals snoek en blankvoorn, en voor mosselen en slakken. Deze dieren zijn op hun beurt weer voedsel voor watervogels, zoals de brilduiker en de fuut, aldus RWS.

Vergunningen
De werkzaamheden voor het tweede deel, waarvan het ontwerp nu bekend is gemaakt, starten naar verwachting eind dit jaar, als de vergunningenprocedures zijn doorlopen.

De zandplaten worden ook omgeven door stenen dammen, maar ‘kunnen en mogen’ door wind en stroming wel veranderen. Zo ontstaat volgens RWS een landschap met oevers waar planten kunnen groeien. Vissen kunnen hier komen om te paaien; watervogels, zoals de visdief en de kuifeend, kunnen hier rusten en voedsel zoeken.

Door het nieuwe gebied een ander karakter te geven, ontstaan er meer kansen voor meer verschillende flora en fauna, verklaart een woordvoerder. De uitbreiding van Trintelzand is een alternatief voor een leefgebied in de Hoornse Hop, waar ten tijde van de aanleg van het eerste deel nog van werd uitgegaan.

Voor de uitbreiding reserveert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 5,4 miljoen euro. De provincie Flevoland draagt 1,5 miljoen euro bij.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Zandoevers langs helft van Houtribdijk aangelegd
Project Marker Wadden gaat nieuwe fase in

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.