secundair logo knw 1

Goedkoop rivierstroming meten in Myanmar (foto: TU Delft)

Zes wateruitdagingen waaronder sanitatie en drink- en afvalwatervoorziening bij migratie en conflicten, circulaire economie en duurzaam welvarende en klimaatbestendige stedelijke delta’s. Dat is de kern van de internationale strategie 2017-2020 van de topsector Water & Maritiem. In deze vernieuwde aanpak zijn duidelijke keuzes gemaakt voor een aantal thema’s en regio’s.

Het doel van de strategie is het vergroten van de concurrentiekracht en daarmee de export. De missie van de topsector Water & Maritiem is leidend: wateruitdagingen oplossen om de welvaart in de wereld te vergroten. De topsector bestaat uit bedrijven, overheden, kennisinstellingen en ngo’s in de maritieme sector, de deltatechnologie en de watertechnologie. Samen zijn zij goed voor een omzet van ruim 21 miljard euro en een export van 7 miljard euro. In totaal werken in de drie sectoren ongeveer 86 duizend mensen.

De topsector Water & Maritiem heeft in 2012 voor het eerst een internationaliseringsstrategie opgesteld. Actualisering was volgens het Kernteam Internationaal nodig om meer slagkracht te ontwikkelen bij het organiseren van de export. De Nederlandse watersector heeft een goede naam maar nog te weinig focus en speelt daardoor onvoldoende klaar. Ook verandert de wereld snel; zo neemt de kennis over klimaatverandering toe. In de vernieuwde aanpak zijn duidelijke keuzes gemaakt voor een aantal regio’s en maatschappelijke thema’s. Daarmee stapt de topsector af van de tot nu toe gehanteerde 3x3x3 methode (drie handelsmissies in Nederland, drie handelsmissies in het buitenland en drie prioritaire landen).

Zes wateruitdagingen
De topsector richt zich de komende drie jaar op de volgende wateruitdagingen:
• duurzaam welvarende en klimaatbestendige stedelijke delta’s (inclusief armoedebestrijding en voedselzekerheid);
• sanitatie en drink- en afvalwatervoorziening bij migratie en conflicten;
• circulaire economie: efficiënt gebruik van water, energie en grondstoffen;
• duurzaam gebruik van de zee;
• inrichting van rivieren als multifunctionele infrastructuur;
• digitalisering van logistiek en scheepvaart.

Nederland kan bij al deze uitdagingen een belangrijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld als het gaat om de tweede uitdaging: de watertechnologische bedrijven bieden mobiele units met de juiste apparatuur voor afvalwaterbehandeling en hergebruik van water. En bij rivieren als multifunctionele infrastructuur is ‘good governance’ cruciaal, wordt gesteld in de strategie. De realisatie van het programma Ruimte voor de Rivier is een icoonproject, waarmee de topsector Water & Maritiem internationaal zijn voordeel kan doen. Voor het vinden van oplossingen zoekt de topsector de samenwerking met partners in de topsectoren Energie, Logistiek en Agri & Food.

Aantal regio’s en landen centraal
De focus ligt op een aantal regio’s en landen. De topsector wil concrete activiteiten voor deltatechnologie (D), maritieme technologie (M) en watertechnologie (W) opzetten in:
• Europa: Polen (D);
• Midden-Oosten: Golfstaten (M en W) en Iran (alle 3);
• Midden- en Zuid-Amerika: Colombia (D en W) en Mexico (D en M);
• Zuid- en Zuidoost Azië: Bangladesh (W), India (D en W), Indonesië (3), Myanmar (3), Singapore (3) en Vietnam (D en M).

In deze regio’s zijn er echter meerdere landen met vergelijkbare kansen, zoals Argentinië en Chili in Zuid-Amerika. De ervaringen bij de activiteiten in de geselecteerde landen kunnen worden benut om ook in andere landen de export te versterken.

Lees meer in dit rapport

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.