0
0
0
s2smodern

Vorige week publiceerde de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) een evaluatierapport over het topsectorenbeleid. Het beleid moet op de schop: meer geld naar minder projecten en de topsectoren moeten toegankelijker worden voor het mkb. Topsector Water mist elementen in het rapport.

"Evaluatierapporten zijn altijd goed om te weten waar je staat," zegt Marcelien Bos- de Koning, woordvoerder van Topsector Water. "Dus in die zin nemen we de aanbevelingen zeker mee. Er staan nuttige dingen in, maar dit rapport is heel algemeen en gaat niet specifiek in op de behoeftes van onze sector."

De adviesraad sprak voor het onderzoek met een kleine 80 betrokkenen, waaronder bedrijven en ambtenaren. In het rapport wordt voorgesteld het topsectorenbeleid toegankelijker te maken voor innovatieve mkb-bedrijven en, binnen scherpgestelde doelen, te openen voor initiatieven van nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden.

Daarnaast stelt de adviesraad voor om streng te selecteren welke projecten voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen, maar die ondersteuning dan wel ruimhartiger te laten uitvallen. Op dit moment legt de overheid € 0,25 bij voor elke euro die het bedrijfsleven uitgeeft aan samenwerkingsprojecten met wetenschappers. Dat moet volgens de adviesraad worden verhoogd naar minimaal € 0,40.

Volgens Bos heeft Topsector Water echter voornamelijk behoefte aan een flexibele omgang met de voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen om voor financiering in aanmerking te komen, en dan met name de exportkredietverzekeringen. "We missen nu kansen als innovatiesector omdat bedrijven worden geconfronteerd met rigide regelgeving."

Daarnaast heeft Nederland als innovatieland een proeftuin nodig waar innovatieve projecten ongestoord kunnen worden ontwikkeld. "Dat zijn verbeteringen die het mkb nog intensiever bij het topsectorenbeleid kunnen betrekken en voor nieuwe innovaties kunnen zorgen. Wij maken ons daar al tijden hard voor, maar helaas staat hierover niets in dit rapport."

Lees hier het rapport van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goed te lezen, waardering voor goede resultaat en vertrouwen.
Natuurlijk heb ik altijd een paar vragen. De elektrainbreng is hoger, wordt gezegd. Wat is dat kwantitatief?
Verder, hoe ga je om met regenweer omstandigheden? Nu zegt de schets een eenvoudige bypass, maar wat voor effect heeft dat op lozingskwaliteit?
Groet en succes
Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.