Wat zijn de mogelijkheden om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen? Dat gaat een brede coalitie van overheidsorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstellingen en andere partijen uitzoeken. Om het gebruik van thermische energie uit water te stimuleren hebben zij gisteren de Green Deal Aquathermie ondertekend. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar.

Dirk-Siert Schoonman, dagelijks bestuurslid bij de Unie van Waterschappen en heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe, spreekt van een mooi initiatief. Aquathermie kan volgens hem een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. “De potentie is in theorie enorm, al staat dit nog niet bij iedereen op het netvlies. We willen deze potentie in de praktijk brengen.”

Dirk Siert Schoonman vk 180 Dirk-Siert Schoonman

Schoonman wijst op onderzoek van CE Delft en Deltares, waaruit blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan voorzien in 40 procent van de toekomstige warmtevraag van 350 petajoule per jaar in de gebouwde omgeving. Voor thermische energie uit afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) gaat het om 15 en 1,5 procent. De ontwikkeling van aquathermie raakt volgens Schoonman in een stroomversnelling. Hij noemt als voorbeeld een project in een nieuwbouwwijk in Katwijk. “Hier is het de bedoeling dat woningen worden aangesloten op een warmtenet, waarbij de energie uit een boezemwater wordt gehaald.”

Twintig ondertekenaars
De Green Deal die drie jaar duurt, is ondertekend door twintig partijen. Daaronder bevinden zich de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Fryslân, Gelderland en Zuid-Holland, de Unie van Waterschappen, de waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta, Vewin en het drinkwaterbedrijf Brabant Water. Ook de kennisinstellingen Deltares, Erasmus Universiteit Rotterdam, KWR en STOWA doen mee. Het rijtje wordt gecomplementeerd door NWB Bank, VNG, Netbeheer Nederland, Syntraal en IF Technology.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat trekt negen ton uit voor de uitvoering van de deal, terwijl de andere partijen eveneens een bijdrage in geld of natura leveren. Verder wordt de overeenkomst ondersteund door twintig partners. “Zij onderschrijven het doel van de Green Deal”, zegt Schoonman. “De partners denken mee en willen zich er actief voor inzetten. Er is dus brede aandacht van nu veertig organisaties. Om het netwerk verder te laten groeien, zijn meer bedrijven en organisaties van harte welkom om deel te nemen.”

Programma opgesteld
Om de uitvoering van de Green Deal handen en voeten te geven, is een programma Aquathermie opgesteld en een programmabureau in het leven geroepen. Binnen het programma staan het delen van kennis en het organiseren van aanvullend onderzoek centraal. Tevens worden praktijkpilots met aquathermie ondersteund en is er aandacht voor vraagstukken van ‘governance’.

'Er is meer kennis over de infrastructuur nodig'

Want de potentie van aquathermie mag dan wel groot zijn, er moet volgens Schoonman ook nog veel gebeuren. “Zo is meer kennis over de infrastructuur nodig. Hoe zorg je ervoor dat energie uit water op een goede manier bij huishoudens terechtkomt? Een andere vraag is: wat zijn de effecten van aquathermie op het watersysteem? Worden door het koelen van water de problemen met blauwalg minder of heeft de ecologie er juist last van?”

Een belangrijk thema bij aquathermie is ‘governance’, merkt Schoonman op. “Het gaat om een publiek-private samenwerking. Dan moet wel duidelijk zijn wie de zeggenschap heeft en de verantwoordelijkheid draagt.”

Plek in regionale energiestrategieën
Op het ogenblik zijn dertig regio’s bezig om een Regionale Energiestrategie te formuleren. Het wordt erg spannend wat daarin de rol van aquathermie wordt, vindt Schoonman. “Deze vorm van energie raakt steeds meer in beeld bij gemeenten en andere partijen in de regio’s. Zij zijn op zich bijzonder geïnteresseerd, maar hoe serieus nemen ze aquathermie in hun eigen energiestrategieën? Dat zal de komende tijd moeten blijken.”

Aan de waterschappen zal het alvast niet liggen, besluit de Unie-bestuurder. “Aquathermie ligt dicht bij onze kern. Het gaat per slot van rekening om water.”

 

MEER INFORMATIE
UvW over ondertekening Green Deal
Eerder bericht over de deal
Bericht over potentie aquathermie
Artikel over potentie TEO (magazine H2O)
Redactioneel: TEO, TEA en TED, omarm ze
Presentaties tijdens KNW Najaarscongres 2018
UvW: nieuws en publicaties over thermische energie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!