secundair logo knw 1

Afbeelding: Ria Algra

In de provincie Friesland zijn vorig jaar vijftien wateren onderzocht. Daarbij werd een toename in het aantal vissoorten vastgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd als deel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Om de drie jaar laat het Wetterskip Fryslan wateren onderzoeken op aantallen, soorten, gewicht en conditie van vispopulaties. In het najaar van 2018 werden in totaal vijftien wateren gecontroleerd op de visstand door adviesbureau ATKB. De verscheidenheid aan vissoorten nam toe ten opzichte van de laatste controle. Volgens het Wetterskip is dit een gevolg van de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Panel heading
Panel content

28 verschillende soorten
Bij de vismonitoring werden in totaal 28 verschillende vissoorten geteld. Vier daarvan staan op de nationale Rode Lijst met soorten die uit Nederland dreigen te verdwijnen: de alver, de rivierdonderpad, de spiering en de de houting. In vrijwel alle wateren zijn exotische vissoorten aangetroffen. Ponto-Kaspische grondels werden het vaakst gezien. Ook de Roofblei en Zonnebaars kwamen in meerdere wateren voor.

Punt van aandacht blijft volgens het Wetterskip Fryslan de grote aanwezigheid van de brasem. Brasem woelt de waterbodem om, waardoor het water troebel en voedselrijk blijft. Waterplanten kunnen er niet groeien en vissoorten die helder water en waterplanten nodig hebben verdwijnen. Het Wetterskip meent dat de aanwezigheid van de brasem het natuurlijk herstel van de wateren in de weg staat en dat de KRW doelen daardoor niet volledig worden gehaald.

Aanbevelingen
De auteurs van het onderzoek vinden het voor de vergelijkbaarheid van resultaten raadzaam om bij toekomstige onderzoeken de bemonsteringsmethodiek en de bemonsteringsperiode aan te laten sluiten bij het onderzoek van 2018. Hierdoor zouden verschillen in de resultaten als gevolg van deze variabelen tot een minimum kunnen worden beperkt.

Voor vervolgonderzoek raden de onderzoekers het aan om in een aantal wateren de inspanning licht te verhogen. Dan kan een robuuster en meer betrouwbare schatting van het visbestand worden verkregen. Dit geldt met name voor de open water bemonsteringen voor de wateren Grote Wielen, Grutte Krite, Terkaplester poelen, Witte en Zwarte Brekken en Zandmeer. In het Sneekermeer zou de inspanning van de bemonsteringen van de oeverzone iets verhoogd kunnen worden.MEER INFORMATIE
KRW visstandonderzoek Friesland 2018

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).