0
0
0
s2smodern

In de provincie Friesland zijn vorig jaar vijftien wateren onderzocht. Daarbij werd een toename in het aantal vissoorten vastgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd als deel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Om de drie jaar laat het Wetterskip Fryslan wateren onderzoeken op aantallen, soorten, gewicht en conditie van vispopulaties. In het najaar van 2018 werden in totaal vijftien wateren gecontroleerd op de visstand door adviesbureau ATKB. De verscheidenheid aan vissoorten nam toe ten opzichte van de laatste controle. Volgens het Wetterskip is dit een gevolg van de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Panel heading
Panel content

28 verschillende soorten
Bij de vismonitoring werden in totaal 28 verschillende vissoorten geteld. Vier daarvan staan op de nationale Rode Lijst met soorten die uit Nederland dreigen te verdwijnen: de alver, de rivierdonderpad, de spiering en de de houting. In vrijwel alle wateren zijn exotische vissoorten aangetroffen. Ponto-Kaspische grondels werden het vaakst gezien. Ook de Roofblei en Zonnebaars kwamen in meerdere wateren voor.

Punt van aandacht blijft volgens het Wetterskip Fryslan de grote aanwezigheid van de brasem. Brasem woelt de waterbodem om, waardoor het water troebel en voedselrijk blijft. Waterplanten kunnen er niet groeien en vissoorten die helder water en waterplanten nodig hebben verdwijnen. Het Wetterskip meent dat de aanwezigheid van de brasem het natuurlijk herstel van de wateren in de weg staat en dat de KRW doelen daardoor niet volledig worden gehaald.

Aanbevelingen
De auteurs van het onderzoek vinden het voor de vergelijkbaarheid van resultaten raadzaam om bij toekomstige onderzoeken de bemonsteringsmethodiek en de bemonsteringsperiode aan te laten sluiten bij het onderzoek van 2018. Hierdoor zouden verschillen in de resultaten als gevolg van deze variabelen tot een minimum kunnen worden beperkt.

Voor vervolgonderzoek raden de onderzoekers het aan om in een aantal wateren de inspanning licht te verhogen. Dan kan een robuuster en meer betrouwbare schatting van het visbestand worden verkregen. Dit geldt met name voor de open water bemonsteringen voor de wateren Grote Wielen, Grutte Krite, Terkaplester poelen, Witte en Zwarte Brekken en Zandmeer. In het Sneekermeer zou de inspanning van de bemonsteringen van de oeverzone iets verhoogd kunnen worden.MEER INFORMATIE
KRW visstandonderzoek Friesland 2018

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.