secundair logo knw 1

De Nederrijn bij Amerongen I Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Piet Adema, de minister van LNV, wil laten analyseren hoe de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in lijn kan worden gebracht met de Europese Kaderrichtlijn Water.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die al sinds het begin van deze eeuw van kracht is. Het doel van de richtlijn is het realiseren van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater.

Piet Adema Piet Adema | Foto RijksvoorlichtingsdienstDe toepassing van gewasbeschermingsmiddelen behoort tot de grootste bronnen van KRW-normoverschrijdingen, schrijft Piet Adema, minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.

"Sinds 2018 stagneert de afname in het aantal normoverschrijdingen. Er zijn al veel maatregelen in uitvoering met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar dit lijkt vooralsnog onvoldoende."

De verschillende EU-lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de richtlijn en moeten de normen in 2027 behaald hebben.

Daarom laat minister Adema - met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) - nu een analyse uitvoeren ‘naar de mogelijkheden hoe ook de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in overeenstemming kan worden gebracht met de normen van de KRW’.

Hierbij wordt volgens Adema zowel gekeken naar een toets vooraf, zodat geen nieuwe toelatingen worden verleend die leiden tot het niet halen van KRW-doelen, als naar het achteraf ingrijpen in al bestaande toelatingen die KRW-normoverschrijdingen veroorzaken. Er wordt naar gestreefd, zo schrijft de minister, om de analyse nog voor de zomer af te ronden.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
People in conversation:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Bertha Antonissen · 1 months ago
  Betekent dit bijv dat bufferstroken niet meer nodig zouden zijn als alle gbm voldoen aan normen KRW? 
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
   T. Mulder · 1 months ago
   @Bertha Antonissen Dat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Bas van der Wal · 1 months ago
  Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Lex · 1 months ago
  Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/