Door nu rekening te houden met de stijging van de zeespiegel, kunnen in de toekomst miljoenen mensen worden gered. Dat laten onderzoekers van onder andere Deltares en de Universiteit Utrecht zien aan de hand van verschillende scenario’s, met en zonder wereldwijde inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Met een zogenaamde scenario-neutrale aanpak stelden zij vast wanneer, waar en hoe snel kustgebieden zich tot 2150 moeten aanpassen. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Climate Risk Management.

Zeker na 2080 nemen de verschillen tussen de scenario’s toe, schrijven de onderzoekers, onder wie Marjolijn Haasnoot en Gundula Winter van Deltares. Als de zeespiegel wereldwijd gemiddeld 75 centimeter stijgt, verdubbelt het aantal mensen dat eens in de honderd jaar kans loopt op een overstroming.

Wanneer er weinig tot niets gebeurt om de emissies te verlagen, kan dat in 2080 al het geval zijn. Wanneer het wel lukt om de emissies aanzienlijk te verlagen, is er nog tot 2150 tijd voor maatregelen.

Nederland
De mate waarin het risico toeneemt, verschilt ook sterk per land. In sommige landen lopen 1 miljoen tot 5 miljoen mensen het risico de komende twee tot drie decennia al getroffen te worden door een extreme overstroming, bijvoorbeeld in China, Vietnam, Egypte en Indonesië.

Andere landen krijgen meer tijd om zich aan te passen, maar daar groeit het risico snel, bijvoorbeeld in Nederland, Thailand en Myanmar. Zonder extra maatregelen neemt het risico vooral in Oost- en Zuid-Azië, maar ook in Europa en Afrika toe.

Bebouwing
Ingrijpen is onvermijdelijk als we de risico’s op het huidige niveau willen houden, menen de onderzoekers. Dat kan door de risicogebieden te beschermen of overstromingsbestendig te maken, door bebouwing in risicogebieden te beperken of door gepland landwaarts te verplaatsen.

Het beperken van bebouwing in laaggelegen kustgebieden kan het risico van overstromingen eens in de honderd jaar de komende decennia bij alle klimaatscenario’s wereldwijd met 13 procent verminderen. Naarmate de zeespiegel sneller stijgt, zijn snellere of grootschaligere aanpassingen nodig.

De onderzoekers pleiten ervoor om de adaptatie die op lange termijn nodig is nu al op te pakken in samenhang met andere ontwikkelingen en investeringen. Als we dat niet doen, zijn de consequenties groot, ook financieel, zo waarschuwen ze.

 

MEER INFORMATIE
Artikel in Climate Risk Management
Nieuwsbericht Deltares
H2O-bericht: Meeste Europese landen bereiden zich voor op zeespiegelstijging
H2O-bericht: Sweco: miljardeninvesteringen weer op de schop bij zeespiegelstijging
H2O-artikel: Marjolijn Haasnoot over zeespiegelstijging: ‘Paniek leidt tot niets’
H2O-bericht: Vier opties om grote zeespiegelstijging het hoofd te bieden

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!