Tijdige aanvaarding van de initiatiefwet over de geborgde zetels wordt een race tegen de klok. De Raad van State heeft zijn advies over het geamendeerde wetsvoorstel over de geborgde zetels in de waterschappen klaar en brengt dat maandag naar buiten, zo laat het adviesorgaan weten. Dat advies wordt ingebracht in het finale debat in de Eerste Kamer over de initiatiefwet, dat nog altijd moet plaatshebben en waarvan de uitkomst niet zeker is.

Feit is dat de wet vóór 1 december in het Staatsblad moet worden afgedrukt, wil het van kracht zijn bij de waterschapsverkiezingen in maart volgend jaar. Dat herhaalt minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat deze week in een brief aan de Eerste Kamer.

Na de deskundigenbijeenkomst op dinsdag 13 september zou de Eerste Kamer op 8 november de initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) behandelen, maar dat is uitgesteld in afwachting van advies van de Raad van State over de wijziging van de wet, die is doorgevoerd na een aangenomen amendement in de Tweede Kamer. Wilden de initiatiefnemers afschaffing van álle geborgde zetels, in het gewijzigde wetsvoorstel houden de categorieën ongebouwd (landbouw) en natuurterreinen ieder twee geborgde zetels in het algemeen bestuur van het waterschap, terwijl die van bedrijven worden afgeschaft. Het is verder geen eis meer dat een geborgde zetel in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd is.

Nu het advies van de Raad van State over de wetswijziging beschikbaar komt, kan de Eerste Kamer de finale behandeling plannen. De eerstvolgende plenaire vergadering is dinsdag 15 november, maar de kans dat de wet dan wordt behandeld is nihil, daar minister Mark Harbers op de klimaatconferentie COP27 in Egypte is om te praten over water. De volgende vergaderdag van de Senaat is 22 november, maar de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving stelt voor het (volledige) plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op maandag 21 november 2022 vanaf 19:00 uur en het wetsvoorstel op dinsdag 22 november 2022 in stemming te brengen.

Als in die vergadering groen licht wordt gegeven aan de wet, wordt het een race tegen de klok. Eerst moet deze worden bekrachtigd door de ministerraad en vervolgens door de Koning, waarna deze voor 1 december moet worden geplaatst in het Staatsblad. “Parallel daaraan moeten na aanvaarding van het initiatiefvoorstel de provinciale verordeningen worden aangepast aan de gewijzigde bestuurssamenstelling. Dit duurt zo’n zes tot negen weken”, schrijft Harbers in de brief aan de Eerste Kamer.

De vraag is al met al of de wetswijziging tijdig wordt bekrachtigd. Uitstel van de verkiezingen acht de minister ‘haalbaar noch wenselijk’, schrijft hij aan de Senaat. “Daarvoor zou overigens een wetswijziging nodig zijn. De Kieswet regelt immers dat de leden van de Provinciale Staten en de leden van de algemeen besturen van waterschappen voor vier jaar worden gekozen.”

 

LEES OOK
H2O Actueel: Douwe Jan Elzinga: ‘Over het voorstel voor geborgde zetels is geen principiële discussie gevoerd. Dat kan gewoon niet’
H2O Actueel: Hans Middendorp: geborgde zetels hebben buitensporig veel invloed
H2O Redactioneel: Geborgde zetels: trage besluitvorming en compromiszucht
H2O Actueel: Landbouw en natuur behouden geborgde zetels in waterschapsbesturen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Willem Vroom · 19 days ago
    De conclusie is dat de uitstel-strategie van CDA en CU heeft gewerkt?
  • This commment is unpublished.
    Hans Middendorp · 12 days ago
    Het zou wel heel stom zijn als - bij groen licht door de Eerste Kamer - de wet toch niet tijdig in het Staatsblad komt te staan. Veertig miljard voor een energieprijsplafond wordt in enkele weken gevonden, maar een wetsvoorstel voor een kleine aanpassing van de waterschapsverkiezingen krijgen "we" in dit gave land niet voor elkaar?
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.
Mooie studie en uitkomsten die goed passen met wat je zou verwachten. Maar... er is gerekend met hoosbuien van 60 mm in één uur. Dan snap ik dat afstroming over het oppervlak plaats vindt. Maar negentig procent van de buien is minder dan 10 of 20 mm en dan is er gewoon inzijging van hemelwater in de bodem en helemaal geen oppervlakkige afstroming. Hoosbuien komen weliswaar steeds vaker voor, maar zijn toch vooral zeer plaatselijk. Het kan dus jaren duren voor een bepaald perceel door een hoosbui wordt getroffen. Toch?
Bedankt voor deze aanvullende opinie op ons artikel. Wij hebben als auteurs vanuit TAUW en HDSR uw opinie met interesse gelezen en willen graag een reactie geven.
De aanleiding van het onderzoek waren klachten die HDSR ontving van omwonenden over overstortlocaties. Naast een feitelijke weergave van de situatie van de watergang en de ecologische toestand, was de beleefwaarde van omwonenden een belangrijke component in het onderzoek. We hebben er voor gekozen het onderzoek en artikel verder neutraal te houden en onze mening als onderzoekers en initiator van het onderzoek buiten beschouwing te laten.
Natuurlijk zijn wij het met u eens dat doekjes en vuil in het water onwenselijk zijn. In het uitgebreidere online artikel gaan we wel in op de nodige verbeterpunten om effecten die nu buiten het onderzoek zijn gevallen, beter in beeld te krijgen. Daaronder benoemen wij ook een manier om de hoeveelheid doekjes en vuil in het water beter te monitoren.
Uw grootste zorg over dat we geen heftige zomerse onweersbui in het onderzoek meenemen, erkennen wij. De zomer van 2021 was niet extreem warm, waardoor de zuurstofloosheid na een overstort niet direct heeft geleid tot vissterfte. Hierdoor lijkt het alsof het effect beperkt is. Maar we zien wel dat overstorten gedurende de zomer tot zuurstofarme condities leiden. Dit is ecologisch gezien zeer onwenselijk.
Dat dit niet direct naar voren komt in de titel, is een keuze. Daarin is de aanleiding van het onderzoek als uitgangspunt genomen, wat heeft geleid tot een onverwacht inzicht: namelijk dat omwonenden van de onderzochte locaties over het algemeen beperkt hinder ondervinden van overstorten. Dit betekent dus niet dat er geen effect is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!