secundair logo knw 1

Tijdige aanvaarding van de initiatiefwet over de geborgde zetels wordt een race tegen de klok. De Raad van State heeft zijn advies over het geamendeerde wetsvoorstel over de geborgde zetels in de waterschappen klaar en brengt dat maandag naar buiten, zo laat het adviesorgaan weten. Dat advies wordt ingebracht in het finale debat in de Eerste Kamer over de initiatiefwet, dat nog altijd moet plaatshebben en waarvan de uitkomst niet zeker is.

Feit is dat de wet vóór 1 december in het Staatsblad moet worden afgedrukt, wil het van kracht zijn bij de waterschapsverkiezingen in maart volgend jaar. Dat herhaalt minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat deze week in een brief aan de Eerste Kamer.

Na de deskundigenbijeenkomst op dinsdag 13 september zou de Eerste Kamer op 8 november de initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) behandelen, maar dat is uitgesteld in afwachting van advies van de Raad van State over de wijziging van de wet, die is doorgevoerd na een aangenomen amendement in de Tweede Kamer. Wilden de initiatiefnemers afschaffing van álle geborgde zetels, in het gewijzigde wetsvoorstel houden de categorieën ongebouwd (landbouw) en natuurterreinen ieder twee geborgde zetels in het algemeen bestuur van het waterschap, terwijl die van bedrijven worden afgeschaft. Het is verder geen eis meer dat een geborgde zetel in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd is.

Nu het advies van de Raad van State over de wetswijziging beschikbaar komt, kan de Eerste Kamer de finale behandeling plannen. De eerstvolgende plenaire vergadering is dinsdag 15 november, maar de kans dat de wet dan wordt behandeld is nihil, daar minister Mark Harbers op de klimaatconferentie COP27 in Egypte is om te praten over water. De volgende vergaderdag van de Senaat is 22 november, maar de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving stelt voor het (volledige) plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op maandag 21 november 2022 vanaf 19:00 uur en het wetsvoorstel op dinsdag 22 november 2022 in stemming te brengen.

Als in die vergadering groen licht wordt gegeven aan de wet, wordt het een race tegen de klok. Eerst moet deze worden bekrachtigd door de ministerraad en vervolgens door de Koning, waarna deze voor 1 december moet worden geplaatst in het Staatsblad. “Parallel daaraan moeten na aanvaarding van het initiatiefvoorstel de provinciale verordeningen worden aangepast aan de gewijzigde bestuurssamenstelling. Dit duurt zo’n zes tot negen weken”, schrijft Harbers in de brief aan de Eerste Kamer.

De vraag is al met al of de wetswijziging tijdig wordt bekrachtigd. Uitstel van de verkiezingen acht de minister ‘haalbaar noch wenselijk’, schrijft hij aan de Senaat. “Daarvoor zou overigens een wetswijziging nodig zijn. De Kieswet regelt immers dat de leden van de Provinciale Staten en de leden van de algemeen besturen van waterschappen voor vier jaar worden gekozen.”

 

LEES OOK
H2O Actueel: Douwe Jan Elzinga: ‘Over het voorstel voor geborgde zetels is geen principiële discussie gevoerd. Dat kan gewoon niet’
H2O Actueel: Hans Middendorp: geborgde zetels hebben buitensporig veel invloed
H2O Redactioneel: Geborgde zetels: trage besluitvorming en compromiszucht
H2O Actueel: Landbouw en natuur behouden geborgde zetels in waterschapsbesturen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?