Tijdige aanvaarding van de initiatiefwet over de geborgde zetels wordt een race tegen de klok. De Raad van State heeft zijn advies over het geamendeerde wetsvoorstel over de geborgde zetels in de waterschappen klaar en brengt dat maandag naar buiten, zo laat het adviesorgaan weten. Dat advies wordt ingebracht in het finale debat in de Eerste Kamer over de initiatiefwet, dat nog altijd moet plaatshebben en waarvan de uitkomst niet zeker is.

Feit is dat de wet vóór 1 december in het Staatsblad moet worden afgedrukt, wil het van kracht zijn bij de waterschapsverkiezingen in maart volgend jaar. Dat herhaalt minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat deze week in een brief aan de Eerste Kamer.

Na de deskundigenbijeenkomst op dinsdag 13 september zou de Eerste Kamer op 8 november de initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) behandelen, maar dat is uitgesteld in afwachting van advies van de Raad van State over de wijziging van de wet, die is doorgevoerd na een aangenomen amendement in de Tweede Kamer. Wilden de initiatiefnemers afschaffing van álle geborgde zetels, in het gewijzigde wetsvoorstel houden de categorieën ongebouwd (landbouw) en natuurterreinen ieder twee geborgde zetels in het algemeen bestuur van het waterschap, terwijl die van bedrijven worden afgeschaft. Het is verder geen eis meer dat een geborgde zetel in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd is.

Nu het advies van de Raad van State over de wetswijziging beschikbaar komt, kan de Eerste Kamer de finale behandeling plannen. De eerstvolgende plenaire vergadering is dinsdag 15 november, maar de kans dat de wet dan wordt behandeld is nihil, daar minister Mark Harbers op de klimaatconferentie COP27 in Egypte is om te praten over water. De volgende vergaderdag van de Senaat is 22 november, maar de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving stelt voor het (volledige) plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op maandag 21 november 2022 vanaf 19:00 uur en het wetsvoorstel op dinsdag 22 november 2022 in stemming te brengen.

Als in die vergadering groen licht wordt gegeven aan de wet, wordt het een race tegen de klok. Eerst moet deze worden bekrachtigd door de ministerraad en vervolgens door de Koning, waarna deze voor 1 december moet worden geplaatst in het Staatsblad. “Parallel daaraan moeten na aanvaarding van het initiatiefvoorstel de provinciale verordeningen worden aangepast aan de gewijzigde bestuurssamenstelling. Dit duurt zo’n zes tot negen weken”, schrijft Harbers in de brief aan de Eerste Kamer.

De vraag is al met al of de wetswijziging tijdig wordt bekrachtigd. Uitstel van de verkiezingen acht de minister ‘haalbaar noch wenselijk’, schrijft hij aan de Senaat. “Daarvoor zou overigens een wetswijziging nodig zijn. De Kieswet regelt immers dat de leden van de Provinciale Staten en de leden van de algemeen besturen van waterschappen voor vier jaar worden gekozen.”

 

LEES OOK
H2O Actueel: Douwe Jan Elzinga: ‘Over het voorstel voor geborgde zetels is geen principiële discussie gevoerd. Dat kan gewoon niet’
H2O Actueel: Hans Middendorp: geborgde zetels hebben buitensporig veel invloed
H2O Redactioneel: Geborgde zetels: trage besluitvorming en compromiszucht
H2O Actueel: Landbouw en natuur behouden geborgde zetels in waterschapsbesturen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Willem Vroom · 2 months ago
    De conclusie is dat de uitstel-strategie van CDA en CU heeft gewerkt?
  • This commment is unpublished.
    Hans Middendorp · 2 months ago
    Het zou wel heel stom zijn als - bij groen licht door de Eerste Kamer - de wet toch niet tijdig in het Staatsblad komt te staan. Veertig miljard voor een energieprijsplafond wordt in enkele weken gevonden, maar een wetsvoorstel voor een kleine aanpassing van de waterschapsverkiezingen krijgen "we" in dit gave land niet voor elkaar?
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!