Het aantal projecten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is afgelopen jaar licht gestegen naar in totaal 511. De vermindering van het verlies van nutriënten is de opgave die het vaakst wordt aangepakt. Daarnaast groeit de aandacht voor klimaatadaptatie.

Het in 2013 gestarte Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is gericht op schoon en voldoende water en een betere bodem. De basis is dat boeren en tuinders vrijwillig maatregelen nemen die goed zijn voor hun bodem, gewas of vee, terwijl daarmee tegelijk wordt gewerkt aan de wateropgave. De teller staat volgens het DAW jaarverslag 2021 op in totaal 511 projecten, waarvan 229 inmiddels afgerond zijn. Ten opzichte van 2021 kwamen er 27 projecten bij (zie infographic).

Er zijn 223 projecten in de melkveehouderij en 126 in de akkerbouw. In het zuiden van het land vinden de meeste projecten plaats: 169. Daarna komen het westen (141), het noorden (103) en het oosten (90).

Kennisoverdracht bovenaan
In veel projecten wordt gewerkt aan meerdere van vijf opgaven. Vermindering van het verlies van nutriënten wordt het vaakst genoemd. Hiernaar wordt gestreefd bij 402 projecten. De andere opgaven zijn: verminderen van verlies van gewasbeschermingsmiddelen (246 projecten), klimaatadaptatie (213), verminderen van verdrogingsschade (212) en verminderen van natschade (143).

In het jaarverslag wordt het opvallend genoemd dat bij al deze opgaven kennisoverdracht bovenaan staat. Ook enkele andere maatregelen komen regelmatig voor, zoals de aanleg van regelbare drainage en het opstellen van een integraal bedrijfsplan als onderdeel van bewustwordingsactiviteiten die zich richten op de bevordering van waterbewust boeren.

Monitoren steeds belangrijker
Het DAW is een initiatief van de agrarische ondernemersorganisatie LTO Nederland dat wordt ondersteund door het Rijk, de provincies en de waterschappen. Tineke de Vries, voormalig bestuurder waterkwaliteit bij LTO Nederland, en Sander Mager, bestuurder van de Unie van Waterschappen, hebben het over een “boeiend 2021” in hun gezamenlijke voorwoord. Dat heeft te maken met de beperkingen door corona. “Het was een groot gemis dat de deelnemers van projecten elkaar niet tot nauwelijks in het veld konden ontmoeten.”

Er is nog wel het nodige bereikt. “Tegelijkertijd zijn er in 2021, ondanks alle beperkingen, toch projecten bijgekomen, succesvolle regionale projecten zijn landelijk uitgerold en projecten zijn afgerond.” Het belang van het monitoren van de resultaten uit de projecten wordt steeds groter, merken De Vries en Mager op. “Niet alleen op projectniveau, maar ook om de landelijke impact zichtbaar te maken.” Ze noemen het Bestuurlijk Overleg waarbij alle partners om tafel zitten, een mooie toevoeging aan het DAW. Volgens hen krijgt het DAW hierdoor de aandacht die het verdient.

Projecten DAWBron: DAW jaarverslag 2021

LEES OOK
H2O Vakartikel: effectmonitoring gemist bij DAW

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!