De startup Waterweg wil stimuleren dat bagger uit waterwegen wordt gebruikt voor hoogwaardige toepassingen. Daarom is er een pad van tegels van dit restproduct aangelegd in de proeftuin WaterStraat. De ambitie is om over drie jaar een wijk te voorzien van waterdoorlaatbare baggertegels.

Het tegelpad werd eind november geopend op de WaterStraat in The Green Village in Delft. Het is een uitvloeisel van een pilot tussen Waterweg en het Hoogheemraadschap van Delfland. Hierbij zijn op kleine schaal tegels uit bagger gemaakt. Nog niet in de uiteindelijk nagestreefde vorm, maar wel al als uitvoerbaar product.

Team WaterwegHet team van Waterweg met v.l.n.r. Tessa Luijben, Eva Aarts en Wies van Lieshout

“We willen toe naar baggertegels met een open structuur waardoor water kan passeren”, zegt Wies van Lieshout, een van de oprichters van Waterweg. “Wij zijn nu gestart met simpele klinkers. De baggertegels liggen een jaar in de proeftuin, zodat we kunnen monitoren hoe zij zich gedragen. Er is ruimte tussen de klinkers gelaten, zodat water erdoorheen kan. Het wordt een zeer goede test van ons product en wat we daaraan kunnen verbeteren. Verder laten we in samenwerking met de gemeente Rotterdam labtesten doen. Daarbij gaat het onder andere om de sterkte van de tegels.”

Voor het maken van de tegels is al gedeeltelijk ontwaterde bagger uit een depot van Delfland gebruikt. Hieraan zijn additieven toegevoegd. Van Lieshout: “We gebruiken de techniek van ‘compressed earth blocks’. Door additieven en samenpersen hardt de tegel uit. We zorgen er wel voor dat de tegels nog uit minstens 90 procent bagger bestaan.”

Hoogwaardige producten
Tijdens de pilot hebben Van Lieshout en co het door hen beoogde productieproces getoetst. “Ons eigenlijke idee was om in een mobiel fabriekje op locatie de tegels te produceren, zodat bagger niet hoeft te worden afgevoerd en transportkosten worden bespaard. We kwamen in gesprekken met waterschap, baggers en bouwers erachter dat dit niet wenselijk is. Onder meer omdat voor de installatie de ruimte in het stedelijk gebied ontbreekt. We hebben dus straks een regionale locatie nodig.”

 'Af van de negatieve betekenis van bagger'

Het team van Waterweg wil ervoor zorgen dat in de toekomst alle bagger in Nederland op een nuttige manier wordt gebruikt. Er zijn nu vooral laagwaardige toepassingen, vertelt Van Lieshout. “We moeten af van de negatieve betekenis van bagger in onze taal. Wij willen graag laten zien dat bagger ook goed voor hoogwaardige producten kan worden gebruikt. De tegel waar water doorheen kan lopen, is het eerste voorbeeld. Later willen we kijken naar andere mogelijkheden, zoals dakpannen, gevelbekleding en bankjes in het park.”

Circulaire innovatie
Waterweg vindt zijn oorsprong in de Circular Challenge van de Rotterdamse innovatiehub BlueCity, die medio 2018 werd gehouden. Wies van Lieshout was toen nog bezig met haar studie Industrieel ontwerpen aan de TU Delft. Met twee andere studenten, Eva Aarts en Tessa Luijben, nam zij de uitdaging van Hoogheemraadschap van Delfland aan om iets nuttigs met het restproduct bagger te doen.

“We bedachten toen in zes weken het idee van de waterdoorlaatbare tegel. Daarna zijn we dat gaan uitwerken. Wij hebben nog in hetzelfde jaar een geldbedrag gewonnen bij de Circulaire Innovatie Challenge van de Unie van Waterschappen, waardoor we gedeeltelijk de pilot met Delfland konden doen. Er is net subsidie toegekend door CityLab010 van de gemeente Rotterdam. Hier vindt dan ook onze volgende pilot plaats.”

De bedoeling is nu om het productieproces op te schalen. “Dat wordt een grote uitdaging”, zegt Van Lieshout. “Ook om alle vergunningen voor het product en het werken met een afvalstroom rond te krijgen.” De oprichters hebben een duidelijke ambitie. Over drie jaar willen zij zover zijn dat Waterweg een nieuwe Rotterdamse wijk voorziet van baggertegels. “Dit doel is in onze ogen haalbaar”, zegt Van Lieshout. “We hebben hierover al contact met een aannemer. Voorlopig focussen we ons op de tegels, al zijn we altijd bereid om mee te denken met andere projecten.

 

MEER INFORMATIE
Delfland over opening van tegelpad
Website van Waterweg
Circulaire Innovatie Challenge 2018 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Er moet veel gebeuren, niet alleen grenzen markeren, maar actief het waterbeheer in het buitengebied naar de nieuwe inzichten herstellen. Daarbij moet ieder waterschap ruimte vrijhouden om initatieven vanuit het veld actief op te pakken en niet in een stilzwijgende welwillendheid laten sneuvelen.
Waarom niet een waterfabriek bouwen van zout naar zoet, zo een als in Israël gr marco
Weten waterschappen wel waar hun grenzen zijn?
De legger is het kroonjuweel van het waterschap. Zoals een gemeente de bebouwde kom markeert met een bord, zo staan de waterschapsgrenzen beschreven in de legger. Dit is niet een eenvoudige grens met het buur-waterschap, maar een complex stelsel van waterstaatswerken met de bijbehodende invloedszoneringen. Alleen binnen die zoneringen heeft het (klassieke) waterschap zeggenschap (klassiek: gericht op waterbeheer (watergangen) en waterveiligheid (dijken) ex waterzuivering).
Alles begint en houdt op bij de invloedszones - de grenzen - van het waterschap. En laat het nou toch heel eenvoudig zijn die grenzen kleiner te maken (dus de invloedszones in nieuwe leggers te verkleinen) maar zo goed als onmogelijk om deze weer groter te maken. Het ene is n weggevertje en het andere is landje pik - dus betalen.
Dus voor een strategische herorientatie van de waterschappen is een strategische herwaardering van het kroonjuweel - de waterschapslegger en het gehele bijbehorende invloeds-spel van essentieel belang.
De waterschappen zijn de afgelopen jaren ver in de marge gedrukt want invloedszones met gemeenten, het rijk en andere belanghebbenden zijn aan het verschuiven. (En waar is de wet PUBERR gebleven?)
Dus eerst herwaarderen van waterschapsgrenzen, dan weten waar de grenzen zijn en vervolgens deze met een (dijk)leger gaan verdedigen ! ;-)
https://sjfsupport.com/mmi.html
Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!