secundair logo knw 1

Met de Hexapod kan materiaalvermoeiing worden onderzocht I Foto: TU Delft

TNO en de Technische Universiteit Delft hebben het Dutch Ocean Technology Centre (DOTC) opgericht. In het centrum wordt onderzoek gedaan naar technologische oplossingen voor onder meer emissievrije scheepvaart en onbemand varen.

De bedoeling is dat het Dutch Ocean Technology Centre een innovatiekatalysator voor de maritieme en offshore sector wordt. De innovaties zijn gericht op materialen, constructie en duurzaamheid. Het DOTC is gebaseerd in Nederland maar zoekt naar oplossingen die wereldwijd toepasbaar zijn. Hierbij streven TNO en de TU Delft naar een snellere realisatie van duurzame scheepvaart. De sector zorgt nu voor veel vervuiling. Zo is de CO2-uitstoot van schepen erg groot.

Gehele ontwikkelingscyclus
In een aantal onderzoeksprogramma’s willen TU Delft en TNO kijken naar technische oplossingen voor urgente vragen als: hoe te komen tot emissievrije scheepvaart en welke rol kan autonoom (onbemand) varen hierin spelen? Hoe gaat de sector om met de gevolgen van klimaatverandering zoals een stijgende zeespiegel? Er lopen al twee pilotprogramma’s: Green Performance (zero emission shipping) en Smart Structures.

In het DOTC komt de gehele ontwikkelingscyclus aan bod: van fundamentele wetenschap tot toegepast onderzoek en industriële implementatie. Er wordt samengewerkt met universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven. Onderzoekers krijgen toegang tot bijzondere testfaciliteiten. Een voorbeeld is de Hexapod van TU Delft, een meerassige vermoeiingsmachine. Hiermee kunnen de krachten die op materialen en constructies inwerken, realistisch maar heel snel worden nagebootst. Ook TNO stelt testfaciliteiten beschikbaar zoals het Structural Dynamics lab.

Update: Green Deal
Vandaag is er een Green Deal gesloten voor de verduurzaming van de binnen- en zeescheepvaart. Hierbij zijn veel partijen betrokken: Rijk, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen. Zij hebben enkele ambitieuze doelen geformuleerd. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 vrijwel klimaatneutraal zijn. Verder is het de bedoeling dat de zeevaart in 2050 70 procent minder CO2 uitstoot (mondiaal is het doel 50 procent).

De Green Deal bevat tientallen acties. Er wordt een duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen geïntroduceerd. Wat betreft de zeevaart wordt ingezet op de komst van een schip met zero emissie aandrijving in 2030. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt 15 miljoen euro uit voor het stimuleren van innovaties in de binnenvaartsector en 5 miljoen euro voor nieuwe technieken voor de verduurzaming van de zeevaart. Er wordt een taskforce opgericht die de afspraken gaat uitwerken.

 

MEER INFORMATIE
TNO over start DOTC
Ministerie van IenW over Green Deal
Reactie van maritieme sector

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).