0
0
0
s2smodern

Advies- en ingenieursbureau Tauw is in 2017 weer volledig in handen gekomen van medewerkers en management. Het bureau kocht het minderheidsaandeel van 25 procent van investeerder Wadinko terug. Dit betekent dat er een ‘unieke vorm van medewerkersparticipatie is ontstaan’, aldus het adviesbureau, dat de omzet vorig jaar zag uitkomen op 118 miljoen euro, een stijging van 8 procent.

CEO Annemiek Nijhof zegt in een persverklaring participatief leiderschap een logische keuze te vinden: ”De binding van medewerkers met de Tauw-organisatie is altijd sterk geweest. We willen niet dat er een soort partnerschap ontstaat, waarbij de managers én de organisatiemacht bezitten én ook het grootste deel van de winst incasseren. We creëren de resultaten met elkaar en iedereen participeert daarin financieel gelijkwaardig. Zo heeft iedere medewerker met een onbepaalde tijdcontract certificaten gekregen. Daarnaast heeft maar liefst 50 procent van de medewerkers zelf meer participaties gekocht.”

De herfinanciering en de introductie van de medewerkersparticipatie is wel ten koste gegaan van het bruto-resultaat in Nederland, dat lager uitvalt dan in 2016. Het resultaat voor belasting bedroeg in 2016 4,4 miljoen euro, vorig jaar was dat 3,7 miljoen. Het netto-resultaat was vorig jaar iets hoger dan een jaar eerder (2017: 3 miljoen; 2016 2,9 miljoen).

Europa
In de omzetstijging van 8 procent hadden de buitenlandse groepsmaatschappijen van het adviesbureau relatief het grootste aandeel (11 procent). Nijhof: “Dit is in de lijn met de Tauw Group Strategy 2020, waarin we inzetten op verdere versterking van onze positie in de Europese industriële sector.”

De buitenlandse business units hebben alle een positief resultaat gerealiseerd. In de landen Frankrijk en Spanje realiseerde Tauw een ‘aanzienlijke verbetering’ van het resultaat. In 2018 wil Tauw verder groeien in Europa. Nijhof: “Hetzij via autonome groei dan wel overnames.”

Ook met forse investeringen in nieuwe technologische oplossingen wil Tauw een sterke positie verwerven op internationaal niveau. “Die investeringen zijn noodzakelijk om de komende jaren voorop te blijven lopen de sterk veranderende omgeving. Sterke focus hierbij ligt op datamanagement en innovatieve vertaling van onderzoeksresultaten en advies.”

Technology Development Board
Met de vorig jaar opgerichte Technology Development Board zet Tauw fors in op ‘de ontwikkeling en toepassing van nieuwe meetmethoden met drones en XRF, en de vertaling van resultaten met VR/AR.’

In Nederland moeten de groepsmaatschappijen het positieve resultaat verder verbeteren in 2018. Voor de hele groep wil Tauw dit jaar uitkomen op een omzet van 121 miljoen euro (groei van drie miljoen) en ‘een stabiele winstgevendheid’ met minimaal 5,7 procent EBITDA.

WITTEVEEN+BOS
Het andere advies- en ingenieursbureau uit Deventer, Witteveen+Bos, zette vorig jaar 130,8 miljoen euro om. Dat is zeven miljoen minder dan in 2016. De winstmarge daalde eveneens van 11,5 procent naar van 9,6 procent.

Het Financieele Dagblad stelde vast dat het adviesbureau daarmee voor het eerst sinds 2005 geen winstmarge met dubbele cijfers schreef. Gevraagd om een toelichting lichtte algemeen directeur Karin Sluis toe dat de daling te maken had met de kosten van en aandacht voor drie grote investeringsprogramma's. En ze voegde eraan toe: “Dit jaar verwachten we gewoon weer twee cijfers voor de komma.”

Witteveen + Bos, ook in handen van de medewerkers zelf, heeft de kosten deels van de investeringsprogramma’s via de winst- en verliesrekening laten lopen, legde Sluis uit aan het FD. “We zijn terughoudend met het activeren van investeringen op de balans. Wij zijn als medewerkers zelf eigenaar van bedrijf. Niemand is erbij gebaat om te gaan voor winst op korte termijn.”

Tevreden
De dalende tendensen ten spijt heeft Witteveen+Bos het jaar 2017 met tevredenheid afgesloten, zo blijkt uit een toelichting op de cijfers: “De wereldwijde prestaties in 2017 waren consistent met de economische en maatschappelijke doelstellingen.”

In 2017 zette Witteveen+Bos volop in op duurzaamheid, aanhakend bij internationale ontwikkelingen als de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, het Klimaatakkoord van Parijs en het rijksbrede programma ‘NL Circulair in 2050’. De ingenieurs van Witteveen+Bos ztten erop in de ingezette energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie te versnellen met plannen en programma’s.

In Deventer werd het kantoorpand ‘Leeuwenbrug’ volledig gerenoveerd, waarbij het pand energielabel A+++ kreeg. De gaskraan ging dicht, met zonnepanelen en ‘een TripleAqua-systeem voor verwarming en koeling van het pand’ wordt hernieuwbare energie gebruikt. De CO2-uitstoot werd met 28 procent gereduceerd ten opzichte van referentiejaar 2007 en het CO2 Bewust Certificaat werd succesvol verlengd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Thuismarkt
Vanuit negentien kantoren wereldwijd is in 2017 gewerkt aan 3.445 projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw, meldt het ingenieursbureau. Op de thuismarkt Nederland steeg de omzet. “Met recente opdrachten voor de Ring Utrecht, dijkversterking Olst-Zwolle en de renovatie van stroomverdeelstations van TenneT staan we uitstekend gesteld voor 2018.”

Naast duurzaamheid zette het ingenieursbureau volop in op innovatie. Het bureau voerde ‘een op maat gemaakt innovatieprogramma uit, gericht op het ontwikkelen en toepasbaar maken van nieuwe oplossingen voor hedendaagse uitdagingen in delta’s, infrastructuur, kringlopen en steden’. Het nieuwe programma levert al geld op, zei Sluis tegen het Financieele Dagblad. “Dit jaar is echt goed begonnen. Alles wat met delta-, dijk of kustversterking te maken had, deed het vorig jaar al goed en die lijn is doorgezet.”

De cijfers van Witteveen+Bos worden op 9 april 2018 officieel vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.