0
0
0
s2smodern

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om dat mogelijk te maken, moeten belemmeringen in de wet- en regelgeving en de uitvoering worden opgelost. De Taskforce Herijking Grondstoffen, onder leiding van Winnie Sorgdrager, heeft vandaag een advies gepresenteerd met de belemmeringen, oplossingen en acties én een pleidooi voor een Nationaal Programma voor de circulaire economie.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, en Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen namen het rapport in ontvangst.

Schoonman zei te hopen dat er meer ruimte komt om teruggewonnen stoffen in te kunnen zetten, op weg naar een circulaire economie. "Er zijn nu nog veel stoffen die we vanwege de afvalstatus niet in kunnen zetten op weg naar een circulaire economie."

Volgens Van Veldhoven helpt het rapport ‘om die plekken te vinden waar de regels nog knellen’.

Definitie
Een van de grootse problemen zit volgens de taskforce al bij de definitie van afval. Volgens de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) gaat het om ‘elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.’

Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen afval dat wordt gestort of verbrand, restproducten en een einde-afvalproduct (ofwel een nieuwe grondstof). Het gevolg: interpretatieverschillen en eindeloze discussies tussen overheden en toezichthouders onderling en ook met bedrijven en waterschappen. Dat probleem moet volgens de taskforce als eerste worden aangepakt.

Nationaal Programma
Volgens de taskforce is er vooral ook een centrale regie nodig. Op dit moment hebben het Rijk, de provincies, gemeenten en omgevingsdiensten allemaal hun eigen beleid en uitvoering. Daardoor weten bedrijven en waterschappen niet waar ze aan toe zijn. De taskforce pleit voor een Nationaal Programma voor de Circulaire Economie, vergelijkbaar met het Nationaal Programma Energietransitie, met daarin duidelijke doelen en een helder stappenplan.

Door duidelijkheid te scheppen over wat precies afval is en wat een grondstof is, ontstaat er volgens de taskforce meer eenheid in de toepassing en uitvoering van de regelgeving, zowel op nationaal als Europees niveau. De afvalstoffenregelgeving moet alleen van toepassing zijn als hergebruik van stoffen niet mogelijk of onveilig is. Voor reststromen moet zoveel mogelijk productregelgeving gaan gelden. Dat betekent dat er bij het ontwerp van producten al rekening wordt gehouden met hergebruik van grondstoffen.

Brede inbreng
De taskforce bestond uit vertegenwoordigers van de Inspectie Leefomgeving en Transport, VNO-NCW, Omgevingsdienst, Provincie Noord-Holland en de Unie van Waterschappen. Daarnaast hebben brancheorganisaties, bedrijven, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, gemeenten, ziekenhuis UMC en verschillende ministeries inbreng geleverd.

 

MEER INFORMATIE
Adviesrapport Taskforce Herijking Afval

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.