0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om dat mogelijk te maken, moeten belemmeringen in de wet- en regelgeving en de uitvoering worden opgelost. De Taskforce Herijking Grondstoffen, onder leiding van Winnie Sorgdrager, heeft vandaag een advies gepresenteerd met de belemmeringen, oplossingen en acties én een pleidooi voor een Nationaal Programma voor de circulaire economie.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, en Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen namen het rapport in ontvangst.

Schoonman zei te hopen dat er meer ruimte komt om teruggewonnen stoffen in te kunnen zetten, op weg naar een circulaire economie. "Er zijn nu nog veel stoffen die we vanwege de afvalstatus niet in kunnen zetten op weg naar een circulaire economie."

Volgens Van Veldhoven helpt het rapport ‘om die plekken te vinden waar de regels nog knellen’.

Definitie
Een van de grootse problemen zit volgens de taskforce al bij de definitie van afval. Volgens de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) gaat het om ‘elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.’

Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen afval dat wordt gestort of verbrand, restproducten en een einde-afvalproduct (ofwel een nieuwe grondstof). Het gevolg: interpretatieverschillen en eindeloze discussies tussen overheden en toezichthouders onderling en ook met bedrijven en waterschappen. Dat probleem moet volgens de taskforce als eerste worden aangepakt.

Nationaal Programma
Volgens de taskforce is er vooral ook een centrale regie nodig. Op dit moment hebben het Rijk, de provincies, gemeenten en omgevingsdiensten allemaal hun eigen beleid en uitvoering. Daardoor weten bedrijven en waterschappen niet waar ze aan toe zijn. De taskforce pleit voor een Nationaal Programma voor de Circulaire Economie, vergelijkbaar met het Nationaal Programma Energietransitie, met daarin duidelijke doelen en een helder stappenplan.

Door duidelijkheid te scheppen over wat precies afval is en wat een grondstof is, ontstaat er volgens de taskforce meer eenheid in de toepassing en uitvoering van de regelgeving, zowel op nationaal als Europees niveau. De afvalstoffenregelgeving moet alleen van toepassing zijn als hergebruik van stoffen niet mogelijk of onveilig is. Voor reststromen moet zoveel mogelijk productregelgeving gaan gelden. Dat betekent dat er bij het ontwerp van producten al rekening wordt gehouden met hergebruik van grondstoffen.

Brede inbreng
De taskforce bestond uit vertegenwoordigers van de Inspectie Leefomgeving en Transport, VNO-NCW, Omgevingsdienst, Provincie Noord-Holland en de Unie van Waterschappen. Daarnaast hebben brancheorganisaties, bedrijven, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, gemeenten, ziekenhuis UMC en verschillende ministeries inbreng geleverd.

 

MEER INFORMATIE
Adviesrapport Taskforce Herijking Afval

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Jammer dat alleen de zomerperiode is bekeken, want in de winter kan het effect juist omgekeerd zijn. In groenstroken of elementen zakt het neerslagoverschot naar grondwater. Op verhard oppervlakte wordt hemelwater veelal afgevoerd. De hydrologische effecten kunnen van gebied tot gebied nogal verschillen (hoge zandgrond is anders dan veenpolder).
De combinatie van vergroenen, alsmede vasthouden en infiltreren van regenwater kan zorgen voor een stijging van gemiddelde zomergrondwaterstanden in een woonwijk.
Dit probleem is ontstaan door het baggeren van vaarwegen voor zandaanvoer wat een nieuw recreatiestrand moet worden. HHNK heeft recent schade van €1miljoen op zich genomen toen de provincie opdracht had gegeven om bij Zijpersluis het Noordhollandas kanaal te baggeren. De watersnoodramp van Anna Paulowna wordt ook aan vaarwegverdieping toe geschreven. Dijkverhoging en baggeren geeft meer kans op dijkfalen.
Als er met maaionderhoud zoveel fauna weg wordt gemaaid, hoe komt het dan dat elk jaar weer de beek/ sloot weer is aangevuld met fauna?
De conclusie dat mobiliteit van fauna niet werkt, zou suggereren dat je de beek/sloot leegmaakt en ondanks dat het nooit eerder is onderzocht, toch nog steeds fauna in sloot aanwezig is. We maaien al jaren.
Met het afzetten van het team van Linus Pauling, is waarschijnlijk de weg vrij gemaakt voor malafide water organisaties, waar we er al genoeg van hebben in Europa. Het is mij in elk geval helder, dat niemand hier ook maar een fractie van de kennis bezit van 1 van de mensen uit het team van Linus.
Het spijt me te moeten lezen met wat voor gekonkel jullie proberen ons drinkwater op peil te brengen. Het doet me niet alleen walgen van de wijze waarop er gesjoemeld wordt met cijfers, waarden en giftige stofjes in ons drinkwater. Het doet me ook twijfelen aan het gezonde verstand van waterdeskundigen, die blijkbaar eerder voor het behoud van hun salaris willen gaan, dan voor de gezondheid van de bevolking.
Het is helder, dat hier geen enkele chemicus met enig hart de verantwoording draagt.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het