0
0
0
s2smodern

Dankzij een bijdrage van 3,6 miljoen euro uit het Waddenfonds kan het onderzoeksproject Waddentools Swimway Waddenzee binnenkort beginnen. Dit moet duidelijk maken hoe de leefomstandigheden voor vissen verbeterd kunnen worden.

Het is slecht gesteld met de visstand in de Waddenzee: de hoeveelheid vissen is de afgelopen vijftig jaar sterk afgenomen en echt grote vissen komen er bijna niet meer voor.

De afgelopen jaren zijn er meerdere projecten gestart om het tij te keren. Met het project Waddentools Swimway wordt nu onderzocht wat de effectiviteit van deze projecten is en wat de beste beheermaatregelen zijn om de visstand te verbeteren. Zo wordt gekeken naar de invloed van riffen bij de Afsluitdijk op de kraamkamerfunctie van de Waddenzee.

De totale kosten bedragen 5,5 miljoen euro. Behalve het Waddenfonds dragen ook het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (0,6 miljoen euro), Rijkswaterstaat Noord-Nederland (0,25 miljoen euro) en de drie waddenprovincies 0,23 miljoen euro) bij.

Belangrijk knooppunt
Net als voor trekvogels is de Waddenzee voor vissen een belangrijk knooppunt, aldus Rijkswaterstaat (RWS). Ruim honderd vissoorten maken er in hun leven gebruik van. Sommige vissen zijn er alleen in de warme maanden, andere juist in de winter. Schol, tong en haring gebruiken de Waddenzee vooral in de eerste maanden van hun leven.

Met het project worden al deze verschillende manieren waarop vissen de Waddenzee gebruiken – de swimways – in kaart gebracht. ''Mogelijk kunnen we met die kennis ook maatregelen nemen die de visstand verbeteren’’, verklaart marine bioloog Lies van Nieuwerburgh van RWS.

Zij ziet onder meer kansen voor vissen bij kwelders. ''Momenteel richten we onze kwelders vooral in voor planten en vogels. Dit onderzoek kan handvatten geven hoe we ze beter kunnen inrichten als kinderkamer voor vis, zoals jonge haring. Daarmee verbeteren we het onderwatervoedselweb van de Waddenzee.’’

Waddentools
Swimway Waddenzee maakt deel uit van het overkoepelende Waddentools-programma, dat werkt aan het ontwikkelen van effectieve en efficiënte beheermaatregelen voor de natuur van het Waddengebied. De totale looptijd bedraagt vijf jaar en eindigt in 2024.

Binnen het Waddentools Swimway Waddenzee-project werken drie kennisinstellingen nauw samen: de Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research. De projectgroep bestaat verder uit de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland. Ook zijn verschillende (natuur)organisaties bij de uitvoering betrokken en wordt samenwerking gezocht met beroepsvissers op de Waddenzee.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
@D.D.de Gunst De naam Levvel is gebaseerd op 'Lely’s Erfgoed Veiliggesteld' in palindroom.
Geachte dames en heren,
Kunt u mij vertellen wat de naam levvel betekent?
Nederland is altijd al het braafste jongetje geweest, dus dan vraag ik me af: hoe doet de rest het?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.