secundair logo knw 1

De Waddenzee bij Ameland. Foto Beeldbank RWS/Harry van Reeken

Dankzij een bijdrage van 3,6 miljoen euro uit het Waddenfonds kan het onderzoeksproject Waddentools Swimway Waddenzee binnenkort beginnen. Dit moet duidelijk maken hoe de leefomstandigheden voor vissen verbeterd kunnen worden.

Het is slecht gesteld met de visstand in de Waddenzee: de hoeveelheid vissen is de afgelopen vijftig jaar sterk afgenomen en echt grote vissen komen er bijna niet meer voor.

De afgelopen jaren zijn er meerdere projecten gestart om het tij te keren. Met het project Waddentools Swimway wordt nu onderzocht wat de effectiviteit van deze projecten is en wat de beste beheermaatregelen zijn om de visstand te verbeteren. Zo wordt gekeken naar de invloed van riffen bij de Afsluitdijk op de kraamkamerfunctie van de Waddenzee.

De totale kosten bedragen 5,5 miljoen euro. Behalve het Waddenfonds dragen ook het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (0,6 miljoen euro), Rijkswaterstaat Noord-Nederland (0,25 miljoen euro) en de drie waddenprovincies 0,23 miljoen euro) bij.

Belangrijk knooppunt
Net als voor trekvogels is de Waddenzee voor vissen een belangrijk knooppunt, aldus Rijkswaterstaat (RWS). Ruim honderd vissoorten maken er in hun leven gebruik van. Sommige vissen zijn er alleen in de warme maanden, andere juist in de winter. Schol, tong en haring gebruiken de Waddenzee vooral in de eerste maanden van hun leven.

Met het project worden al deze verschillende manieren waarop vissen de Waddenzee gebruiken – de swimways – in kaart gebracht. ''Mogelijk kunnen we met die kennis ook maatregelen nemen die de visstand verbeteren’’, verklaart marine bioloog Lies van Nieuwerburgh van RWS.

Zij ziet onder meer kansen voor vissen bij kwelders. ''Momenteel richten we onze kwelders vooral in voor planten en vogels. Dit onderzoek kan handvatten geven hoe we ze beter kunnen inrichten als kinderkamer voor vis, zoals jonge haring. Daarmee verbeteren we het onderwatervoedselweb van de Waddenzee.’’

Waddentools
Swimway Waddenzee maakt deel uit van het overkoepelende Waddentools-programma, dat werkt aan het ontwikkelen van effectieve en efficiënte beheermaatregelen voor de natuur van het Waddengebied. De totale looptijd bedraagt vijf jaar en eindigt in 2024.

Binnen het Waddentools Swimway Waddenzee-project werken drie kennisinstellingen nauw samen: de Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research. De projectgroep bestaat verder uit de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland. Ook zijn verschillende (natuur)organisaties bij de uitvoering betrokken en wordt samenwerking gezocht met beroepsvissers op de Waddenzee.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....