secundair logo knw 1

Van 5 oktober tot 30 november kunnen landbouwers, grondeigenaren en andere betrokken partijen subsidie aanvragen voor waterprojecten in Noord-Holland. Er is 14,5 miljoen euro beschikbaar, gefinancierd door de drie waterschappen van Noord-Holland en het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

"De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten - en samenwerkingsverbanden van deze partijen," zegt Harriet Wijker, woordvoerder van de provincie Noord-Holland.

"Er kunnen investeringen worden gesubsidieerd die leiden tot een verbeterde kwaliteit van grond- of oppervlaktewater. Daarnaast komen voorstellen in aanmerking die wateroverlast, watertekort of verzilting van grond- en/of oppervlaktewater voorkomen of beperken," aldus Wijker en ze noemt voorbeelden als de aanleg van natuurvriendelijke oevers of natuurlijke waterzuivering en het plaatsen, of juist verwijderen, van stuwen.

De 14,5 miljoen euro maakt deel uit van een groter subsidiefonds van in totaal 26,8 miljoen euro voor waterdoelen, het resterende deel komt op een nog nader te bepalen moment beschikbaar. Vanaf 5 oktober is het mogelijk de subsidies aan te vragen op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de subsidieregeling uit zal voeren. "Daar zullen dan ook de precieze criteria te lezen zijn, maar de projecten dienen in elk geval een directe link met landbouwactiviteiten te hebben, te passen binnen de provinciale Watervisie 2021 en de waterbeheerplannen van de waterschappen. Begin mei 2017 wordt bekend gemaakt welke aanvragen worden gehonoreerd."

www.rvo.nl

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...