secundair logo knw 1

Van 5 oktober tot 30 november kunnen landbouwers, grondeigenaren en andere betrokken partijen subsidie aanvragen voor waterprojecten in Noord-Holland. Er is 14,5 miljoen euro beschikbaar, gefinancierd door de drie waterschappen van Noord-Holland en het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

"De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten - en samenwerkingsverbanden van deze partijen," zegt Harriet Wijker, woordvoerder van de provincie Noord-Holland.

"Er kunnen investeringen worden gesubsidieerd die leiden tot een verbeterde kwaliteit van grond- of oppervlaktewater. Daarnaast komen voorstellen in aanmerking die wateroverlast, watertekort of verzilting van grond- en/of oppervlaktewater voorkomen of beperken," aldus Wijker en ze noemt voorbeelden als de aanleg van natuurvriendelijke oevers of natuurlijke waterzuivering en het plaatsen, of juist verwijderen, van stuwen.

De 14,5 miljoen euro maakt deel uit van een groter subsidiefonds van in totaal 26,8 miljoen euro voor waterdoelen, het resterende deel komt op een nog nader te bepalen moment beschikbaar. Vanaf 5 oktober is het mogelijk de subsidies aan te vragen op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de subsidieregeling uit zal voeren. "Daar zullen dan ook de precieze criteria te lezen zijn, maar de projecten dienen in elk geval een directe link met landbouwactiviteiten te hebben, te passen binnen de provinciale Watervisie 2021 en de waterbeheerplannen van de waterschappen. Begin mei 2017 wordt bekend gemaakt welke aanvragen worden gehonoreerd."

www.rvo.nl

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/