secundair logo knw 1

Agrariërs, natuurbeheerders en gemeenten in Limburg moeten hun stuwen en peilgestuurde drainage vanaf maandag verplicht op de hoogste stand zetten. Waterschap Limburg wil nu zo veel mogelijk grondwater vasthouden.

De grondwaterstanden in de provincie zijn als gevolg van de langdurige droogte van afgelopen zomer nog altijd lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Omdat het dit voorjaar relatief weinig heeft geregend, zijn de tekorten onvoldoende aangevuld. Door de stijgende temperatuur verdampt er ook water. Een aantal beken is al drooggevallen.

''Om de grondwaterstand de grootst mogelijke kans te geven weer naar normaal te gaan, houden we het liefst zo veel mogelijk water vast. Dit doen we door waar mogelijk met stuwen de waterstand en in de beken hoog te houden’’, verklaart Waterschap Limburg.

Het bestuur heeft daarom deze week besloten het advies aan agrariërs om peilgestuurde drainage en stuwen op zomerpeil te houden om te zetten in een verplichting. Dat gebeurt op basis van de Keur van Waterschap Limburg. ‘’Wij zullen daar ook op handhaven’’, zegt woordvoerder Pascale de Leijer.

Geen onttrekkingsverbod
Naar schatting 60 procent van de Limburgse landbouwgrond is voorzien van drainage. Sinds begin vorig jaar zijn traditionele drainagesystemen niet meer toegestaan en geldt een ombouwplicht naar peilgestuurde drainage. Daarbij kunnen agrariërs zelf de afwateringshoogte bepalen, waarbij het waterschap adviseert.

Het is dit jaar voor het eerst sinds de invoering van de peilgestuurde drainage in 2008 dat het waterschap een bepaald niveau verplicht stelt, zegt De Leijer. ''Deze kaart hebben wij nooit eerder getrokken.’’

Een algeheel onttrekkingsverbod voor beken is volgens Waterschap Limburg op dit moment niet zinvol. ‘’Het benodigde water zal dan uit grondwaterputten worden onttrokken en dat helpt het herstel van de grondwaterstand dus niet.’’

Tot nog toe heeft alleen Waterschap De Dommel in een beperkt gebied een beregeningsverbod afgekondigd. Waterschap Hollandse Delta vraagt agrariërs om een seintje als zij hun akkers willen beregenen. De peilbeheerders beoordelen dan of er voldoende water in de sloten staat.

Nieuw beleid
Uit de evaluatie droogte 2018 van Waterschap Limburg kwam naar voren dat het eerder stoppen met wateronttrekkingen uit sommige beken een positief effect op waterbehoud en ecologie kan hebben. Er wordt nu nieuw beleid uitgewerkt waarbij maatregelen per stroomgebied kunnen worden genomen. Tot het zo ver is gelden de huidige regels. In een aantal beken wordt in verband met droogval niet of pas later gemaaid.

Het verplichte hoge peil geldt niet alleen voor agrariërs maar ook voor bedrijven en natuurterreinbeheerders, vooralsnog voor onbeperkte tijd. ''Als het water met bakken uit de hemel komt, dan wordt het weer opgeheven’’, belooft De Leijer.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Waterschap Limburg
Nieuwsbericht Waterschap Hollandse Delta

Droge start voorjaar zorgt mogelijk eerder voor problemen

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).