De opkomst was groot op de landelijke studiedag over de vraag ‘Hoe ontstenen we de stad?’. Een aanwijzing dat het onderwerp leeft.

Gemeenten en waterschappen zijn op zoek naar strategieën en manieren om hun inwoners te betrekken bij het klimaatbestendig inrichten van de stad. Er is noodzaak, een groot deel van het stedelijk gebied bestaat uit privé-tuinen. En de inrichting daarvan wordt al jaren gedomineerd door de tegel-trend, in bestaande wijken en ook in nieuwbouwwijken neemt de verstening toe. Een ontwikkeling die zich slecht verstaat met de toenemende extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering; in versteende tuinen kan het overvloedige regenwater tijdens hevige stortbuien niet weg.  

Heemraad Arie Bassa van Waterschap Rivierenland kreeg, zo vertelde hij vandaag op de landelijke studiedag van Stowa in Culemborg, boze burgers op de stoep omdat hun huizen en kelders de afgelopen jaren twee keer achtereen onder water kwamen te staan. Dat gebeurde na buien die volgens huidige berekeningen maar eens in de honderd jaar zouden vallen. Bassa: “Ze eisten droge voeten in ruil voor de waterschapsbelasting die zij keurig op tijd betaalden. We hebben geprobeerd uit te leggen wat er aan de hand is.” Daarom is hij blij dat een stad als Gorinchem zich heeft aangesloten bij de Landelijke Operatie Steenbreek, een initiatief om openbare ruimten te ontstenen en vergroenen. “Binnenkort gaan we met elkaar in overleg. Om te bespreken hoe we samen in actie kunnen komen.”

‘Haarlemmermeer Waterproof’, ‘Limburg Waterklaar’, ‘Amsterdam Rainproof’, ‘In de weer met neerslag’, ‘Het regent subsidie’, ‘Beter één tegel in je hand dan 10 op de grond’, ‘Huisje, boompje, beter’: onder dergelijke namen vinden in het hele land pilots, projecten, initiatieven en experimenten plaats om mensen over te halen hun tuinen te vergroenen. Te beginnen met publiekscampagnes met online en offline middelen, posters, de aanleg van voorbeeldtuinen, straatacties om bijvoorbeeld geveltuinen aan te leggen, enzovoort.  

Bewustwording is een eerste stap, het bieden van handelingsperspectief is een logisch vervolg. Niet alleen met tips voor het vergroenen van tuinen, ook met adviezen over het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van het riool. Verschillende gemeenten (Venray, Ede) voeren keukentafelgesprekken, geven advies-op-maat én subsidie om hun inwoners te helpen bij het nemen van de nodige maatregelen. Hier en daar wordt ook geëxperimenteerd met gescheiden heffingen voor het afvoeren van hemelwater en afvalwater. Net zoals in België en Duitsland al bij wet is geregeld. Het wachten is op de aanbevelingen in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat met Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

 

Lees in het H2O magazine van juni een uitgebreide reportage over het ontstenen en vergroenen van de stad.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!