0
0
0
s2sdefault

Strandpaviljoens langs de Nederlandse kust hoeven van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ook de komende winter niet afgebroken te worden. Zij laat het aan de kustwaterschappen om hierover te besluiten.

Dat heeft de inmiddels afgetreden minister vorige week aan Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laten weten. De brancheorganisatie ijvert al sinds dit voorjaar voor toestemming om strandpaviljoens net als vorig jaar te laten overwinteren. De afbraak en opbouw gaan gepaard met hoge kosten en door de coronacrisis hebben veel ondernemers hiervoor geen reserves kunnen aanleggen, betogen zij.

Normaal gesproken moeten strandtenten voor de aanvang van het stormseizoen (1 november) worden afgebroken, zodat de wind en het zand vrij spel hebben. Daardoor kunnen de duinen weer aangroeien. Als de paviljoens blijven staan, gebeurt dat onvoldoende en kan de veiligheid in gevaar komen. De waterschappen zijn daarvoor verantwoordelijk.

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft inmiddels besloten zich “gezien de zeer uitzonderlijke situatie” bij de minister aan te sluiten. “Evenals vorig jaar heeft Delfland veel begrip voor de situatie waarin de ondernemers zich bevinden door de coronacrisis”, zo meldt het hoogheemraadschap op zijn website.

Flexibeler kustbeheer
Dat begrip heeft het hoogheemraadschap van Rijnland ook, maar een officieel besluit is nog niet genomen. "We staan welwillend tegenover het verzoek, maar we zijn nog druk in gesprek", zegt adviseur waterkeringen Joost Veer.

Vorig jaar stelde hij het "voor één jaar" verantwoord te vinden om de circa zestig paviljoens in het werkgebied te laten staan, nu meent hij dat dit nog wel een jaar moet kunnen. "Er zijn geen vreemde dingen gebeurd."

De uitzondering vanwege corona past volgens Veer in het nieuwe beleid van Rijnland voor een flexibeler kustbeheer. "Daarvoor gebeurt ook in overleg met de ondernemers. In sommige badplaatsen zullen we juist samen een tandje harder moeten gaan werken om het duin te laten aangroeien."

Dankbaar
Volgens KHN hebbben vorig jaar zo’n 130 niet-permanente strandbedrijven dankbaar gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hun tent te laten staan. In het werkgebied van Rijnland waren dat er 43.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Delfland
Nieuwsbericht KHN
H2O-bericht: Rijnland laat strandpaviljoens ‘overwinteren’ vanwege corona

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.