secundair logo knw 1

STOWA zoekt manieren om Thermische Energiewinning uit Oppervlaktewater (TEO) en fosforverwijdering ecologisch én economisch aantrekkelijk te kunnen combineren. Op zoek naar innovatieve oplossingen heeft STOWA een challenge uitgeschreven via het platform winnovatie.nl, een innovatieplatform van waterschappen en andere waterorganisaties.

Om de doelen uit het nationale Klimaatakkoord te halen en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat woningen en gebouwen in 2050 grotendeels aardgasvrij zijn, wordt gekeken naar alternatieve manieren van verwarming. “De interesse in Aquathermie, dus het terugwinnen van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater, groeit,” stelt Michelle Talsma, projectleider bij STOWA.

STOWA legt nu de link tussen Aquathermie en waterkwaliteit. Verwarming door energie terug te winnen uit oppervlaktewater heeft volgens Talsma veel potentie. “Maar oppervlaktewater bevat vaak stoffen als fosfor en stikstof. Die kunnen een negatieve effect hebben op de biodiversiteit in het water. Als we de aanwezigheid van fosfor kunnen verminderen, verbeteren we de waterkwaliteit.”

Challenge
Wordt warmte uit oppervlaktewater gewonnen, dan wordt het water verpompt door filters en over warmtewisselaars. “We willen nu bekijken of deze stappen ook kansen bieden voor waterkwaliteitsverbetering. Doel is om het verpompte water met een betere kwaliteit te lozen dan het is onttrokken. Volgens mij een innovatief idee en daarom ideaal voor een challenge.”

De winnaar van de challenge kan rekenen op een hoofdprijs van 1000 euro en het vooruitzicht een mogelijke verdere uitwerking van het idee. Dit laatste in samenwerking met STOWA. “Met challenge, hopen we bedrijven, kennisinsituten, universiteiten uit te dagen om met ideeën te komen. Misschien hele nieuwe ideeën, misschien een nieuwe manier om al bestaande techniek te gebruiken. De challenge staat open voor iedereen: bedrijven en instellingen die we al kennen, maar we hopen ook op ideeën uit nieuwe bronnen. We laten ons graag verrassen!”

 

MEER INFORMATIE
De beschrijving van de challenge op winnovatie.nl

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!