0
0
0
s2smodern

Het is mogelijk om met een integrale risicoanalyse van wateroverlast kosten te besparen. Zo’n analyse is al uitvoerbaar, maar moet nog verder worden uitgewerkt. Dat blijkt uit onderzoek van STOWA.

Het kenniscentrum voor regionale waterbeheerders heeft een raamwerk voor een integrale risicoanalyse opgesteld en de analyse in vier cases toegepast. Met succes, aldus STOWA. De integrale risicoanalyse is al uitvoerbaar en biedt potentie voor de toekomst. Wel vraagt het nog om vakmanschap.

Bij de analyse worden alle oorzaken van wateroverlast meegenomen: piekbuien, langdurige neerslag en/of falen van waterkeringen. Daarna wordt bekeken hoe het risico door maatregelen kan worden verminderd. Daarbij valt te denken aan maatregelen in het watersysteem, de ruimtelijke omgeving en/of de crisisbeheersing. Volgens de onderzoekers is de waarde van deze samenhangende benadering dat de verschillende risico’s in relatie tot elkaar worden beoordeeld. Omdat ook investeringen integraal onder de loep worden genomen, kan op kosten worden bespaard.

Zo wordt bij een integrale beoordeling van de veiligheid een afweging gemaakt tussen mogelijke ingrepen en oplossingen in het regionale watersysteem of aan de waterkering. Dat kan goedkoper uitpakken dan een sectorale benadering waarin elk deel van het watersysteem afzonderlijk wordt bekeken. De aanpak vraagt wel om meer samenhang en samenspel tussen de partijen die de belangen in de verschillende watersystemen, de ruimtelijke inrichting en de crisisbeheersing behartigen.

STOWA spreekt over een verkenning die een eerste stap is. Het kenniscentrum gaat door met de ontwikkeling van de integrale risicoanalyse. Hierbij zijn verschillende aandachtspunten zoals verbetering van de schademodellering en aanpassing van de normen voor regionale wateroverlast in verband met ruimtelijke adaptatie en klimaatverandering. Het is belangrijk om alle maatschappelijke kosten mee te nemen. Nu ontbreken nog bijvoorbeeld schades aan boezemsystemen na een doorbraak en gewasschade bij extreme neerslag.


MEER INFORMATIE
Rapport over integrale risicoanalyse
STOWA over de onderzoeksresultaten
Publicatie Leren van wateroverlast

 

-advertentie-

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.