0
0
0
s2smodern

Het KNMI heeft code oranje voor het hele land afgeschaald naar code geel. In Limburg werd code oranje als laatste om 00:21 uur beëindigd. Aan de kust vraagt hoog water om aandacht. In Delfzijl zijn de coupures gesloten, Scheldestromen stelt dijkbewaking in, de Oosterscheldekering is dicht.

Vandaag komen volgens het KNMI in het hele land soms nog zware windstoten voor van ongeveer 80 km/uur, in de kustgebieden van 90-100 km/uur. Vanmiddag neemt de wind in het oosten af.

Windkracht 1002

De storm mag dan in kracht afnemen, de waterstanden langs de kust zijn nog hoog. In het noorden sloten de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest vanochtend om 8 uur de coupures in Delfzijl. Rond 12 uur wordt een waterstand verwacht van 3,50 meter + NAP. Bij die hoogte worden de tijdelijk keringen gesloten.

Coupures Delfzijl dicht

 

Update 10/02 10:45 uur
Waterschap Scheldestromen stelt fase 1 dijkbewaking in. Dat betekent dat de waterstanden continu worden gemonitord en dat dijkwachtcommandanten stand-by staan.

Het waterschap anticipeert daarmee op de waterstijging die de Stormvloedwaarschuwingsdienst voorspelt. Bij Vlissingen bereikt om 14.40 uur de waterstand een hoogte van NAP +3,60. De dijkbewaking geldt voor heel Zeeland. Bij laag water voert het waterschap inspecties uit op mogelijke schade.

 

Scheldestromen dijkbewaking

Wetterskip Fryslân heeft de keermuur in Harlingen gesloten. Eerder nam het waterschap al preventieve maatregelen om de stijgende waterstand in de Frieze boezem te reguleren. 

Update 10/02 12:45 uur 
Wetterskip Fryslaân meldt dat de keermuur in Harlingen weer open gaat. De stijging van het water blijft achter bij de verwachtingen. "En we stellen de zeegemalen bij Roptazijl, Zwarte Haan en Marrum (de Heining) weer in bedrijf om het overtollige water af te voeren naar de Waddenzee."

Update 10/02 14:35 uur
Voor het eerst vangt de Noordwaard, een gebied van zo’n 4.450 hectare tussen tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede, overtollig water op. Dat meldt Waterschap Rivierenland. 

De Noordwaard werd in 2015 ontpolderd in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Doel was om pieken in de afvoer van de grote rivieren op te vangen. Voor de operatie zijn huizen en boerderijen naar hoger gelegen gebieden verplaatst of afgeschermd met kleine kades.

Op dit moment valt de afvoerpiek samen met de westerstorm Ciara, die zeewater opstuwt. De opvang in de Noordwaard verlicht de druk op de dijken langs de Merwede die Waterschap Rivierenland beheert ter bescherming van de Alblasserwaard en Altena.

Noordwaard 900 De Noordwaard vangt water op | Foto Rivierenland

Rijkswaterstaat heeft de Haringvlietsluizen en Oosterscheldekering gesloten. Laatstgenoemde kering is dicht gegaan, omdat de waterstand steeg naar 3.05 meter boven NAP. Voorschrift is dat bij 3m +NAP de kering sluit.

De laatste keer dat de kering dicht ging was op 3 januari 2018, dat was de dag waarop voor het eerste alle stormvloedkeringen (vijf) in Nederland werden gesloten. Nu zijn het er drie: Haringvlietsluizen, Oosterscheldekering en de Hollandsche IJsselkering die gisteren is gesloten. 

De stormvloedkeringen Ramspol en de Maeslant- en Hartelkering worden niet gesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Haringvlietsluizen

 

Update 10/02 15:40 uur

In Delfzijl zijn de coupures weer open. Tijdelijk.

Cupures weer open

 

MEER INFORMATIE
Hollandsche IJsselkering dicht, Oosterscheldekering volgt mogelijk

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.