secundair logo knw 1

Hogere temperaturen en droogte leiden ertoe dat Nederland in de toekomst meer te maken zal krijgen met onbeheersbare natuurbranden. Hiervoor waarschuwen kennisinstellingen in het rapport Natuurbrandsignaal ’23.

Een consortium van kennisinstituten (NIPV, KNMI, Wageningen University & Research (WUR) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Deltares) onderzocht de vraag of en hoe natuurbranden in Nederland veranderen door de klimaatverandering.

Margreet van MarleMargreet van MarleBij Deltares is Margreet van Marle expert natuurbranden en klimaat resilience. “De verwachte trend graat richting droger en warmer weer waarbij de verwachting is dat in de toekomst een groter deel van Nederland te maken krijgt met meer natuurbranden. In een dichtbevolkt gebied met veel afhankelijke functies kan dat snel leiden tot grote maatschappelijke gevolgen, zoals gezondheidsrisico’s en schade aan bijvoorbeeld infrastructuur.”

Aanbevelingen
Het consortium raadt de politiek aan om het voorkomen en bestrijden van natuurbranden structureel onderdeel te maken van het systeem van brandweerzorg. Ook moet het risico van natuurbranden worden meegewogen bij de inrichting van het Nederlandse landschap. “De derde aanbeveling is dat er meer kennis moet worden vergaard. Het is nuttig om de ontwikkeling van het natuurbrandrisico nader en ook kwantitatief te kunnen duiden.”

Dit is volgens Van Marle vooral belangrijk om een handelingsperspectief te kunnen bieden aan overheden, bestrijders, beheerders en andere actoren. “Als we kijken naar overstromingsrisico’s hebben we daar veel beter in kaart waar de kwetsbaarheden liggen en weten we bijvoorbeeld hoeveel mensen en welke infrastructuur in een bepaald gebied bedreigd kunnen worden. Zoiets is ook nodig op dit dossier.”

Integrale strategie
Om de kans op natuurbranden zo klein mogelijk te houden en eventuele gevolgen ervan te beperken, is een integrale strategie nodig. “Er is een maatregelenoverzicht nodig op het gebied van preventie, maar ook van mitigatie en respons. Er moet onderzocht worden hoe verschillende soorten van maatregelen samen, tot het beste resultaat kunnen leiden.”

Volgens Van Marle hoort bij een dergelijke aanpak ook dat alle relevante partijen worden betrokken bij het ontwikkelen van een goede strategie. “Daarbij denk ik ook aan waterbeheerders. Door grondwater hoog te houden, zouden we het landschap bijvoorbeeld weerbaarder kunnen maken tegen het ontstaan of verspreiden van natuurbranden.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.