Colors: Blue Color

Ruim honderd gemeenten hebben afgelopen jaar meegedaan aan de eerste editie van de Groene Stad Challenge. Gemiddeld bestaat 44 procent van hun oppervlak uit bomen, struiken en gras, maar dat kan nog veel meer worden. Rijswijk in Zuid-Holland is uitgeroepen tot groenste stad en Bloemendaal tot groenste dorp.

Het aantal gevangen muskusratten blijft dalen. In 2021 kregen de bestrijders van de waterschappen er 44.995 te pakken. Dat is 6 procent minder dan in het jaar daarvoor. Wel waren er iets meer vangsten van beverratten, voornamelijk langs de Duitse grens.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde een portaal waar landbouwers advies krijgen over het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit. Ook is ondersteuning beschikbaar bij het aanvragen van subsidies en kunnen agrariërs via het portaal een gratis coach aanvragen.

Waterschap Vechtstromen en onderzoeksinstituut Deltares starten in Twente een onderzoek naar de maaiveldafvoer, regenwater dat niet in de bodem infiltreert. “We willen de omvang in kaart brengen en beter begrijpen welke factoren bepalend zijn.”

Met een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak wil het nieuwe kabinet alsnog de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. De aanpak is een aanvulling op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat bij uitvoering niet voldoende zal zijn om de kwaliteitsdoelen voor met name het oppervlaktewater te realiseren. 

Stel dat de extreem zware neerslag die in juli 2021 boven Zuid-Limburg, België en Duitsland viel elders in Nederland terecht was gekomen, wat zouden dan de gevolgen zijn geweest? Over die vraag bogen onderzoekers van Deltares zich in een driedaagse hackathon. Hun conclusie: we kunnen ons daar maar beter snel op voorbereiden.

Rijkswaterstaat wil de watercapaciteit van de Noordervaart in Midden-Limburg vergroten. Daardoor kan er meer water naar het Peelgebied stromen. Dat is vooral in droge periodes hard nodig voor de natuur en voor de landbouw. Boeren hoeven dan ook minder grondwater op te pompen.

Door de tomeloze inzet van eigen medewerkers, de hulp van andere organisaties en diverse burgerinitiatieven heeft Waterschap Limburg veel kunnen bereiken tijdens de watercrisis in de zomer van 2021. Maar er ging ook het nodige niet goed, blijkt uit een evaluatie van het COT in opdracht van het waterschap. Zo kwam de crisis eigenlijk ‘net te vroeg’. Vlak daarvoor was een nieuw crisisplan vastgesteld waarvan medewerkers nog onvoldoende op de hoogte waren.

Wetenschappelijk is nog weinig bekend over de wisselwerking tussen water- en energiesystemen bij extreme weersomstandigheden. Een team van de Universiteit Utrecht onder leiding van Michelle van Vliet gaat deze kennislacune dichten. De onderzoekers ontwikkelen een gedetailleerd water-energie systeemmodel dat wereldwijd toepasbaar is.

De medewerkers van waterschappen geven gemiddeld een 7,4 aan de inhoud van hun werk. Zij vinden het leuk wat ze doen en hebben voldoende uitdaging. Voor medewerkers onder de 35 jaar geldt dat echter minder. Dit blijkt uit het sectoraal medewerkersonderzoek 2021. Een grote meerderheid is voorstander van het continueren van structureel thuiswerken.

Langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden slib vormt de grootste bedreiging voor de overlevingskansen van mosselen. Voor het herstel van mosselbanken is het vooral van belang natuurlijke mosselbanken te beschermen. Dat concluderen onderzoekers op basis van meetgegevens uit de Eems-Dollard over de periode 2006-2021.

Hoeveel grondwater is er wereldwijd beschikbaar voor landbouw en welke maatregelen moeten genomen worden om duurzaam met de grondwatervoorraden om te gaan? Op deze vragen zoekt Inge de Graaf van de WUR antwoorden. Ze kreeg een Europese beurs om een model te ontwikkelen waarin de beschikbaarheid van grondwater wordt gekoppeld aan de landbouwproductie in de wereld.

De aanleg van de vismigratierivier bij Kornwerderzand vordert gestaag. Afgelopen week werd de damwand verwijderd die de twee bouwkuipen in de coupure in de Afsluitdijk scheidde. De bouwers kunnen nu vanuit één bouwkuip verder werken aan de doorgang voor de vismigratierivier.

De nieuwe ontziltingsinstallatie in de Vlaamse kustplaats Nieuwpoort produceert voor het eerst drinkwater uit Noordzeewater. Het pilotproject startte vorig jaar na de zomer. Tegen 2025 moet er een nieuwe fabriek staan die jaarlijks tot 4 miljoen kubieke meter drinkwater produceert.

De NAM wil het productiewater dat afkomstig is van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek in lege olie- en gasvelden in de omgeving gaan injecteren. Het wordt nu naar Twente getransporteerd, waar het in een leeg gasveld bij Oldenzaal gepompt wordt. Daartegen is veel protest.

De rivieren in het Verenigd Koninkrijk zijn er slecht aan toe. Volgens een onderzoek van het Britse parlement behoren ze tot de meest vervuilde van Europa. Geen enkele rivier in het land is nog gezond en dat is het gevolg van jarenlange bezuinigingen op watermanagement en waterzuivering.

Blijft ammonium een specifieke verontreinigende stof met daaraan gekoppeld een landelijke norm? Of wordt de stof straks aangemerkt als een parameter die de biologie ondersteunt, waarbij er voor elk watertype specifieke normen voor ammonium komen? Deze voor waterschappen en Rijkswaterstaat belangrijke vraag staat centraal in het nieuwe Actieprogramma ammonium. De bedoeling is om begin 2023 een keuze te maken.

De coronapandemie heeft weliswaar op het ogenblik de wereld in haar greep, maar experts zien dat toch niet als het grootste risico voor de wat langere termijn. Een gebrek aan actie in verband met de klimaatverandering staat op nummer één, gevolgd door twee andere milieurisico’s: extreem weer en het verlies aan biodiversiteit.

In kustgebieden over de hele wereld bevinden zich enorme hoeveelheden zoet water in de zeebodem. Deze zouden kunnen dienen als tijdelijke zoetwaterbron in kustgebieden met waterschaarste. Het totale volume wordt geschat op 1,1 miljoen km3.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoeveel energie kost dit?
Dag Pieter, Als eerste is natuurlijk belangrijk dat de kappers dit niet op een sloot of ander oppervlaktewater lozen. Het zal niet vaak gebeuren, maar wellicht dat er thuiskappers zijn zonder aansluiting op het gemeentelijk riool? Ammonium is erg vervelend voor alles wat er in het oppervlaktewater leeft, het is acuut toxisch. Zeker als dit bij het wassen van haar samen met shampoo geloosd wordt dan is dat niet ok. Als het via een septic tank geloosd wordt dan lijkt me dat ook niet een goed idee.
Bij lozing op het gemeentelijk riool wordt het afgevoerd naar de riiolwaterzuivering. Deze is prima in staat om ammonium biologisch om te zetten. Eerst naar het veel minder toxische nitraat en vervolgens naar onschadelijk stikstofgas.
Ik zou niet aanraden om overtollige voorraad door het riool te spoelen, maar bij normaal gebruik van in Europa goedgekeurde middelen dan is lozing op het gemeentelijk riool de meest logische route.
Misschien een (domme) vraag, maar kappers lozen ook ammoniak in het rioolwater met het permanent vloeistof met als ingrediënten: aqua ~ ammonium thioglycolate ~ cyclomethicone ~ ammonium bicarbonate ~ urea ~ ammonium hydroxide ~ amodimethicone ~ ethylhexanediol ~ etidronic acid ~ potas sium cocoyl hydrolyzed collagen ~ polyquatern ium-6 ~ parfum ~ CI 61565 ~ CI 12700) en een fixeer proces met als ingrediënten( aqua ~ hydrogen peroxide ~ cocamine oxide ~ phosphoric acid ~ polyquaternium-6 ~ cetrimonium chloride ~ methylparaben ~parfum.
Heeft dit ook nog invloed op de ammoniumnorm?
Pieter Patje
Adviesgroep Duurzame Kappers
Wat is het risico voor Nederland tgv de waterwinning?
Ik ben bang voor dijkinstabiliteit en gevaarlijke grond zakkingen net als de aardbevingen in Groningen.
Erik
We profileren ons wereldwijd als waterland, hebben de grootste rivieren van Europa door ons land lopen, we zitten vol met de meest innovatieve watertechnologie leveranciers van de wereld en staan aan alle kanten (tot boven ons hoofd) in het water. Dat wij als een van de modernste en rijkste landen in de wereld nog dit soort berichten nodig hebben om de maatschappij wakker te schudden is schrijnend.
Er is geen enkel gebrek aan water in Nederland, noch aan technologie en bedrijven (waarvan Twente een aantal van de beste heeft) om dit zelf gecreëerde probleem op te lossen. Het enige dat ontbreekt is (politieke) daadkracht en visie om duurzame waterkringlopen te maken, nieuwe bronnen te vinden, te hergebruiken en valoriseren, met innovatieve en klassieke technologieën en eigen bedrijven. Maar als het allemaal, ook lekker Nederlands, niets mag kostten, dan is dit het zoveelste onderwerp waar we als braafste jongetje voorin de klas zitten, maar eigenlijk alleen maar dikke onvoldoendes halen.
Ik zie deze berichten al jarenlang elke nieuwe lente/zomer in alle (vak)bladen staan; het is onwil en niet onbekwaamheid dat ze blijven. BV Nederland staat te popelen om deze, en andere dossiers op te lossen met de mooiste innovatieve technologieën en nieuwe business modellen. Wanneer we de knop omzetten van "kan niet" naar "wil wel" dan zijn wij binnen no time echt het wereldwijde watertechnologie toonbeeld dat we nu al internationaal pretenderen te zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.