secundair logo knw 1

Campagnebeeld met Faduma

Tijdens de waterschapsverkiezingen van 15 maart is er ruime keuze voor stemmers, want bij bijna alle waterschappen strijden meer dan tien partijen voor zetels in het algemeen bestuur. Waterschap Limburg spant de kroon met 18 partijen. De 21 waterschappen houden een gezamenlijke campagne om kiesgerechtigden te stimuleren naar de stembus te gaan. Er is nu een stemhulp beschikbaar.

De aftrap van de campagne is op maandag 13 februari, maar belangstellenden kunnen nu al veel informatie vinden op de websites van de waterschappen. De tv-commercial is te bekijken op de site waterschapsverkiezingen.nl. Hier worden ook vijf redenen genoemd om te gaan stemmen: extreem weer komt steeds vaker voor, ook in Nederland is er een watertekort, bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel, rioolwater zuiveren wordt steeds duurder en het water in Nederland moet schoner.

Logo campagne waterschapsverkiezingen

De stemhulp voor het eigen waterschap staat op de website mijnstem.nl, evenals de stemhulp voor de Provinciale Statenverkiezingen die tegelijkertijd worden gehouden. Wie bij een aantal stellingen ‘helemaal eens’, ‘helemaal oneens’ of iets ertussenin invult, krijgt een ranglijst te zien van politieke groeperingen die goed en minder goed bij zijn voorkeur passen. Ook is bij elke stelling een toelichting van de partijen opgenomen.

Aanzienlijk meer kandidaten en partijen dan in 2019
Alle waterschappen hebben sinds vrijdag bekendgemaakt welke partijen meedoen aan de verkiezingen op 15 maart en wie de lijstrekkers en kandidaten zijn. Verderop volgt per waterschap een overzicht van de deelnemende partijen. De Unie van Waterschappen komt in een bericht met een aantal algemene constateringen:

• Er doen in totaal 4.667 kandidaten voor 255 partijen mee. Dat is aanzienlijk meer dan bij de Waterschapsverkiezingen in 2019, toen er 3.575 kandidaten voor 196 partijen waren.

• Het percentage vrouwen neemt toe: van 25 procent vier jaar geleden naar 29 procent nu (1.337 vrouwelijke kandidaten). Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de meeste vrouwelijke lijsttrekkers: 5 van de 11.

• De BBB (BoerBurgerBeweging) had begin januari aangekondigd bij alle waterschappen een gooi te doen naar bestuurszetels en dat is inderdaad gebeurd. De VVD is de enige andere partij waarvoor dit geldt.

• Vier partijen gaan voor bestuurszetels bij 20 waterschappen: 50PLUS, AWP voor water, klimaat en natuur, CDA en Water Natuurlijk. Daarna komen Belang van Nederland (BVNL, bij 18 waterschappen), de Partij van de Arbeid (PvdA, 17 waterschappen) en de Partij voor de Dieren (16 waterschappen).

• Waterschap Limburg springt eruit met 18 deelnemende partijen (in 2019 nog 14). Op de tweede plaats staat het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met 16 partijen, 7 meer dan in 2019.

• Bij Zuiderzeeland doet het kleinste aantal partijen mee: 8. Bij zowel Aa en Maas als Rijn en IJssel zijn het er 9.

Overzicht van deelnemende partijen per waterschap (in volgorde van lijstpositie)

1) Aa en Maas (9 partijen): Water Natuurlijk, CDA, VVD, PvdA, 50PLUS, AWP, Ouderen Appèl – Hart voor Water, BBB en Partij voor de Dieren.

2) Amstel, Gooi en Vecht (12 partijen): VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, CDA, De Groenen, 50PLUS, ChristenUnie, AWP, BVNL, BBB en De Republikeinse Politieke Partij.

3) Brabantse Delta (12 partijen): VVD, Ons Water, CDA, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, BVNL, BBB, Ouderen Appèl – Hart voor Water, en AWP.

4) De Dommel (12 partijen): Water Natuurlijk, VVD, CDA, PvdA, 50PLUS, Werken aan Water, AWP, Partij voor de Dieren, Bedrijfsbelangen, BVNL, BBB en Ouderen Appèl - Hart voor Water.

5) De Stichtse Rijnlanden (14 partijen): Water Natuurlijk, VVD, Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, AWP, ChristenUnie, Waterschap@inwonersbelangen, 50PLUS, Ondernemend Water, De Groenen, BVNL, SGP en BBB. De Raad van State oordeelde dat Ondernemend Water mag meedoen.

6) Delfland (12 partijen): VVD, AWP, Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren, CDA, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, JA21, GOUD, BBB en BVNL.

7) Drents Overijsselse Delta (11 partijen): Water Natuurlijk, VVD, Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel, ChristenUnie, AWP, 50PLUS, SGP, BBB, BVNL en Partij voor de Dieren.

8) Hollandse Delta (15 partijen): Waterschapspartij Hollandse Delta, VVD, PvdA, 50PLUS, CDA, Hollandse Delta Natuurlijk, Water Natuurlijk, SGP, ChristenUnie, AWP, Partij voor de Dieren, BBB, GOUD, BVNL en JA21.

9) Hollands Noorderkwartier (16 partijen): waterplatform Groen, Water & Land, PvdA, VVD, Water Natuurlijk, CDA, 50PLUS, AWP, Boeren Burgers Waterbelang, ChristenUnie, De Groenen – Piraten, De VrijeLijst, Actief voor Water, Nederland met een PLAN (S.V.P.), Partij voor de Dieren, BVNL en BBB.

10) Hunze en Aa’s (11 partijen): Water Natuurlijk, PvdA, VVD, CDA, AWP, 50PLUS, ChristenUnie, Groninger Belang, BBB, Water in Bedrijf en BVNL.

11) Noorderzijlvest (11 partijen): Water Natuurlijk, PvdA, ChristenUnie, CDA, Betaalbaar Water, VVD, 50PLUS, Groninger Belang, Student & Water, BBB en BVNL.

12) Rijn en IJssel (9 partijen): CDA, Water Natuurlijk, PvdA, VVD, Vrienden van de Berkel, 50PLUS, AWP, OndernemendWater en BBB.

13) Rijnland (13 partijen): VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, AWP, GOUD, BBB, JA21, Ondernemend Water en BVNL.

14) Rivierenland (13 partijen): CDA, Water Natuurlijk, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, ChristenUnie, AWP, JA21, BVNL, Water Lokaal en BBB.

15) Scheldestromen (12 partijen): Partij voor Zeeland, CDA, SGP, PvdA, VVD, Water Natuurlijk, 50PLUS, AWP, ChristenUnie, BBB, Partij voor de Dieren en Blanco lijst 12.

16) Schieland en de Krimpenerwaard (13 partijen): Water Natuurlijk, CDA, VVD, PvdA, 50PLUS, SGP-ChristenUnie, Ons-Platteland, AWP, BBB, Partij voor de Dieren, JA21, GOUD en BVNL.

17) Vallei en Veluwe (13 partijen): VVD, ChristenUnie, CDA, Water Natuurlijk, PvdA, SGP, Lokaal Waterbeheer, AWP, 50PLUS, Ondernemend Water, Partij voor de Dieren, BBB en BVNL.

18) Vechtstromen (10 partijen): Water Natuurlijk, CDA, AWP, VVD, 50PLUS, ChristenUnie, Ouderenpartij, SGP, BBB en BVNL.

19) Waterschap Limburg (18 partijen): Waterbelang Parkstad, Water Natuurlijk, Waterbelang Westelijke Mijnstreek, Waterbelang Midden-Limburg, VVD, Waterbelang Heuvelland, Lokaal Limburg, Waterbelang Venlo, Waterbelang Land van Weert + Leudal, Waterbelang Maastricht, Waterbelang Venray en Maasduinen, Waterbelang Horst-Helden-Beesel, 50PLUS, BVNL, AWP, BBB, Partij voor Water Veiligheid en Partij voor de Dieren.

20) Wetterskip Fryslân (11 partijen): CDA, Water Natuurlijk, PvdA, FNP, VVD, Lagere Lasten Burger, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BVNL en AWP.

21) Zuiderzeeland: (8 partijen): Water, Wonen en Natuur, ChristenUnie-SGP, VVD, 50PLUS, CDA, AWP, BVNL en BBB. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.