Tijdens de waterschapsverkiezingen van 15 maart is er ruime keuze voor stemmers, want bij bijna alle waterschappen strijden meer dan tien partijen voor zetels in het algemeen bestuur. Waterschap Limburg spant de kroon met 18 partijen. De 21 waterschappen houden een gezamenlijke campagne om kiesgerechtigden te stimuleren naar de stembus te gaan. Er is nu een stemhulp beschikbaar.

De aftrap van de campagne is op maandag 13 februari, maar belangstellenden kunnen nu al veel informatie vinden op de websites van de waterschappen. De tv-commercial is te bekijken op de site waterschapsverkiezingen.nl. Hier worden ook vijf redenen genoemd om te gaan stemmen: extreem weer komt steeds vaker voor, ook in Nederland is er een watertekort, bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel, rioolwater zuiveren wordt steeds duurder en het water in Nederland moet schoner.

Logo campagne waterschapsverkiezingen

De stemhulp voor het eigen waterschap staat op de website mijnstem.nl, evenals de stemhulp voor de Provinciale Statenverkiezingen die tegelijkertijd worden gehouden. Wie bij een aantal stellingen ‘helemaal eens’, ‘helemaal oneens’ of iets ertussenin invult, krijgt een ranglijst te zien van politieke groeperingen die goed en minder goed bij zijn voorkeur passen. Ook is bij elke stelling een toelichting van de partijen opgenomen.

Aanzienlijk meer kandidaten en partijen dan in 2019
Alle waterschappen hebben sinds vrijdag bekendgemaakt welke partijen meedoen aan de verkiezingen op 15 maart en wie de lijstrekkers en kandidaten zijn. Verderop volgt per waterschap een overzicht van de deelnemende partijen. De Unie van Waterschappen komt in een bericht met een aantal algemene constateringen:

• Er doen in totaal 4.667 kandidaten voor 255 partijen mee. Dat is aanzienlijk meer dan bij de Waterschapsverkiezingen in 2019, toen er 3.575 kandidaten voor 196 partijen waren.

• Het percentage vrouwen neemt toe: van 25 procent vier jaar geleden naar 29 procent nu (1.337 vrouwelijke kandidaten). Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de meeste vrouwelijke lijsttrekkers: 5 van de 11.

• De BBB (BoerBurgerBeweging) had begin januari aangekondigd bij alle waterschappen een gooi te doen naar bestuurszetels en dat is inderdaad gebeurd. De VVD is de enige andere partij waarvoor dit geldt.

• Vier partijen gaan voor bestuurszetels bij 20 waterschappen: 50PLUS, AWP voor water, klimaat en natuur, CDA en Water Natuurlijk. Daarna komen Belang van Nederland (BVNL, bij 18 waterschappen), de Partij van de Arbeid (PvdA, 17 waterschappen) en de Partij voor de Dieren (16 waterschappen).

• Waterschap Limburg springt eruit met 18 deelnemende partijen (in 2019 nog 14). Op de tweede plaats staat het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met 16 partijen, 7 meer dan in 2019.

• Bij Zuiderzeeland doet het kleinste aantal partijen mee: 8. Bij zowel Aa en Maas als Rijn en IJssel zijn het er 9.

Overzicht van deelnemende partijen per waterschap (in volgorde van lijstpositie)

1) Aa en Maas (9 partijen): Water Natuurlijk, CDA, VVD, PvdA, 50PLUS, AWP, Ouderen Appèl – Hart voor Water, BBB en Partij voor de Dieren.

2) Amstel, Gooi en Vecht (12 partijen): VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, CDA, De Groenen, 50PLUS, ChristenUnie, AWP, BVNL, BBB en De Republikeinse Politieke Partij.

3) Brabantse Delta (12 partijen): VVD, Ons Water, CDA, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, BVNL, BBB, Ouderen Appèl – Hart voor Water, en AWP.

4) De Dommel (12 partijen): Water Natuurlijk, VVD, CDA, PvdA, 50PLUS, Werken aan Water, AWP, Partij voor de Dieren, Bedrijfsbelangen, BVNL, BBB en Ouderen Appèl - Hart voor Water.

5) De Stichtse Rijnlanden (14 partijen): Water Natuurlijk, VVD, Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, AWP, ChristenUnie, Waterschap@inwonersbelangen, 50PLUS, Ondernemend Water, De Groenen, BVNL, SGP en BBB. De Raad van State oordeelde dat Ondernemend Water mag meedoen.

6) Delfland (12 partijen): VVD, AWP, Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren, CDA, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, JA21, GOUD, BBB en BVNL.

7) Drents Overijsselse Delta (11 partijen): Water Natuurlijk, VVD, Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel, ChristenUnie, AWP, 50PLUS, SGP, BBB, BVNL en Partij voor de Dieren.

8) Hollandse Delta (15 partijen): Waterschapspartij Hollandse Delta, VVD, PvdA, 50PLUS, CDA, Hollandse Delta Natuurlijk, Water Natuurlijk, SGP, ChristenUnie, AWP, Partij voor de Dieren, BBB, GOUD, BVNL en JA21.

9) Hollands Noorderkwartier (16 partijen): waterplatform Groen, Water & Land, PvdA, VVD, Water Natuurlijk, CDA, 50PLUS, AWP, Boeren Burgers Waterbelang, ChristenUnie, De Groenen – Piraten, De VrijeLijst, Actief voor Water, Nederland met een PLAN (S.V.P.), Partij voor de Dieren, BVNL en BBB.

10) Hunze en Aa’s (11 partijen): Water Natuurlijk, PvdA, VVD, CDA, AWP, 50PLUS, ChristenUnie, Groninger Belang, BBB, Water in Bedrijf en BVNL.

11) Noorderzijlvest (11 partijen): Water Natuurlijk, PvdA, ChristenUnie, CDA, Betaalbaar Water, VVD, 50PLUS, Groninger Belang, Student & Water, BBB en BVNL.

12) Rijn en IJssel (9 partijen): CDA, Water Natuurlijk, PvdA, VVD, Vrienden van de Berkel, 50PLUS, AWP, OndernemendWater en BBB.

13) Rijnland (13 partijen): VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, AWP, GOUD, BBB, JA21, Ondernemend Water en BVNL.

14) Rivierenland (13 partijen): CDA, Water Natuurlijk, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, ChristenUnie, AWP, JA21, BVNL, Water Lokaal en BBB.

15) Scheldestromen (12 partijen): Partij voor Zeeland, CDA, SGP, PvdA, VVD, Water Natuurlijk, 50PLUS, AWP, ChristenUnie, BBB, Partij voor de Dieren en Blanco lijst 12.

16) Schieland en de Krimpenerwaard (13 partijen): Water Natuurlijk, CDA, VVD, PvdA, 50PLUS, SGP-ChristenUnie, Ons-Platteland, AWP, BBB, Partij voor de Dieren, JA21, GOUD en BVNL.

17) Vallei en Veluwe (13 partijen): VVD, ChristenUnie, CDA, Water Natuurlijk, PvdA, SGP, Lokaal Waterbeheer, AWP, 50PLUS, Ondernemend Water, Partij voor de Dieren, BBB en BVNL.

18) Vechtstromen (10 partijen): Water Natuurlijk, CDA, AWP, VVD, 50PLUS, ChristenUnie, Ouderenpartij, SGP, BBB en BVNL.

19) Waterschap Limburg (18 partijen): Waterbelang Parkstad, Water Natuurlijk, Waterbelang Westelijke Mijnstreek, Waterbelang Midden-Limburg, VVD, Waterbelang Heuvelland, Lokaal Limburg, Waterbelang Venlo, Waterbelang Land van Weert + Leudal, Waterbelang Maastricht, Waterbelang Venray en Maasduinen, Waterbelang Horst-Helden-Beesel, 50PLUS, BVNL, AWP, BBB, Partij voor Water Veiligheid en Partij voor de Dieren.

20) Wetterskip Fryslân (11 partijen): CDA, Water Natuurlijk, PvdA, FNP, VVD, Lagere Lasten Burger, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BVNL en AWP.

21) Zuiderzeeland: (8 partijen): Water, Wonen en Natuur, ChristenUnie-SGP, VVD, 50PLUS, CDA, AWP, BVNL en BBB. 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Lisa · 1 months ago
  Waar IS nu die stemhulp?
 • This commment is unpublished.
  A. Vermeulen · 21 days ago
  Transparantie en eerlijkheid in het politieke proces zijn van essentieel belang voor een gezonde democratie. Het CDA Limburg doet mee aan de Waterschapsverkiezingen d.m.v. een mantelorganisatie genaamd Lokaal Waterbelang, zodat kiezers, zonder het te weten, op het CDA stemmen. Hier kan geen stemhulp tegen op!
 • This commment is unpublished.
  Willem Vroom · 1 months ago
  Mooie statistiek! Ik ben wel benieuwd naar de lijst met de minste kandidaten. Vier jaar geleden was er in mijn waterschap een lijst met vier kandidaten. Hebben jullie daar een beeld van?
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!