De regenval van deze week zorgt voor een korte onderbreking van de droogte, maar toch nemen steeds meer waterschappen maatregelen. Het neerslagtekort is op dit moment met gemiddeld 75 millimeter erg hoog voor de tijd van het jaar. Het KNMI verwacht dat het tekort in de komende twee weken licht stijgt.

Het hoogheemraadschap van Delfland is gisteren gestart met inspecties van de veendijken en haalde daarmee onder andere het NOS Journaal en het SBS6-programma Hart van Nederland. Ook veel andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen nieuwe maatregelen aan vanwege de droogte.

Zo meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta vandaag veel meer water aan te voeren dan in voorgaande jaren om dezelfde tijd. En Waterschap Rivierenland gaat de buizen van het gemaal Pannerling bij Doornenburg verlengen. Daardoor kan dit drijvende gemaal ook bij lage rivierpeilen functioneren.

Het neerslagtekort is volgens het KNMI momenteel 75 millimeter. Iets minder dan gisteren door de regen die er is gevallen, maar nog steeds boven het niveau dat eind april in 1976 en 2018 werd bereikt. Het meteorologisch instituut verwacht dat het tekort over vijftien dagen licht is toegenomen naar rond de 81 millimeter.

Vertekend beeld
Volgens Alphons van Winden van de site waterpeilen.nl geeft het neerslagtekort een vertekend beeld. Hij schrijft dat uit statistieken blijkt dat april de laatste decennia vaak droog verloopt en in opvallend veel aprilmaanden het wekenlang niet of nauwelijks regent. Het weerbeeld van april heeft in zijn ogen ook geen voorspellende waarde voor de maanden daarna. Na een droge aprilmaand volgt heel zelden een droge meimaand. Voor de zomermaanden is er al helemaal geen verband meer, aldus Van Winden.

 

Neerslagtekort 29 april 2020

Een kort overzicht van wat de waterschappen te melden hebben over de droogtemaatregelen die ze treffen (situatie op woensdagmiddag 29 april):

• Aa en Maas: De Brabantse waterschappen (ook Brabantse Delta en De Dommel) hebben een regeling om bij aanhoudende droogte tijdelijke beregening met grondwater toe te staan. Dit is de zogenaamde 5%-regeling. Zij passen tot en met 9 mei deze regeling selectief toe voor het droogste gebied Boven-Dommel. Er is afgezien van algemene toepassing in Noord-Brabant om het grondwater dat er nog is, zoveel mogelijk te sparen voor mogelijk droge periodes in de komende maanden.

• Amstel, Gooi en Vecht: In de Geer wordt volgende week een tijdelijke dam geplaatst. Deze dam houdt brak water tegen dat door een tekort aan regenwater oprukt richting de Kromme Mijdrecht, de Vinkeveense Plassen, natuurgebied Demmerik en de landbouwgebieden. (Update 30/04) 

• Brabantse Delta: De Brabantse waterschappen kiezen er gezamenlijk voor om grondwater zo lang mogelijk vast te houden. Zie hiervoor bij Aa en Maas.

• De Dommel: De Brabantse waterschappen kiezen ervoor om grondwater zo lang mogelijk vast te houden (zie bij Aa en Maas). Waterschap De Dommel staat wel toe dat boeren in het zeer droge deelgebied Boven-Dommel tijdelijk (tot en met 9 mei) grasland beregenen. Ook sportvelden mogen met grondwater nat worden gehouden. Volgens De Dommel is het nodig om de met onder andere boeren gemaakte afspraken en het opgestelde grondwater- en beregeningsbeleid zo snel mogelijk te herzien.

• De Stichtse Rijnlanden: Geen bijzonderheden.

• Delfland: Er was veel media-aandacht voor de extra inspecties van de meest droogtegevoelige dijken (ongeveer 21 kilometer), die op 28 april zijn gestart. Deze dijken hebben een ondergrond van veen en kunnen bij droogte gaan krimpen en barsten. Tijdens de inspecties wordt gekeken naar scheuren, lekkages en vervormingen.

• Drents Overijsselse Delta: Meldt dat het oplopend neerslagtekort vraagt om alertheid. De grondwaterstanden zijn behoorlijk aan het dalen. De regen van deze week geeft enige voeding aan de toplaag van de bodem, maar is onvoldoende voor een goede aanvulling van het grondwater. Het waterschap houdt momenteel zoveel mogelijk water in het gebied vast. Er is ook nog ruim voldoende aanvoer van water vanuit de IJssel, het IJsselmeer en de Vecht.

• Hollandse Delta: Geen bijzonderheden.

• Hollands Noorderkwartier: Geen bijzonderheden.

• Hunze en Aa’s: Meldt dat de neerslag van deze week zeker welkom is. De grondwaterstanden in het gebied liggen nog binnen de gemiddelde bandbreedte. Het waterschap is al half maart begonnen met de verhoging van de waterstand in sloten naar het zomerpeil, minstens een maand eerder dan gebruikelijk. Het waterschap voert ook water aan vanuit het IJsselmeer.

• Limburg: Geen bijzonderheden.

• Noorderzijlvest: Geen bijzonderheden.

• Rijn en IJssel: Voorziet voor het derde jaar op rij grote droogte in de zomer, als de lijn van snel dalende grondwaterstanden zich in het eigen werkgebied doorzet. Dit gebied is afhankelijk van neerslag. Op het ogenblik gelden nog de normale regels voor onttrekking van water uit grond- en oppervlaktewater.

• Rijnland: Er zijn nog geen maatregelen vanwege de droogte nodig. Het hoogheemraadschap is wel extra alert; zo worden de chloridegehaltes van het water in de gaten gehouden.

• Rivierenland: Houdt vanwege de vroege droogte water vast en voert extra water aan. Vorige week heeft het Van Beuningengemaal in Zoelen een aantal dagen extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal in de Linge gepompt om de Beneden-Linge goed gevuld te houden. Deze week verlengt het waterschap de buizen van het gemaal Pannerling bij Doornenburg, zodat dit drijvende gemaal ook bij lage rivierpeilen blijft functioneren.

• Scheldestromen: Laat weten dat water zo weinig mogelijk wordt afgevoerd en zoveel mogelijk vastgehouden.

• Schieland en de Krimpenerwaard: Liet op 24 en 25 april extra zoet water het gebied instromen via de Bergsluis in Rotterdam. Deze maatregel is bedoeld om verzilting van het water tegen te gaan.

• Vallei en Veluwe: Geen bijzonderheden.

• Vechtstromen: Meldt dat de toplaag van de aarde steeds meer uitdroogt, watergangen op de hoge zandgronden droogvallen en grondwaterstanden verder dalen. De streefpeilen staan onverminderd hoog ingesteld. In de 60 procent van het werkgebied dat afhankelijk is van regen, doet het waterschap zijn uiterste best om water vast te houden. Het NOS Journaal kwam op 25 april op bezoek.

• Wetterskip Fryslân: Kondigde vorige week aan de waterstanden in poldersloten en -vaarten zoveel mogelijk te verhogen om daarmee water in de bodem vast te houden.

• Zuiderzeeland: In het landelijk gebied wordt momenteel flink beregend om de gewassen te laten ontkiemen en groeien. Om aan de watervraag te kunnen voldoen, heeft het waterschap bij een paar gestuwde panden het waterpeil verhoogd. Op dit moment zijn er geen knelpunten. Het waterpeil van de Hoge Vaart wordt geleidelijk verhoogd om een buffer te hebben als de droogte aanhoudt.

 

MEER INFORMATIE
Media-aandacht voor dijkinspecties Delfland
NOS Journaal op bezoek bij Vechtstromen
Droogtemonitor van het KNMI
Alphons van Winden over huidige neerslagtekort
LCW: lage grondwaterstanden op hoge zandgronden (22-4)
Neerslagtekort hoger dan in recordjaar 1976 (15-4)

 

-advertentie-

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!