De regenval van deze week zorgt voor een korte onderbreking van de droogte, maar toch nemen steeds meer waterschappen maatregelen. Het neerslagtekort is op dit moment met gemiddeld 75 millimeter erg hoog voor de tijd van het jaar. Het KNMI verwacht dat het tekort in de komende twee weken licht stijgt.

Het hoogheemraadschap van Delfland is gisteren gestart met inspecties van de veendijken en haalde daarmee onder andere het NOS Journaal en het SBS6-programma Hart van Nederland. Ook veel andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen nieuwe maatregelen aan vanwege de droogte.

Zo meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta vandaag veel meer water aan te voeren dan in voorgaande jaren om dezelfde tijd. En Waterschap Rivierenland gaat de buizen van het gemaal Pannerling bij Doornenburg verlengen. Daardoor kan dit drijvende gemaal ook bij lage rivierpeilen functioneren.

Het neerslagtekort is volgens het KNMI momenteel 75 millimeter. Iets minder dan gisteren door de regen die er is gevallen, maar nog steeds boven het niveau dat eind april in 1976 en 2018 werd bereikt. Het meteorologisch instituut verwacht dat het tekort over vijftien dagen licht is toegenomen naar rond de 81 millimeter.

Vertekend beeld
Volgens Alphons van Winden van de site waterpeilen.nl geeft het neerslagtekort een vertekend beeld. Hij schrijft dat uit statistieken blijkt dat april de laatste decennia vaak droog verloopt en in opvallend veel aprilmaanden het wekenlang niet of nauwelijks regent. Het weerbeeld van april heeft in zijn ogen ook geen voorspellende waarde voor de maanden daarna. Na een droge aprilmaand volgt heel zelden een droge meimaand. Voor de zomermaanden is er al helemaal geen verband meer, aldus Van Winden.

 

Neerslagtekort 29 april 2020

Een kort overzicht van wat de waterschappen te melden hebben over de droogtemaatregelen die ze treffen (situatie op woensdagmiddag 29 april):

• Aa en Maas: De Brabantse waterschappen (ook Brabantse Delta en De Dommel) hebben een regeling om bij aanhoudende droogte tijdelijke beregening met grondwater toe te staan. Dit is de zogenaamde 5%-regeling. Zij passen tot en met 9 mei deze regeling selectief toe voor het droogste gebied Boven-Dommel. Er is afgezien van algemene toepassing in Noord-Brabant om het grondwater dat er nog is, zoveel mogelijk te sparen voor mogelijk droge periodes in de komende maanden.

• Amstel, Gooi en Vecht: In de Geer wordt volgende week een tijdelijke dam geplaatst. Deze dam houdt brak water tegen dat door een tekort aan regenwater oprukt richting de Kromme Mijdrecht, de Vinkeveense Plassen, natuurgebied Demmerik en de landbouwgebieden. (Update 30/04) 

• Brabantse Delta: De Brabantse waterschappen kiezen er gezamenlijk voor om grondwater zo lang mogelijk vast te houden. Zie hiervoor bij Aa en Maas.

• De Dommel: De Brabantse waterschappen kiezen ervoor om grondwater zo lang mogelijk vast te houden (zie bij Aa en Maas). Waterschap De Dommel staat wel toe dat boeren in het zeer droge deelgebied Boven-Dommel tijdelijk (tot en met 9 mei) grasland beregenen. Ook sportvelden mogen met grondwater nat worden gehouden. Volgens De Dommel is het nodig om de met onder andere boeren gemaakte afspraken en het opgestelde grondwater- en beregeningsbeleid zo snel mogelijk te herzien.

• De Stichtse Rijnlanden: Geen bijzonderheden.

• Delfland: Er was veel media-aandacht voor de extra inspecties van de meest droogtegevoelige dijken (ongeveer 21 kilometer), die op 28 april zijn gestart. Deze dijken hebben een ondergrond van veen en kunnen bij droogte gaan krimpen en barsten. Tijdens de inspecties wordt gekeken naar scheuren, lekkages en vervormingen.

• Drents Overijsselse Delta: Meldt dat het oplopend neerslagtekort vraagt om alertheid. De grondwaterstanden zijn behoorlijk aan het dalen. De regen van deze week geeft enige voeding aan de toplaag van de bodem, maar is onvoldoende voor een goede aanvulling van het grondwater. Het waterschap houdt momenteel zoveel mogelijk water in het gebied vast. Er is ook nog ruim voldoende aanvoer van water vanuit de IJssel, het IJsselmeer en de Vecht.

• Hollandse Delta: Geen bijzonderheden.

• Hollands Noorderkwartier: Geen bijzonderheden.

• Hunze en Aa’s: Meldt dat de neerslag van deze week zeker welkom is. De grondwaterstanden in het gebied liggen nog binnen de gemiddelde bandbreedte. Het waterschap is al half maart begonnen met de verhoging van de waterstand in sloten naar het zomerpeil, minstens een maand eerder dan gebruikelijk. Het waterschap voert ook water aan vanuit het IJsselmeer.

• Limburg: Geen bijzonderheden.

• Noorderzijlvest: Geen bijzonderheden.

• Rijn en IJssel: Voorziet voor het derde jaar op rij grote droogte in de zomer, als de lijn van snel dalende grondwaterstanden zich in het eigen werkgebied doorzet. Dit gebied is afhankelijk van neerslag. Op het ogenblik gelden nog de normale regels voor onttrekking van water uit grond- en oppervlaktewater.

• Rijnland: Er zijn nog geen maatregelen vanwege de droogte nodig. Het hoogheemraadschap is wel extra alert; zo worden de chloridegehaltes van het water in de gaten gehouden.

• Rivierenland: Houdt vanwege de vroege droogte water vast en voert extra water aan. Vorige week heeft het Van Beuningengemaal in Zoelen een aantal dagen extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal in de Linge gepompt om de Beneden-Linge goed gevuld te houden. Deze week verlengt het waterschap de buizen van het gemaal Pannerling bij Doornenburg, zodat dit drijvende gemaal ook bij lage rivierpeilen blijft functioneren.

• Scheldestromen: Laat weten dat water zo weinig mogelijk wordt afgevoerd en zoveel mogelijk vastgehouden.

• Schieland en de Krimpenerwaard: Liet op 24 en 25 april extra zoet water het gebied instromen via de Bergsluis in Rotterdam. Deze maatregel is bedoeld om verzilting van het water tegen te gaan.

• Vallei en Veluwe: Geen bijzonderheden.

• Vechtstromen: Meldt dat de toplaag van de aarde steeds meer uitdroogt, watergangen op de hoge zandgronden droogvallen en grondwaterstanden verder dalen. De streefpeilen staan onverminderd hoog ingesteld. In de 60 procent van het werkgebied dat afhankelijk is van regen, doet het waterschap zijn uiterste best om water vast te houden. Het NOS Journaal kwam op 25 april op bezoek.

• Wetterskip Fryslân: Kondigde vorige week aan de waterstanden in poldersloten en -vaarten zoveel mogelijk te verhogen om daarmee water in de bodem vast te houden.

• Zuiderzeeland: In het landelijk gebied wordt momenteel flink beregend om de gewassen te laten ontkiemen en groeien. Om aan de watervraag te kunnen voldoen, heeft het waterschap bij een paar gestuwde panden het waterpeil verhoogd. Op dit moment zijn er geen knelpunten. Het waterpeil van de Hoge Vaart wordt geleidelijk verhoogd om een buffer te hebben als de droogte aanhoudt.

 

MEER INFORMATIE
Media-aandacht voor dijkinspecties Delfland
NOS Journaal op bezoek bij Vechtstromen
Droogtemonitor van het KNMI
Alphons van Winden over huidige neerslagtekort
LCW: lage grondwaterstanden op hoge zandgronden (22-4)
Neerslagtekort hoger dan in recordjaar 1976 (15-4)

 

-advertentie-

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@LisaU kunt de stemhulp vinden op de site mijnstem.nl of rechtstreeks via deze link: https://mijnstem.nl/waterschappen#!/
Waar IS nu die stemhulp?
400 kub gebruikt in drie jaar 2.600 euro .. belachelijk gewoon
WILDLIFE HOLLAND 5 CODE ROOD (deel 1 en 2) - Jeroworld - 2022 - tijdsduur: 84 minuten
- De film Wildlife Holland 5 Code Rood gaat over een diepe plas waar volgens deskundigen niet of nauwelijks leven is en daarom moet worden verondiept. Deze plas, De Vonkerplas, ligt in de Dreumelse Waard in het land van Maas en Waal. Vanaf 2019 tot 2022 ging ik op zoek naar het leven boven, maar ook onderwater.
Dit is de eerste onder water film van Nederland. In mijn zoektocht of er wel of geen leven zou zijn in diepe plassen ging ik als eerste opzoek naar zoetwater plankton. Dit zoetwater plankton bestaat uit zowel dierlijk als plantaardige organismen. Zonder dit plankton is er geen leven in diepe plassen. Ook zocht ik uit met welk soort grond plassen worden verondiept. Want inmiddels zijn vele plassen in Nederland al ondieper gemaakt om meer ecologische biodiversiteit te krijgen. Maar klopt dat wel? Is er geen leven in diepe plassen?

Wildlife Holland 5 CODE ROOD (official video) - Jeroworld 2022 - klik hier >>
Als de zeespiegel echt meters gaat stijgen de komende eeuw dan zou het verstandig zijn om vanaf NU de woningen en en industrie te bouwen boven het verwachte zee peil. Dus hoger dan, drie a vier meter boven NAP. In lager gelegen gebieden dus alleen hoogbouw op terpen, die dan bij een ramp ook dienst zouden doen als vluchteilanden voor mensen van de bestaande te laag gelegen woningen.
Voor de bestaande woningen onder NAP zou het verplicht moeten worden dat bij ieder huis, aan-of-in het huis een bootje aanwezig zou zijn. Ja iedereen! Omdat bij een ramp mensen in doodsangst, de mensen met een boot zullen aanvallen ! En miljoenen van daken evacueren is ondoenlijk! Het ergste wat dan waarschijnlijk gaat gebeuren is dat alle mensen op het laatst in hun auto vluchten en in de file zullen verdrinken op de snelwegen in de polders !!
En waar dan bouwen vanaf nu? Op hogere grond, en daarbij zou ook bekeken kunnen worden of delen van de centraal gelegen Veluwe daarvoor gereserveerd zouden kunnen worden. Nederland is een land waar vooral de laaggelegen natuur uniek is, en je zou bij de bovengenoemde strategie grote delen van de lage polders kunnen inrichten voor plas/dras-natuur, zoals we vroeger Nederland ook hebben aangetroffen voor de Urbanisatie.
Mensen in andere wereld delen vragen of verplichten om wat aan de CO2 uitstoot te doen gaat niet werken. We willen niet onder ogen zie dat het in dichtbevolkt Nederland ooit nog eens ernstig mis zou kunnen gaan, maar nu zien we in Turkije en Syrië dat de natuur opnieuw onverbiddelijk kan zijn !

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!