secundair logo knw 1

In stadsvijvers zit vooral veel methaan (hier een vijver in Diergaarde Blijdorp) I foto: Wikifrits / Wikimedia Commons

De stadsvijvers in Nederland stoten jaarlijks evenveel broeikasgassen uit als tweehonderdduizend auto’s, hebben onderzoekers van de Radboud Universiteit becijferd. Vooral methaan borrelt in deze vijvers naar boven en komt zo in de lucht terecht.

Het was al wetenschappelijk bekend dat ondiepe meren, plassen, rivieren en draslanden veel broeikasgassen uitstoten, maar voor stadsvijvers was dit nog onduidelijk. Een onderzoeksteam van de Radboud Universiteit heeft deze kennislacune nu gedicht. Zij hebben met behulp van een  ‘greenhouse gas analyser’ maandelijks metingen verricht in een vijver van iets minder dan een hectare in de plaats Malden (nabij Nijmegen). “Zo weten we nu dus dat ook een stadsvijver veel broeikasgassen uitstoot, vooral methaan”, zegt biologe Tamara van Bergen.

De onderzoekers hebben op basis van de in Malden gemeten emissie een inschatting gemaakt van de uitstoot van alle stadswateren in Nederland. Die is te vergelijken met de uitstoot van ongeveer tweehonderdduizend auto’s per jaar. Van Bergen: “Vergeleken met andere stilstaande watersystemen in een gematigd klimaat is vooral de methaanemissie behoorlijk hoog.”

Veel methaanbubbels
De broeikasgassen ontstaan doordat bacteriën in de bodem van de vijver organisch materiaal opeten, zoals bladafval en algen. Door straatvuil en bladeren van bomen worden het water en de bodem steeds rijker aan voedingsstoffen voor deze bacteriën. Dat leidt tot een dikke drab op de bodem, meer algen en meer kroos op het wateroppervlak. Volgens de onderzoekers dragen ook het voeren van eendjes en het afspoelen van hondenpoep bij aan de nutriëntrijke omgeving.

In de stadsvijver zijn veel methaanbubbels aangetroffen. Deze bellen gas borrelen naar boven en komen via het wateroppervlak in de atmosfeer terecht. Hierbij geldt: hoe dikker de drab op de bodem, hoe meer methaanbubbels er ontstaan. “We verwachten dat dit alleen maar toeneemt bij hogere temperaturen”, merkt biologe Sarian Kosten op. Zij had eerder samen met andere onderzoekers al aangetoond dat door de klimaatverandering over de hele wereld steeds meer methaanbubbels in wateren worden gevormd.

Gescheiden rioolstelsels
Over het onderzoek is vandaag een artikel verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Limnology and Oceanography. Volgens de Nijmeegse onderzoekers vormen hun bevindingen een nieuwe motivatie om stadsvijvers schoon te houden. Kosten noemt de aanleg van verbeterde gescheiden rioolstelsels al een stap in de goede richting. “Bij harde regen gaat dan het afvalwater en het eerste deel van de regenbui - waarmee het grootste deel van het straatvuil afstroomt - naar het riool. Alleen het schonere regenwater komt vervolgens in vijvers en sloten terecht.’

 

MEER INFORMATIE
Bericht Radboud Universiteit
Wetenschappelijk artikel

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.