Het storten van granuliet in het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas heeft geen nadelig effect op het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau Arcadis, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Arcadis geeft aan dat er geen acrylamide in de bodem, het grond- en oppervlaktewater is aangetroffen.

Ook al is de stort van granuliet in Over de Maas veilig, toch wil Van Veldhoven dat het milieu bij het verondiepen van plassen beter beschermd wordt. Dit jaar is ze daartoe een beleidsonderzoek diepe plassen gestart, schrijft ze aan de Kamer. In lijn met de in december vorig jaar ingediende motie van Jessica van Eijs (D66) en Carla Dik-Faber (CU) zal ze meetbare ecologische criteria opstellen voor diepe plassen.

Illegale dump
De stort van granuliet in de Gelderse zandwin- en natuurplas Over de Maas zorgt voor veel onrust. Aanleiding vormde berichtgeving in de media over de ‘illegale dump’ van 100.000 ton granuliet in de plas, met gevaar voor mens en milieu. De berichtgeving leidde tot Kamervragen, stopzetten van de stort en onderzoeken. De vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA wees erop dat de natuurplas in open verbinding staat met de Maas en verontreinigde stoffen zich kunnen verspreiden in het watersysteem.

Op basis van interne onderzoeken stelden de bewindsvrouwen Van Veldhoven en Cora van Nieuwenhuijzen vorig jaar maart dat de stort volgens de regels is gegaan en ook geen nadelige effecten had op het milieu. Maar om de aanhoudende zorgen weg te nemen wilden de bewindslieden een 'onafhankelijke review'.

Arcadis kreeg de opdracht en vulde die onder meer in met een praktijkonderzoek. Het bureau nam en analyseerde monsters van granuliet in schepen, de bodem en het grond- en opprvlaktewater. Ook zijn er zogeheten bioassays uitgevoerd naar de mogelijke effecten van granuliet op testorganismen.

Onlangs werd het onderzoek afgerond. Van Veldhoven schrijft nu: “De conclusies zijn duidelijk en bevestigen dat het granuliet in ‘Over de Maas’ veilig is voor mens en milieu. Ik vind het vervelend dat mensen zich zorgen hebben gemaakt over het gebruik van granuliet. Daarom ben ik blij dat dit rapport er nu ligt. Ik hoop dat deze bevestiging de vragen en zorgen die veel mensen vooral in de omgeving van Over de Maas hadden, zijn weggenomen.”

Acrylamide
De milieu-hygiënische kwaliteit van het granuliet in Over de Maas is constant en het voldoet aan de schoonste klasse die in Nederland aan grond wordt toegekend, concludeert Arcadis. De onderzoekers troffen geen acrylamide aan. Over deze stof bestaan de zorgen. Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) stelt dat de inname van acrylamide via voeding het risico op het ontwikkelen van kanker bij mensen mogelijk verhoogt.

Bij afbraak van de stof polyacrylamide (flocculant) zou theoretisch acrylamide kunnen vrijkomen. Polyacrylamide wordt bij de productie van granuliet toegevoegd om granuliet deeltjes aan elkaar te binden. In Over de Maas is er geen acrylamide vrijgekomen, stelt Van Veldhoven vast op basis van het onderzoek.

Arcadis schrijft: "In geen enkel monster van granuliet in de bemonsterde beunschepen en waterbodem, of van grond- en oppervlaktewater is acrylamide aangetroffen. Daarbij is gemeten met een zo laag mogelijke detectiegrens, op locaties waar de kans op aantreffen het grootst is."

Arcadis stelt wel dat granuliet in sommige gevallen mogelijk minder geschikt is als bovenste leeflaag en drager 'voor specifieke ecosystemen of natuurdoeltypen'. Uit het onderzoek blijkt dat de stof van invloed kan zijn op de groei en ontwikkeling van organismen.

In reactie daarop stelt de staatssecretaris dat bij veel plassen die verondiept worden, de bovenste laag standaard een leeflaag is die bestaat uit bijvoorbeeld aarde. Ook bij het project Over de Maas is het gebruikte granuliet overal afgedekt met zo’n leeflaag, aldus de bewindsvrouw.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief Van Veldhoven en het onderzoek van Arcadis
H2O actueel: Stort granuliet in natuurplas Over de Maas wordt opgeschort
H2O actueel: 'Integriteitsregels in kwestie granulietstort geschonden'
H2O actueel: Ministers: storten granuliet in natuurplas Over de Maas ging volgens de regels

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.