Staatsbosbeheer komt voor het eerst bij de rechtbank in het geweer tegen de uitvoering van een natuurherstelplan voor de Europese Kaderrichtlijn Water. De natuur- en bosbeheerder heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat in het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden.

Het pijnpunt voor Staatsbosbeheer is het plaatsen van stalen damwanden in de vooroevers van het Zwarte Water. Rijkswaterstaat wil damwanden slaan om luwtes te creëren waar vissen kunnen paaien. Het gaat om 5,8 kilometer aan luwtezones, waarvan 1,9 kilometer afgeschermd met damwand en de rest met stortsteen en aarden dammen (waar Staatsbosbeheer ook ecologisch bezwaar tegen heeft). De damwanden moeten de golfslag van scheepvaart en wind dempen.

Volgens Rijkswaterstaat zijn damwanden de beste oplossing om de visstand te bevorderen. Verbetering van visstand is een doel van de Kaderrichtlijn Water, die gericht is op ecologisch en chemisch herstel van de waterkwaliteit. Met name de bittervoorn en zeelt zouden profiteren van de damwanden.

Grondwaterstromen
Staatsbosbeheer vindt de komst van stalen damwanden in de vooroever strijdig met het voornemen om riviersystemen natuurlijker te maken. De damconstructies belemmeren de groei van rietvelden, stelt de bos- en natuurbeheerder. En mogelijk beïnvloeden de damwanden de grondwaterstromen. Dat kan nadelig uitpakken voor de reservaten van zeldzame kievitsbloemen langs het Zwarte Water.

Volgens Rijkswaterstaat zijn de dammen niet nadelig voor het grondwater. De rijksdienst zegt alle plannen zorgvuldig te hebben getoetst en afwogen. Dat is door minister Harbers bevestigd in de beantwoording van Tweede Kamervragen die over de zaak zijn gesteld.

Staatsbosbeheer verwijt Rijkswaterstaat de KRW-doelen te eenzijdig te benaderen. De natuurorganisatie vindt dat KRW-maatregelen ook Natura 2000-doelen moeten ondersteunen. In het geval van damwanden staan die doelen haaks op elkaar.

Opmerkelijk
Dat Staatsbosbeheer overhoop ligt met Rijkswaterstaat is des te opmerkelijker, omdat de organisaties formeel samenwerkingspartners zijn in het KRW-programma ‘Samenwerken aan riviernatuur’. In dit programma wordt op tal van plekken langs de rivieren gewerkt aan natuurherstelprogramma’s om de doelen te dienen van de Kaderrichtlijn Water.

Op donderdag 9 maart dient bij de rechtbank in Zwolle het beroep dat Staatsbosbeheer heeft ingesteld tegen de vergunningverlening aan Rijkswaterstaat voor de KRW-plannen in het Zwarte Water. Ook de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, diverse watersportorganisaties en ecoloog Albert Corporaal maken bij de rechtbank bezwaar tegen de komst van de stalen damwanden.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.