secundair logo knw 1

Staatsbosbeheer vangt bot bij de rechtbank in de bezwaren tegen de plaatsing van 1,8 kilometer stalen damwanden in het Zwarte Water voor natuurherstel. Dat blijkt uit de uitspraak van de bestuursrechter in Overijssel.

Rijkswaterstaat wil langs de Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden op vijf plekken damwanden slaan om paaiplaatsen te maken voor vissen. Het gaat om maatregelen voor herstel van de ecologische waterkwaliteit voor de Europese Kaderrichtijn Water.

Staatsbosbeheer vindt stalen damwanden haaks staan op natuurlijke riviersystemen die de overheid voor ogen heeft. De kunstmatige oeverbescherming zou nadelig zijn voor de groei van rietkragen en grondwaterstromen in de uiterwaarden. Langs het Zwarte Water beheert Staatbosbeheer reservaten met zeldzame kievietsbloemen en die hebben baat bij een afgemeten waterhuishouding.

De rechtbank wijst alle bezwaren van de hand. De voor- en nadelen van de damwanden zijn volgens de rechtbank zorgvuldig afgewogen door Rijkswaterstaat.

De gang naar de rechter door Staatsbosbeheer was zeer opmerkelijk, want de natuurorganisatie is officieel samenwerkingspartner van Rijkswaterstaat in natuurherstelplannen voor rivieroevers. In gemeente Zwartewaterland leeft veel weerstand tegen de komst van de damwanden in de vooroevers tussen Hasselt en Genemuiden.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer laat weten dat de rechtsgang en de uitspraak de samenwerking tussen de natuurorganisatie en Rijkswaterstaat niet in de weg staat bij de plannen voor nieuwe riviernatuur. ‘Onze constructieve samenwerking zullen we ook in de toekomst voortzetten.’

Behalve Staatsbosbeheer hadden ook een plaatselijke ecoloog, watersportorganisaties en Gebiedscoöperatie IJsseldelta bezwaar aangetekend bij de rechtbank. Ook die bezwaren zijn ongegrond verklaard.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Staatsbosbeheer met Rijkswaterstaat in de clinch over natuurherstelplan

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.