0
0
0
s2smodern

In de Achterhoek, Twente en delen van Drenthe is het vanaf vandaag voor iedereen verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen. De maatregel is volgens de verantwoordelijke waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen noodzakelijk om problemen met de waterkwaliteit te voorkomen.

Het gaat om de twee droogste gebieden van Nederland, die zijn gelegen op de hoge zandgronden. Ondanks enkele regenbuien in de afgelopen dagen zijn de waterstanden hier erg laag en is er een neerslagtekort van 200 tot 220 millimeter. Dit is vergelijkbaar met de extreme droogte van vorig jaar.

Beide gebieden zijn in tijden van droogte voor een groot deel afhankelijk van regen. Wateraanvoer is beperkt of niet mogelijk. Omdat de weersverwachtingen geen verbetering beloven, hebben de waterschappen vanmiddag om 12.00 uur de tijdelijke verboden ingesteld. Daar zullen ze strikt op handhaven, zo kondigen ze aan.

De verboden moeten ervoor zorgen dat de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil kan worden gehouden. Ook dienen ze om te voorkomen dat er problemen ontstaan met de waterkwaliteit en de volksgezondheid, zoals ongedierte, vissterfte, blauwalg en botulisme, en dat beken droogvallen.

Natuurgebieden
Het sproeiverbod met oppervlaktewater geldt voor het gehele gebied van Rijn en IJssel. Om de natuur te sparen, verbiedt dit waterschap daarnaast het sproeien met grondwater in en om twee kwetsbare natuurgebieden: Stelkampsveld bij Borculo en De Zumpe bij Doetinchem.

Vechtstromen heeft eind juni een criterium vastgesteld voor zo’n verbod. Dat wil zeggen dat het pas ingaat als de grens van 250 millimeter neerslagtekort is bereikt. Het waterschap rekent erop dat het binnenkort zo ver is. Het betreft circa 3 procent van het totale beheergebied.

Het sproeiverbod met oppervlaktewater geldt voor circa 60 procent van het gebied van Vechtstromen. In de overige 40 procent kan nog wel water worden aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Hier geldt de beregeningsregeling: er mag alleen water worden onttrokken zolang dat nog over de eerstvolgende benedenstroomse stuw stroomt.

Sinds 3 juli geldt al een verbod op het onttrekken van water uit vijvers in de bebouwde kom in het gehele gebied.

Reddingsactie
In het aanpalende gebied van Drents Overijsselse Delta kan nog voldoende water worden aangevoerd. Het waterschap vraagt beregenaars die oppervlaktewater gebruiken wel zich te melden, zodat het moment van beregenen kan worden afgestemd.

Om de natuur in de Wieden en de Weerribben te helpen, zet WDODelta de proef met aangepast peilbeheer door tot uiterlijk 1 oktober. Als het te droog is, wordt extra water vanuit het Vollenhovermeer ingelaten.

Waterschap De Dommel is gisteren in Bergeijk een reddingsactie in de Beekloop begonnen. Daarin staat door regengebrek nauwelijks water meer. Kwetsbare natuur dreigt te verdwijnen als de beek droogvalt. Uit twee nabijgelegen grondwaterputten is water overgepompt naar de beek. Een laagje ‘overlevingswater’ moet de bijzondere soorten in de Beekloop, zoals de beekprik, redden.

Vorig jaar zomer is de noodmaatregel voor het eerst, en met succes, toegepast. Indien noodzakelijk wil De Dommel hetzelfde doen voor de Reusel, Keersop, Tongelreep en Beerze.

Noodpomp
Waterschap Hollandse Delta heeft vorige week uit voorzorg een noodpomp geplaatst bij de haven in Piershil in de Hoeksche Waard. Hiermee kan water uit de rivier het Spui worden ingelaten om het waterpeil in de achterliggende polder op niveau te houden.

Zowel het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard als Wetterskip Fryslan zijn deze week begonnen met extra inspecties op de dijken en kades in verband met mogelijke schade vanwege de droogte.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Rijn en IJssel
Nieuwsbericht Vechtstromen
LCW: watersituatie grotendeels normaal
Criterium voor onttrekkingsverbod biedt agrariërs duidelijkheid

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.