0
0
0
s2smodern

In de Achterhoek, Twente en delen van Drenthe is het vanaf vandaag voor iedereen verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen. De maatregel is volgens de verantwoordelijke waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen noodzakelijk om problemen met de waterkwaliteit te voorkomen.

Het gaat om de twee droogste gebieden van Nederland, die zijn gelegen op de hoge zandgronden. Ondanks enkele regenbuien in de afgelopen dagen zijn de waterstanden hier erg laag en is er een neerslagtekort van 200 tot 220 millimeter. Dit is vergelijkbaar met de extreme droogte van vorig jaar.

Beide gebieden zijn in tijden van droogte voor een groot deel afhankelijk van regen. Wateraanvoer is beperkt of niet mogelijk. Omdat de weersverwachtingen geen verbetering beloven, hebben de waterschappen vanmiddag om 12.00 uur de tijdelijke verboden ingesteld. Daar zullen ze strikt op handhaven, zo kondigen ze aan.

De verboden moeten ervoor zorgen dat de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil kan worden gehouden. Ook dienen ze om te voorkomen dat er problemen ontstaan met de waterkwaliteit en de volksgezondheid, zoals ongedierte, vissterfte, blauwalg en botulisme, en dat beken droogvallen.

Natuurgebieden
Het sproeiverbod met oppervlaktewater geldt voor het gehele gebied van Rijn en IJssel. Om de natuur te sparen, verbiedt dit waterschap daarnaast het sproeien met grondwater in en om twee kwetsbare natuurgebieden: Stelkampsveld bij Borculo en De Zumpe bij Doetinchem.

Vechtstromen heeft eind juni een criterium vastgesteld voor zo’n verbod. Dat wil zeggen dat het pas ingaat als de grens van 250 millimeter neerslagtekort is bereikt. Het waterschap rekent erop dat het binnenkort zo ver is. Het betreft circa 3 procent van het totale beheergebied.

Het sproeiverbod met oppervlaktewater geldt voor circa 60 procent van het gebied van Vechtstromen. In de overige 40 procent kan nog wel water worden aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Hier geldt de beregeningsregeling: er mag alleen water worden onttrokken zolang dat nog over de eerstvolgende benedenstroomse stuw stroomt.

Sinds 3 juli geldt al een verbod op het onttrekken van water uit vijvers in de bebouwde kom in het gehele gebied.

Reddingsactie
In het aanpalende gebied van Drents Overijsselse Delta kan nog voldoende water worden aangevoerd. Het waterschap vraagt beregenaars die oppervlaktewater gebruiken wel zich te melden, zodat het moment van beregenen kan worden afgestemd.

Om de natuur in de Wieden en de Weerribben te helpen, zet WDODelta de proef met aangepast peilbeheer door tot uiterlijk 1 oktober. Als het te droog is, wordt extra water vanuit het Vollenhovermeer ingelaten.

Waterschap De Dommel is gisteren in Bergeijk een reddingsactie in de Beekloop begonnen. Daarin staat door regengebrek nauwelijks water meer. Kwetsbare natuur dreigt te verdwijnen als de beek droogvalt. Uit twee nabijgelegen grondwaterputten is water overgepompt naar de beek. Een laagje ‘overlevingswater’ moet de bijzondere soorten in de Beekloop, zoals de beekprik, redden.

Vorig jaar zomer is de noodmaatregel voor het eerst, en met succes, toegepast. Indien noodzakelijk wil De Dommel hetzelfde doen voor de Reusel, Keersop, Tongelreep en Beerze.

Noodpomp
Waterschap Hollandse Delta heeft vorige week uit voorzorg een noodpomp geplaatst bij de haven in Piershil in de Hoeksche Waard. Hiermee kan water uit de rivier het Spui worden ingelaten om het waterpeil in de achterliggende polder op niveau te houden.

Zowel het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard als Wetterskip Fryslan zijn deze week begonnen met extra inspecties op de dijken en kades in verband met mogelijke schade vanwege de droogte.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Rijn en IJssel
Nieuwsbericht Vechtstromen
LCW: watersituatie grotendeels normaal
Criterium voor onttrekkingsverbod biedt agrariërs duidelijkheid

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.