0
0
0
s2smodern

Het grote spaarbekken De Gijster in de Brabantse Biesbosch is de afgelopen jaren flink aangepakt en functioneert nu weer als vanouds. Diepe delen zijn opgevuld en ondiepe delen aan de rand verwijderd. Evides Waterbedrijf en in bescheiden mate ook Brabant Water gebruiken het water in het bekken voor vooral de drinkwatervoorziening.

In twee jaar tijd is 1,9 miljoen kubieke meter grond verzet om de uit 1979 stammende spaarbekken volgens het oorspronkelijke ontwerp te herstellen. De drie schepen die hiervoor werden ingezet, waren speciaal aangepast om het werk in het Natura 2000-gebied goed te kunnen doen. De Gijster is onder handen genomen om hoge waterkwaliteit en extra leveringszekerheid te kunnen blijven bieden.

Na een voorbereidingsfase van twee jaar gingen de omvangrijke werkzaamheden in 2018 van start en werden ze eind juni afgerond. De Sliedrechtse waterbouwer Van den Herik voerde het werk uit. Formeel ging de opdracht uit van Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB), waarvan Evides Waterbedrijf en Brabant Water eigenaar zijn. Zij zijn samen verantwoordelijk voor drie spaarbekkens in de Biesbosch, waarin Maaswater wordt opgeslagen. Naast De Gijster — de grootste van de drie — gaat het om Honderd en Dertig en Petrusplaat (vlak bij het Biesbosch MuseumEiland). De werkwijze met de grote geschakelde spaarbekkens wordt als uniek in Nederland omschreven.

Evides trad bij het project op als gedelegeerd opdrachtgever. Het bedrijf exploiteert de bekkens en gebruikt 97 procent van het water om er zowel drink- als industriewater van te maken. Evides levert drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten In Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en op de Brabantse Wal. Het resterende deel van het water wordt benut door Brabant Water.

Grote voorgezuiverde watervoorraad
De hoofdfunctie van De Gijster is voorraadvorming; gemiddeld zo’n 40 miljoen kubieke meter water. Als Evides tijdelijk geen water uit de Maas kan halen omdat de waterkwaliteit slecht of de afvoer erg laag is, kan met het water uit het reservoir een aaneengesloten periode van twee maanden worden overbrugd. Het water wordt in De Gijster op een natuurlijke manier voorgezuiverd.

Deze functie raakte echter langzaam in de knel door veranderingen in de loop van de tijd. Diepe delen waren te diep geworden en ondiepe delen aan de zijkanten juist te ondiep. Het aantal van de voor de voorzuivering nuttige quaggamosselen ging achteruit, omdat zij baat hebben bij steile oevers. Er bestond zelfs het gevaar van een massale sterfte van de mosselen door het droogvallen van de oeverzone. Een ander probleem voor de waterkwaliteit was algengroei in de zomer.

Grond gestort in te diepe delen
Tijdens het project is De Gijster meer genivelleerd op basis van de situatie van vroeger. Van den Herik groef eerst de ondiepe strook af. De waterbouwer haalde zo’n 1,9 miljoen kuub grond weg en stortte die vervolgens in de te diepe delen. Het diepste punt lag in 2018 op ongeveer 20 meter onder NAP en nu op circa 14 meter onder NAP. Het waterniveau in het spaarbekken is 6,5 meter boven NAP. Door de ingrepen is de water- en luchtcirculatie in het hele bekken verbeterd en de bruikbare watervoorraad met 1,9 miljoen kubieke meter toegenomen.

Van den Herik zette voor het project twee kraanschepen en een cutterzuiger in. De vaartuigen zijn speciaal aangepast om de rust in het natuurgebied niet te verstoren en waterverontreiniging te vermijden. Zo is de brandstofvoorziening veranderd en de coating verwijderd. Het was een uitdaging om de schepen over land en water in het afgesloten spaarbekken te krijgen en uiteindelijk weer weg te halen. Transportbedrijf Mammoet heeft luchtzakken gebruikt om de twee kraanschepen — met elk een gewicht van duizend ton — rollend te verplaatsen.

Nieuw waterinnamepompstation
Met de voltooiing van dit project is het nog niet helemaal gedaan bij De Gijster. Het bedrijf Van de Ven bouwt momenteel een nieuw waterinnamepompstation aan de oostzijde van het spaarbekken, gelegen aan de oever van de Bergsche Maas. Het rivierwater gaat straks door drie ondergrondse leidingen van het pompstation naar het bekken. Deze leidingen van elk ongeveer anderhalve kilometer worden aangelegd door de combinatie Denys en Van Oord. Volgens planning moeten deze werkzaamheden aan het eind van dit jaar gereed zijn.

 

MEER INFORMATIE
Gezamenlijk bericht van WBB, Evides en Van den Herik
Informatie over de drie Biesboschspaarbekkens
Korte video over het verloop van het project
H2O-bericht over investeringen door Evides
H2O-vakartikel (2019) over het voedselweb in de bekkens
H2O-vakartikel (2018) over quaggamosselen in De Gijster

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?
Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.