secundair logo knw 1

Als eerste gemeente in Nederland geeft het Brabantse Son en Breugel inwoners een flinke korting op hun rioolheffing als zij regenwater afkoppelen van het riool. Dat moet bijdragen aan een klimaatneutrale gemeente in 2030.

Het idee is dat inwoners hun steentje bijdragen aan het terugdringen van de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast. Woningeigenaren die regenwater aan de voor-, zij- en achterzijde van hun woning afkoppelen van het riool, ontvangen tien jaar lang een korting van 50 euro op hun belastingaanslag rioolheffing. Het regenwater kan worden opgevangen in een regenton of worden afgevoerd naar de tuin.

Door deze maatregel wordt bij hevige regenval de piekbelasting op het gemengde riool beperkt. Ook wordt schoon hemelwater niet meer onnodig naar de waterzuivering gepompt, maar vindt het via de bodem en afwateringskanaaltjes zelf zijn weg naar de rivier de Dommel.

De korting komt bovenop een eenmalige subsidie van 300 euro die nu al beschikbaar is voor het afkoppelen van de zij- en achterkant. Daar hebben tot nog toe enkele tientallen huiseigenaren gebruik van gemaakt.

''Daar zijn we absoluut niet tevreden mee'', erkent Jean-Paul de la Roy van de gemeente. ''Met dit beloningsmechanisme hopen we meer mensen te bereiken.'' Son en Breugel telt circa 17.000 inwoners. 

Watercoach
De nieuwe maatregel, waarmee de gemeenteraad vorige maand heeft ingestemd, geldt met ingang van 1 januari 2020. Voorwaarde is een gemengd riool.

Met een voorlichtingscampagne wil de gemeente inwoners bewust maken van de noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen in het algemeen en de afkoppelingsregeling in het bijzonder. Voor de begeleiding worden een technische ‘watercoach’ en ambassadeurs op wijkniveau ingezet.

Tijdens de VNG-belastingconferentie op 19 en 20 maart in Arnhem geven ambtenaren van het samenwerkingsverband Dienst Dommelvallei tekst en uitleg over deze nieuwe manier van rioolheffing. Ze hopen daarmee ook andere gemeenten te inspireren.

 

MEER INFORMATIE
Nota Klimaatbestendig Son en Breugel 2030

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....