Waterschap Limburg verleent Sitech Services een nieuwe waterwetvergunning voor de lozing van afvalwater van het Chemelot-terrein in Geleen. De vergunning, die een lange aanloop kende, is een stuk strenger dan de vorige.

Dat is volgens het waterschap nodig om de drinkwatervoorziening uit de Maas de komende jaren veilig te stellen. Op het Chemelot-terrein staan bijna zestig fabrieken, die via de beek Ur min of meer schadelijke stoffen in de Maas lozen.

In 2015 ging het mis met de chemische grondstof pyrazool. Een te hoge concentratie werd toen aangetroffen in het Maaswater, wat leidde tot een innamestop bij drie drinkwaterbedrijven. De stof bleek onvoldoende afgebroken te worden in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Sitech.


(advertentie)

Na een jarenlange juridische strijd over de pyrazool-normering is deze stof is nu onder controle, zegt woordvoerder Fabienne Nijsten van Waterschap Limburg. In de nieuwe, zeer complexe vergunning worden nu voor meer dan zeshonderd stoffen afspraken gemaakt.

Zeventig zienswijzen
Medio vorig jaar diende Sitech Services, dat de zuiveringsinstallatie op het Chemelot-terrein exploiteert, hiervoor een aanvraag in, maar die was volgens het waterschap onvolledig. De lopende vergunning werd daarom met een jaar verlengd, tot 1 januari 2021.

In maart van dit jaar kwam Sitech met aanvullende informatie, op grond waarvan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg eind juli een ontwerpbesluit nam. Daarop werden zeventig zienswijzen ingediend van negentien organisaties, waaronder Sitech.

Volgens Nijsten zaten daar ook veel vragen tussen, die eenvoudig konden worden beantwoord. Het meest ingrijpend voor de bedrijven op het Chemelot-terrein is echter de gevraagde forse reductie van de stoffen ampa, kwik, melamine en vanadium. "Dat betekent dat er bijvoorbeeld andere installaties moeten komen. Zij willen daarvoor meer tijd."

Redelijke termijn
Een compromis was echter voor de drinkwaterbedrijven onbespreekbaar, aldus de woordvoerder. Het bestuur heeft daarom besloten de reductieadviezen van deskundigen van Rijkswaterstaat (immissietoets) en het RIVM (waterbezwaarlijkheid) en juristen over te nemen. Dat betekent dat de reductie gefaseerd, maar uiterlijk in 2027 gehaald moet worden.

"Aan die bezwaren zijn we dus niet tegemoetkomen. Maar we snappen dat het niet van vandaag op morgen gaat, dus we hebben een redelijke termijn gezocht", stelt Nijsten. "Per jaar moet een bepaald percentage gehaald worden."

De nieuwe vergunning, die een looptijd heeft van zeven jaar, wordt op 22 december gepubliceerd op de website van Waterschap Limburg.

  

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Waterschap Limburg
H2O-bericht: Waterschap tevreden over nieuwe vergunningsaanvraag
H2O-bericht: Uitspraak RvS basis nieuwe vergunning
H2O-bericht: Bestuursrechter vonnist over pyrazool-norm 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!