0
0
0
s2smodern

Het samenwerkingsverband Schone Maaswaterketen gaat de komende jaren aan de slag met vier projecten voor een schonere rivier. Dat moet uiteindelijk leiden tot een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied om de belasting met organische microverontreinigingen terug te dringen.

De samenwerking van drinkwaterbedrijven, waterschappen en het ministerie begon in 2016 met een onderzoek naar de verwijdering van organische microverontreinigingen met behulp van poederkool (PACAS). De proef, die werd uitgevoerd op de rioolwaterzuivering Papendrecht, bleek succesvol: de belasting kan ruimschoots worden gehalveerd.

Ook werd een regionale ‘hotspotanalyse’ uitgevoerd, die een ranglijst opleverde van de tien rwzi’s in het Maasstroomgebied die verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de effluentlozingen. Hier kan de meeste winst worden behaald.

Bij de presentatie van deze bevindingen, begin april vorig jaar op Slot Loevestein, spraken de partijen af dat ze hun samenwerking zouden voortzetten. Op basis van de vijf toen geformuleerde ‘beloften’ is vervolgens een werkprogramma voor de periode 2019-2021 opgesteld. Sinds deze week is ook een eigen website in de lucht.

Atlas
''Achter de schermen is er al veel gebeurd en enkele projecten zijn reeds vergevorderd’’, vertelt woordvoerder Imre van der Meulen van Brabantse Delta, een van de partners van Schone Maaswaterketen. ''Zo wordt binnenkort een atlas van lozingspunten gepresenteerd.’’

De Schone Maaswaterketen stelt zich ten doel de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied te verbeteren. Daarbij wordt zowel gekeken naar mogelijkheden om de bronnen van verontreiniging te verminderen als naar opties om de zuivering te verbeteren.

Vanuit de werkgroepen Techniek & Ecologie en Bronnen & Bronaanpak, waarin vertegenwoordigers van de verschillende partijen zitten, wordt gewerkt aan vier projecten.

‘Ken je stroomgebied’ gaat over het bij elkaar brengen en afstemmen van informatie zoals monitoringprogramma's, vervuilingsbronnen, lopende activiteiten en initiatieven.

Met ‘Schoon water’ wordt aan de hand van voorbeeldgebieden in beeld gebracht wat de belasting met organische microverontreinigingen is, wat de vervuilingsbronnen zijn, welke ambities gewenst zijn en welke maatregelen nodig zijn om die te realiseren.

Industrie
‘Aanpak bij de bron’ richt zich op industrie, huishoudens en buitenland. ‘Duurzame kool’ borduurt voort op het poederkoolexperiment, dat wel effectief en snel is maar ook veel energie vergt. Onderzocht wordt of deze techniek verder te optimaliseren valt en of er gebruikte kool uit de drinkwaterbereiding benut kan worden.

De resultaten en ervaringen uit deze projecten willen de partners combineren met kennis en inzichten uit landelijke programma's, om zo tot een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied te komen. ''We gaan ervan uit dat de samenwerking na 2021 gewoon doorgaat’’, aldus Van der Meulen.

De elf Maaswaterketenpartners zijn: de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Limburg, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

 

MEER INFORMATIE
Website Schone Maaswaterketen
Poederkool verwijdert medicijnresten efficiënt

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.