0
0
0
s2smodern

Het samenwerkingsverband Schone Maaswaterketen gaat de komende jaren aan de slag met vier projecten voor een schonere rivier. Dat moet uiteindelijk leiden tot een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied om de belasting met organische microverontreinigingen terug te dringen.

De samenwerking van drinkwaterbedrijven, waterschappen en het ministerie begon in 2016 met een onderzoek naar de verwijdering van organische microverontreinigingen met behulp van poederkool (PACAS). De proef, die werd uitgevoerd op de rioolwaterzuivering Papendrecht, bleek succesvol: de belasting kan ruimschoots worden gehalveerd.

Ook werd een regionale ‘hotspotanalyse’ uitgevoerd, die een ranglijst opleverde van de tien rwzi’s in het Maasstroomgebied die verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de effluentlozingen. Hier kan de meeste winst worden behaald.

Bij de presentatie van deze bevindingen, begin april vorig jaar op Slot Loevestein, spraken de partijen af dat ze hun samenwerking zouden voortzetten. Op basis van de vijf toen geformuleerde ‘beloften’ is vervolgens een werkprogramma voor de periode 2019-2021 opgesteld. Sinds deze week is ook een eigen website in de lucht.

Atlas
''Achter de schermen is er al veel gebeurd en enkele projecten zijn reeds vergevorderd’’, vertelt woordvoerder Imre van der Meulen van Brabantse Delta, een van de partners van Schone Maaswaterketen. ''Zo wordt binnenkort een atlas van lozingspunten gepresenteerd.’’

De Schone Maaswaterketen stelt zich ten doel de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied te verbeteren. Daarbij wordt zowel gekeken naar mogelijkheden om de bronnen van verontreiniging te verminderen als naar opties om de zuivering te verbeteren.

Vanuit de werkgroepen Techniek & Ecologie en Bronnen & Bronaanpak, waarin vertegenwoordigers van de verschillende partijen zitten, wordt gewerkt aan vier projecten.

‘Ken je stroomgebied’ gaat over het bij elkaar brengen en afstemmen van informatie zoals monitoringprogramma's, vervuilingsbronnen, lopende activiteiten en initiatieven.

Met ‘Schoon water’ wordt aan de hand van voorbeeldgebieden in beeld gebracht wat de belasting met organische microverontreinigingen is, wat de vervuilingsbronnen zijn, welke ambities gewenst zijn en welke maatregelen nodig zijn om die te realiseren.

Industrie
‘Aanpak bij de bron’ richt zich op industrie, huishoudens en buitenland. ‘Duurzame kool’ borduurt voort op het poederkoolexperiment, dat wel effectief en snel is maar ook veel energie vergt. Onderzocht wordt of deze techniek verder te optimaliseren valt en of er gebruikte kool uit de drinkwaterbereiding benut kan worden.

De resultaten en ervaringen uit deze projecten willen de partners combineren met kennis en inzichten uit landelijke programma's, om zo tot een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied te komen. ''We gaan ervan uit dat de samenwerking na 2021 gewoon doorgaat’’, aldus Van der Meulen.

De elf Maaswaterketenpartners zijn: de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Limburg, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

 

MEER INFORMATIE
Website Schone Maaswaterketen
Poederkool verwijdert medicijnresten efficiënt

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Beste waterschappers, als jullie de waterpeilen pas per 1 april opzetten, dan beginnen we het groeiseizoen dus met een nagenoeg leeg watersysteem. Het opzetten van de peilen moet minstens een maand eerder. En ja, dat kan plaatselijk enige natschade geven. Accepteren we dat niet, dan moeten we in mei en juni niet 'huilie-huilie' doen over droogte. Dan hebben we dat deels zelf veroorzaakt.
@RogerHallo Roger, dank voor je reactie. Ik help je graag verder en kan je voorzien van alle informatie waar je om vraagt. We hebben een aantal mooie referenties, artikelen in diverse vakbladen en uiteraard onze eigen website. Ik denk echter dat dit platform daar niet de aangewezen plaats voor is. Ik kom dan ook graag verder met je in contact. Zou je een mail kunnen sturen naar marketing@pathema.nl?
De recente berichtgeving rondom het watergebruik van datacenters is gebaseerd op onjuiste cijfers en aannames. Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en het waterleidingbedrijf PWN geven een heel ander beeld. Daarnaast is het in Nederland reeds wettelijk geregeld dat de levering van water voor drinkwater altijd voor de levering aan de industrie gaat. Door onjuiste berichtgeving wordt er onterecht een panieksituatie gecreëerd, met verstrekkende gevolgen.
Allereerst is er regelgeving die waterlevering regelt bij tekorten. Wettelijk is geregeld dat drinkwater altijd voor gaat middels de verdringings categorien. Dit is na te lezen op de Rijkswaterstaat, Infomil en wordt ook aangegeven door het waterleidingsbedrijf PWN die in Noord Holland levert.
PWN : https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
Daarnaast is er bij het watergebruik capaciteit van de aansluiting en verbruik door elkaar gehaald. Het werkelijke verbruik voor de alle industrie in Noord Holland wbt koelwater is volgens het waterbedrijf 0,6% van hun totale levering. Dit komt neer op 672 duizend m3 aan totaal industrie koelwater gezien PWN 112 miljoen m3 in totaal levert. Daarvan nemen die 2 datacenters maar een gedeelte van op. Iets geheel anders dan de 4,6 miljoen m3 die werd gesuggereerd in het artikel. Volgens het CBS gebruikt de hele IT sector in Nederland 1 miljoen m3 water, de 0,88% in het artikel hierboven. Dit is open data die volledig in het artikel is genegeerd.
Naar de toekomst toe streven we ernaar het waterverbruik naar nul te brengen. Nieuwe datacenters gebruiken al veel minder water en het ook in de media bekende project in Zeewolde gebruikt oppervlaktewater ipv drinkwater. Dus ook de extrapolaties naar de toekomst toe gaan mank.
De links naar het CBS en PWN kunt u hier vinden:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?dl=1A42C
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
https://www.pwn.nl/over-pwn
Het rapport was trouwens zo klein qua onderzochte datacenters en zo divers dat er geen enkel duidelijk beeld uit te halen was. Daarom heeft de provincie het niet gepubliceerd. Dat geven ze ook aan in hun reactie aan de NOS.
Wat betreft chemicaliën, die gaat om kleine hoeveelheden zout om het water zachter te maken om apparatuur te sparen. Het water wordt meerdere malen gebruikt. De toevoegingen vallen binnen de normen en milieu wetgeving en vergunning van het bedrijf gaf ook Microsoft aan.
Op onze website hebben we nog meer links staan naar openbare bronnen over water, energieverbruik, bebouwing, etc.
Zie: https://www.dutchdatacenters.nl/cijfers-1/

Indien er verder vragen zijn we als branche organisatie dit altijd bereid dit verder toe te lichten.
Er is onderzocht wat het effect is van een watertemperatuur voor zoetwater vissen. Een zeer relevant onderzoek. Is er ook onderzocht wat het effect is voor de zalmen en forellen die kuit schieten in de rivier waar hun ouders kuit hebben geschoten?
Als het zeewater warmer wordt kunnen deze vissen denk ik geen andere rivier (een meer noordelijke rivier) uitzoeken om die op te zwemmen en kuit te schieten.
Laten we uitkijken dat de Japanse bladvlo die nu ingezet is tegen de duizendknoop niet later een probleem gaat vormen wat we nu nog niet overzien. Soms is het middel erger dan de kwaal.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.