Een akker in de plaats Grijpskerke I foto: Marc Kleen via Unsplash

Zeeuwse boeren mogen geen water meer halen uit oppervlaktewater, behalve in enkele gebieden met aanvoer van zoet water. Waterschap Scheldestromen noemt het verbod uitzonderlijk. Dit kan een behoorlijke tijd gaan duren.

In Zeeland mag normaal gesproken water worden onttrokken uit een waterloop totdat het zomerpeil bereikt is; dat is geregeld via de watervergunning. Deze situatie deed zich de afgelopen weken al voor in steeds meer sloten, kreken en vijvers. Volgens Waterschap Scheldestromen biedt de regeling nu niet meer voldoende soelaas vanwege de aanhoudende droogte en de snelle daling van het waterpeil.

Onomkeerbare schade beperken
Daarom heeft het waterschap een algeheel onttrekkingsverbod ingesteld voor alle waterlopen binnen het werkgebied. Dit ging gisteren (25 juli) in. “Het waterschap wil de beperkte hoeveelheid water benutten om het water zo lang mogelijk vast te houden en onomkeerbare schade te beperken doordat het waterpeil uiteindelijk te ver onder zomerpeil zakt”, aldus de toelichting op de eigen site. Naar verwachting zal het verbod langere tijd duren, omdat er een flinke hoeveelheid regen nodig is voor het oplossen van het watertekort.

De maatregel is genomen voor de gehele provincie Zeeland, behalve voor de gebieden aan de oostkant waar zoet water wordt aangevoerd uit het Volkerak Zoommeer of de Brabantse Wal. Het gaat om de eilanden Tholen en Sint Philipsland, de Reigerbergsche Polder bij Rilland, de Eerste Bathpolder en het gebied ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal (zie kaart). Een andere uitzondering betreft het aanlengen van gewasbeschermingsmiddelen. Voor dit doel mogen boeren in de hele provincie maximaal 15 kubieke meter water per etmaal halen uit oppervlaktewater.

Geen verbod voor grondwater
Voor grondwater geldt er geen onttrekkingsverbod. Dat mag worden gebruikt binnen de huidige voorwaarden, laat Waterschap Scheldestromen weten. “Reden hiervoor is dat de invloed van het onttrekken van grondwater beperkt blijft tot perceelsniveau, terwijl onttrekkingen van oppervlaktewater invloed hebben op een heel peilgebied.”

Kaart uitzonderingen onttrekkingsverbod oppervlaktewater 25072022Bron: Waterschap Scheldestromen 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...