In Breklenkamp in Twente is een pilot van start gegaan om te komen tot een klimaatbestendiger waterbeheer. Binnen de pilot moet door samenwerking tussen inwoners, agrariërs en waterschap Vechtstromen het waterbeheer zo worden ingericht dat weersextremen, zowel droogte als sterke regenval, beter kunnen worden opgevangen.

Marco Arts 180 vk Marco ArtsMarco Arts 180 vk “Breklenkamp is een beetje Twente in het klein, behalve de hoge stuwwal dan” beschrijft projectleider Marco Arts van waterschap Vechtstromen, het gebied waar de pilot plaats zal vinden. “Het kent zowel hoger als lager gelegen delen door elkaar heen door elkaar heen. en heeft geen externe aanvoer. Dat maakt het ook geschikt om echt gebiedsspecifiek te kijken naar het waterbeheer.”

Bij de keuze voor dit gebied om te experimenteren met vormen van waterbeheer speelde een initiatief dat al vanuit inwoners en betrokkenen was genomen, een rol. Zij hadden plannen voor verschillende maatregelen en wilden meer leren over waterbeheer. “Ook stonden ze ervoor open om de samenwerking met elkaar te verbeteren. Dat er al interesse was, maakte het voor ons natuurlijk interessant om die samenwerking aan te gaan.”

Achtergrond van de plannen is de grote droogte van voorgaande zomers. Waterschap Vechtstromen zoekt manieren om het waterbeheer klimaatbestendig te maken. Arts: “In dit gebied ligt de focus op het meer vasthouden van eigen water. Maar het gaat niet om droogte alleen. Begin deze zomer hadden we bijvoorbeeld eerder het probleem dat het te nat was. We weten dat de weersextremen toenemen en daar moeten we ons op voorbereiden. Feitelijk zoeken we het optimale waterpeil en beheer.”

Als waterschap is Vechtstromen verantwoordelijk voor het waterbeheer in de hoofdwaterlopen van het gebied Breklenkamp. De agrariërs en landgoedbezitters beheren de ‘haarvaten’ van het gebied. “We willen graag leren hoe we het waterbeheer samen beter, klimaatbestendiger kunnen maken. Daarom zal het waterschap intensief meten hoe het staat met het bodemvocht, het grond- en oppervlaktewater en de neerslag.

Arts: “Maar we onderzoeken ook het gebruik en de perceptie van water. Zo hopen we na twee jaar te kunnen ontdekken wat het ideale (flexibel) peil voor dit gebied is. De samenwerking is heel belangrijk. Door te experimenteren en de dialoog te zoeken met de gebruikers in het gebied, willen we er natuurlijk achter komen of deze werkwijze eventueel ook in andere delen van ons beheersgebied ingezet kan worden. Het is voor ons echt een leertraject.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!