Er zijn extra inspanningen nodig om de afgesproken reductiedoelen voor emissies naar de Rijn te halen. Dat schrijft RIWA-Rijn in haar jaarrapport over 2021. “Het halen van de doelstelling blijft voor 41% van de stoffen buiten beeld en dat geldt ook voor de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water.”

“Bij sommige stoffen worden goede resultaten geboekt, bij andere mindere. Maar in de som zien we dat het slechter gaat met de waterkwaliteit in de Rijn dan voorgaande jaren”, zegt Gerard Stroomberg. Hij is directeur van RIWA-Rijn, het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die oppervlaktewater, zoals rivierwater, gebruiken voor de drinkwaterbereiding.

Gerard StroombergGerard StroombergIn 2021 zijn tientallen stoffen in de Rijn aangetroffen in hogere concentraties dan de streefwaarden die op Europees niveau zijn afgesproken. Het gaat dan om chemicaliën uit industrieprocessen, bestrijdingsmiddelen en ook om resten van geneesmiddelen. “Dat is toch wel een groot probleem in de Rijn. Wij roepen de waterzuiveringen, zeker bovenstrooms, daarom op een vierde zuiveringsstap toe te voegen om medicijnresten beter uit het water te kunnen halen. Daar worden al stappen gezet, maar het tempo moet echt omhoog.”

De emissiereductie gaat daarnaast niet snel genoeg. Om die emissiereductie te kunnen controleren, is een nieuw beoordelingssysteem ontwikkeld. “Daar hebben we als RIWA-Rijn uitgebreid input voor geleverd. In dit jaarrapport hebben we dit beoordelingssysteem voor het eerst gebruikt. Uit deze toetsing blijkt dat bij 41% van de parameters het gestelde reductiedoel zonder extra inspanning niet gehaald gaat worden. Bij 36% van de parameters is dat wel het geval. Het beoordelingssysteem zal de komende jaren uitgebreid worden en meer stoffen bevatten en daarmee een nog beter beeld bieden van de vooruitgang van de waterkwaliteit in de Rijn.”

De waterkwaliteit in het Nederlandse gedeelte van de Rijn wordt vanzelfsprekend ook beïnvloed door wat er in Duitsland en Zwitserland op en rond de rivier gebeurt. Stroomberg blijft bezorgd over de plannen om tussen Basel en Karlsruhe 40.000 ton lithium per jaar te gaan winnen. “In de huidige plannen zou de winning over drie jaar van start kunnen gaan. Zelfs al zou het winningsproces zelf heel netjes verlopen, blijft de Rijn kwetsbaar door vervuiling bij het transport en het verwerkingsproces. Met onze internationale partners hebben we daarom een studie laten verrichten om de gevolgen van de lithiumwinning voor de Rijn beter te begrijpen en de rivier zou veel mogelijk te beschermen.”

Een andere Europese ontwikkeling die de waterkwaliteit in de Rijn in hoge mate gaat bepalen, is de Europese besluitvorming over PFAS-verbindingen. Stroomberg hoopt dat de Europese Commissie een volledig verbod op zal leggen. “Dat zou een hele grote zorg wegnemen, want PFAS-verbindingen vormen een serieus probleem. De Europese raderen draaien zoals bekend langzaam, maar voor de kwaliteit van de Rijn zou het wel een belangrijke stap in de goede richting zijn.”

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!