0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een voorlopige risicogrens berekend voor GenX in bodem- en grondwater. Overheden kunnen deze risicogrens gebruiken om vast te stellen of de aanwezigheid van GenX in de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn.

Op steeds meer plekken in Nederland wordt GenX aangetroffen. De stof wordt gebruikt bij de productie van coatings, zoals Teflon. De risicogrens is vastgesteld op 100 microgram per kilogram droge grond. Omdat het RIVM de risicogrens berekende op basis van een beperkte dataset, heeft de grens een voorlopige waarde.

Dit betekent dat overheden zelf mogen beslissen of het deze waarde toepast. “Het Rijk kan overgaan tot de vaststelling van een norm, een zogeheten Interventiewaarde, of kan de overheden adviseren deze risicogrenswaarde te gebruiken voor lokaal beleid,” zegt Michiel Rutgers van RIVM.

Onderzoeksgegevens
Voor de afleiding van definitieve risicogrenswaarden zijn meer onderzoeksgegevens nodig. Een belangrijk onderdeel voor de risicobeoordeling van GenX is de bodem-plant relatie, omdat dat een cruciale schakel is in de blootstelling aan GenX.

“Juist die gegevens van meerdere onderzoeken zijn niet beschikbaar in de gepeer-reviewde literatuur,” vertelt Rutgers. “Wel hebben we een dataset met bodem en plantgehalten uit Dordrecht gebruikt. Dit was de enige beschikbare dataset, maar helaas slechts beperkt bruikbaar voor de afleiding van de bodem-plantrelatie.”

Bij het vaststellen van de risicogrenzen maakte RIVM gebruik van de methodiek die ook wordt gebruikt om de normen van de Wet Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit van af te leiden.

“De vragen rond GenX zijn urgent,” stelt Rutgers. “De afleiding van risicogrenswaarden volgens de geaccepteerde systematiek van de Wet Bodembescherming is een manier om snel en efficiënt de kennis over GenX een stapje verder te brengen. Daarbij onderkennen we dat voor deze nieuwe milieuproblemen er mogelijk ook andere beoordelings- en handelingskaders ontwikkeld moeten worden.”

 

MEER INFORMATIE
Het rapport Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het