0
0
0
s2smodern

Het RIVM doet momenteel op 29 locaties onderzoek naar de aanwezigheid van het coronavirus in rioolwater. Als over ongeveer twee weken de resultaten bekend zijn, wordt duidelijk of de pilot wordt voorgezet en de screening van rioolwater structureel wordt ingezet om de verspreiding van het coronavirus te monitoren.

Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. In tal van landen wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het coronavirus SARS CoV-2 in rioolwater. Doel is om aan de hand van rioolwaterscreening de verspreiding van het coronavirus op de voet te volgen. Of beter, er moet een waarschuwingssysteem ontstaan waarmee vroegtijdig nieuwe uitbraken worden getraceerd.

Studies hebben aangetoond dat besmette mensen virusdeeltjes eerder uitscheiden dan dat ze symptomen van de ziekte COVID-19 vertonen. Volgen van gendeeltjes in het rioolwater zou overheidsdiensten daarom een voorsprong kunnen geven in het nemen van maatregelen om virusverspreiding tegen te gaan.

Voorop
Nederland loopt in het onderzoek voorop, zegt woordvoerder Coen Berends van het RIVM. Naast zijn instituut doet KWR Water Research Institute in Nieuwegein onderzoek. Beide instituten maakten in maart bekend dat ze genetisch materiaal (RNA) van het coronavirus hadden aangetroffen in monsters van rwzi’s.

RIVM vond het in afvalwater in Amsterdam, Tilburg en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat ook het afvalwater afkomstig van Loon op Zand zuiver. Een dag eerder maakte KWR bekend erfelijk materiaal te hebben aangetroffen in monsters van rwzi's in Coevorden, Harnaschpolder, Amersfoort en Apeldoorn, Amsterdam West, Schiphol, Tilburg en Utrecht (incl. Overvecht). In het effluent werd het virusmateriaal niet gevonden.

Gezamenlijk
KWR zou graag gezamenlijk optrekken met het RIVM, staat op de website van het instituut. Maar dat gebeurt niet, beide instellingen doen hun eigen onderzoek. Het RIVM verwijst naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de opdrachtgever van het rioolwateronderzoek, als de vraag wordt gesteld waarom de krachten niet worden gebundeld.

De noodzaak is er niet, laat het ministerie van VWS weten. Het RIVM heeft zelf de kennis, kunde en capaciteit in huis, legt VWS-woordvoerder Tom Wisseborn uit. “Er is daarom geen noodzaak om andere partijen geheel of gedeeltelijk monsters te laten nemen en te laten analyseren.”

Relevante bijdrage
Wisseborn: “De vroegopsporing via afvalwater moet in de huidige omstandigheden zo snel mogelijk een relevante bijdrage aan de huidige SARS-CoV-2 surveillance opleveren en daar een integraal onderdeel van worden. Ook wil VWS dat de methodiek onderdeel wordt van de reguliere ziekte- en kiemsurveillance door het RIVM/CIb (Centrum Infectieziektebestrijding, red) in mens en omgeving. Het RIVM heeft daar de kennis en kunde voor, net als het (bestaande) netwerk en de capaciteit.”

KWR meldt (8 mei) een meetmethode te hebben ontwikkeld om het rioolwater te monitoren op aanwezigheid van het coronavirus. Op de website wordt de methode in 6 stappen uit de doeken gedaan. Met het influent op een rwzi kan de bevolking van een hele stad met één monster worden gescreend, schrijft het instituut. “Zo kan rioolonderzoek helpen bepalen in hoeverre COVID-19 in de bevolking voorkomt en of het toeneemt of afneemt.”

Het RIVM onderzoekt momenteel het rioolwater op 29 locaties in Nederland, vertelt woordvoerder Berends. Het instituut verwacht over ongeveer twee weken met de resultaten naar buiten te komen. Als blijkt dat de rioolwaterscreening succesvol is, moet het gaat dienen als aanvulling op het bestaande testbeleid, zegt Berends.

 

INTERNATIONAAL ONDERZOEK
In tal van landen wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het coronavirus SARS CoV-2 in rioolwater. In Israël onderzoeken wetenschappers afvalwater van Haifa in het noorden tot de Negev in het zuiden. In Zwitserland worden rioolwatermonsters uit Lausanne, Zurich en Lugano geanalyseerd. In andere landen als Amerika, Australië, Frankrijk, Spanje en Zweden wordt ook onderzoek gedaan.
In België daarentegen weer niet. Aquafin heeft monsters laten onderzoeken door KWR in Nieuwegein (die genetische materiaal aantrof), maar het Vlaamse bedrijf voor de waterzuivering laat in de media weten dat er vooralsnog geen vervolg komt. 
Waar dat wel gebeurt, is het doel hetzelfde: de ontwikkeling van rioolwatermonitoring om een vroegtijdig waarschuwingssysteem te ontwikkelen. "Met monsters van 20 grote zuiveringsinstallaties verspreid over Zwitserland konden we het afvalwater van ongeveer 2,5 miljoen mensen in de gaten houden", zegt Christoph Ort van Eawag, het Zwitserse Federaal Instituut voor Waterwetenschap en Technologie, tegen Medical Xpress, de website voor medisch nieuws.
Ort: “Als de monsters snel worden geanalyseerd, kunnen we waarschijnlijk een heropleving van infecties eerder detecteren dan met diagnostische tests - ongeveer een week eerder - vooral in de periode dat de lockdown wordt opgeheven.”
Onderzoekers en wetenschappers uit diverse landen delen resultaten van hun zoektocht naar de alternatieve screeningsmethode. Ze delen de overtuiging dat het testen van rioolwater een belangrijk instrument is om verspreiding van het virus te voorspellen.
De Europese Unie volgt de ontwikkelingen ook. Tijdens de hackathon #EUvsVirus viel de rioolwaterscreeningstool Sewers4COVID in de prijzen. De toepassing, waarin KWR participeert samen met onderzoekers van universiteiten en instituten uit Griekenland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, brengt de verspreiding van het virus 'snel en kostenefficiënt' in beeld, aldus de onderzoekers.

 

MEER INFORMATIE
KWR wint met screeningstool rioolwater corona-hackathon van de EU
'Rioolwater kan ons veel vertellen over de pandemie'
KWR vindt coronavirus in rioolwater en werkt aan ontwikkeling screeningstool

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Ben Tangena · 4 months ago
    Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
  • This commment is unpublished.
    Naud Luijerink · 4 months ago
    Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.

Laatste reacties op onze artikelen

Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.