De thermisch gereinigde grond in de zeedijk in Perkpolder levert volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geen risico’s op voor de gezondheid van omwonenden. Daarvoor zijn de concentraties van verontreinigingen in de bodem en het grond- en oppervlaktewater te laag.

Rijkswaterstaat heeft de thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt bij de aanleg van de Zeeuwse dijk ongeveer zeven jaar geleden. Het gaat om een mengsel van grond en andere materialen dat wordt verhit om organische verontreinigingen te verwijderen. Naderhand bleken echter zware metalen en zouten in de TGG te zijn achtergebleven, die uitspoelen naar oppervlaktewater en ondiep grondwater.

Over deze vervuiling bestaat veel onrust bij omwonenden. De gemeente Hulst eiste een half jaar geleden dan ook dat Rijkswaterstaat uiterlijk op 1 juli met een concreet plan komt om de verontreiniging in de zeedijk in het buurtschap Perkpolder aan te pakken. In verband hiermee heeft het RIVM in opdracht van Rijkswaterstaat een belevingsonderzoek onder bewoners gehouden. Ook voerde het rijksinstituut een beoordeling uit van de risico’s van de verontreinigingen uit TGG voor gezondheid, milieu en landbouw. Dat had het RIVM in 2018 al een keer eerder gedaan, maar nu waren er meer meetgegevens beschikbaar.

Ook op lange termijn geen risico
Volgens het RIVM zijn de stoffen die tijdens het onderzoek werden aangetroffen in de bodem en het grond- en oppervlaktewater, soms van nature al aanwezig of anders zijn de concentraties te laag om effect op de gezondheid te hebben. Dat geldt ook voor de lange termijn. Zo is het veilig om op de dijk te wandelen of in het oppervlaktewater te zwemmen.

Er zijn echter in de buurt van de dijk ook stoffen gevonden die zeer waarschijnlijk niet uit de TGG komen, zoals poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), dioxines en arseen. De PFAS komen bijvoorbeeld naar alle waarschijnlijkheid uit de Westerschelde. Vanwege deze verontreinigen raadt het RIVM af om zelfgevangen vis uit het gebied te eten. Ook wordt aanbevolen om een onderzoek te verrichten of PFAS in zwemwateren in de omgeving voorkomen en zo ja, wat hiervan dan het effect is.

Het RIVM wijst er nog op dat het oppervlakte- en grondwater direct naast de zeedijk van nature zout is. Daarom is het niet verstandig om dit water voor de landbouw te gebruiken. Laat ook honden niet uit het oppervlaktewater drinken, is het advies.

Afgraven van dijk wens van bewoners
In het kader van het belevingsonderzoek heeft het RIVM gesproken met bewoners, agrariërs, ondernemers en bestuurders. De meesten maken zich zorgen over de vervuiling en dan vooral de effecten op de gezondheid en het milieu op de langere termijn. Ook is het vertrouwen van bewoners in gemeente en Rijkswaterstaat beschadigd, omdat zij zich niet genoeg betrokken voelen. Daarom is het volgens het RIVM belangrijk dat bewoners eerlijke en heldere informatie krijgen en erkend wordt dat eerder zaken zijn misgegaan.

Veel geïnterviewden willen het liefst dat de dijk wordt afgegraven. Dat geeft zekerheid omdat hun zorgen voor de lange termijn worden weggenomen. Ook heeft Rijkswaterstaat volgens hen de morele plicht om de vervuilde TGG op te ruimen.

LEES OOK
H2O Actueel: gemeente Hulst eist plan van aanpak
H2O Actueel: onderzoek RIVM naar normen TGG
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans Middendorp AWPBeste Hans, Hetty. Allereerst dank voor jullie zinvolle reacties.
Hans, je merkt terecht op dat de bui waarmee we de analyse hebben uitgevoerd niet vaak voorkomt. Ingrijpende maatregelen doorvoeren die alleen effect hebben tijdens extreme neerslag is niet doelmatig, daar ben ik het mee eens. Oppervlakkige afstroming komt echter niet alleen voor bij deze extreme neerslag, maar ook bij kleinere buien met hoge intensiteit, of bijvoorbeeld wanneer de ondergrond verzadigd is. In hellend gebied, zoals de Veluwe, hoeft het volume van de bui niet groot te zijn om oppervlakkige afstroming richting de watergang te veroorzaken. In de studieresultaten zagen we dat sommige gebieden bijvoorbeeld al bij 15 mm intense neerslag tot afvoer komen.
Intense neerslag die de infiltratiecapaciteit van de bodem overschrijdt komt meerdere keren per jaar voor. Uiteindelijk willen we uiteraard niet de Veluwe over een groot oppervlak verstoren, maar willen we de bergende capaciteit van het landschap in de vorm van begroeiing, microreliëf en holle percelen herstellen.
Hoe gaat men deze drempelwaarden handhaven?
Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!